40'lı yaşlarda kadınlarda cinsellik
40'lı yaşlarda kadınlarda cinsellik

Cinsellik, doğum ile başlar ve yaşam boyu gelişim gösterir. Sadece bedensel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel gelişimle de yakından ilgilidir. Kişinin cinselliği birçok durumdan etkilenir. Bu durumlar arasında içinde yaşanılan toplum ve değerleri, kişinin yetişme tarzı, eğitim durumu, cinsellikle görüş ve fikirlerinin oluşmasında oldukça etkilidir.

İnsanın bedensel ve ruhsal sağlığının önemli bir bileşeni de cinsel yaşamdır. Cinsel sorunlar beraberinde birçok psikolojik rahatsızlığı ve ilişki problemlerini getirir.

Cinsellik yaş ile beraber şekil değiştirir. Önceleri haz kaynağı değilken, sonrasında haz kaynağına dönüşür ve ikili ilişkilerde önemli bir parçayı oluşturur. Fakat yaş ilerledikçe bu durumda belli değişimler oluşur. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra kadınlarda cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti bozukluklarına rastlanmaya başlanır.

Peki, yaş ilerledikçe ne oluyor da önceden haz kaynağı olan cinsellik, sonrasında kişiye rahatsızlık veren, uykularını kaçıran bir sorun haline geliyor? Aslında buna tek bir cevap vermek mümkün değil. Yaş ilerledikçe yaşanan kronik rahatsızlıklar, hormonal değişimler ve menopoz cinsel yaşamı etkilemektedir.

Uzun süreli evliliklerde özellikle eşe duyulan öfke ve ilişki sorunları, kadınların cinsel isteksizlik yaşamalarına neden olmaktadır. Bununla birlikte cinsellikle ilgili katı inançların ve olumsuz düşüncelerin de cinsel yaşam kalitesini düşürdüğünden bahsetmek mümkün.

Kişinin sadece partnerini memnun etmek üzere yaşadığı cinsellik kadının cinselliğe karşı olumsuz tutum geliştirmesine neden olmaktadır. Örneğin, sadece eşini tatmin etmek üzere kurulan cinsel yaşantı kişinin performans kaygısı yaşamasına ve bir süre sonra bilinçdışı olarak cinselliği reddetmesine neden olmaktadır.

Cinsel yaşam kalitenizi arttırmak için ise;

Kadın cinselliğinde yakınlık daha önemlidir. Kadın narindir. Yumuşaklık hissetmediğinde ya da kırgınlıkları olduğunda cinselliği etkilenir. Cinsel sorunlardan önce partner ile ilgili iletişim sorunları ya da öfke problemleri varsa önce bunlar halledilmelidir.

Cinsel ilişki hakkında ki olumsuz ve inanç ve tutumlar değiştirilmelidir. Cinselliğin sadece üreme amaçlı olmadığı kişiyi duygusal anlamda tatmin eden, haz kaynağı olan bir yaşantı olarak kabul etmek gerekir.

Cinsel ilişki için uygun zaman ve ortam seçimi önemlidir. Güvensiz ortamlarda kadının haz alması olanaksızdır. Bu yüzden ortamı elinizden geldiğince güvenilir ve sizin için uygun kılacak şekilde düzenlemelisiniz.

Bütün bunların yanı cinsel ilişkilerde en sık yapılan hata ön sevişme süresinin kısalığıdır. Ön sevişme hem rahatlamanız hem de ilişkiden haz almak gerekli uyarılmayı sağlamanız için çok önemlidir.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!