Gastrik Bypass büyük bir ameliyattır ve büyük cerrahi operasyonların taşıdığı riskleri taşır. Bu riskler genel olarak obez hastalarda daha da fazladır. Hangi tür ameliyatı olacağınıza karar vermeden önce, her yöntemin potansiyel komplikasyonlarını incelemenizde fayda vardır.

Komplikasyon Tipi

Yara enfeksiyonu 2%
Batın enfeksiyonuna yol açan kaçak veya delinme 1%’den az
Geçişin sonradan çok küçük ya da büyük olması 1%’den az
Ölüm
0.3%


AYARLANABİLİR GASTRİK BANDIN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

Pek çok cerrahi girişim gibi, ayarlanabilir gastrik band operasyonları da belli derecelerde riske sahiptir. Fakat genel toplamda çok az sayıda ciddi komplikasyonu olan, güvenilir operasyonlardır.

Erken Dönem Komplikasyonları:

Kusma

Hastaların çoğu gıda alımını takiben en az bir-iki kez ağrı hissetmiş veya kusmuştur. Bu durum çoğu vakada çok fazla ya da çok hızlı yemekten kaynaklanmaktadır. Eğer yavaş ve sakince yerseniz midenizden gelen sinyalleri daha rahat duyarsınız. Bulantı ya da ağrı hissettiğinizde yemeyi derhal kesmelisiniz. Tekrarlayan kusmalar bir ikaz sinyalidir. Bu durum yanlış yeme alışkanlıklarından kaynaklanabildiği gibi, gastrik poşun çıkışının çok dar olduğu anlamına da gelebilir. Böyle olduğu taktirde balonun tekrar ayarlanması gerekebilir. Düzenli kusma varsa mutlaka doktorunuzla bağlantı kurmalı ve problem ne ise çözmelisiniz.

Kabızlık

Pek çok hastada ameliyatı takiben kabızlık sorunu baş gösterir. Bu temel olarak gıda alımının azalmasına bağlı olarak feçes miktarının ve dolayısıyla barsak hareketlerinin azalmasıyla ilişkilidir. Laksatifler zorunlu ise kitle etkisi oluşturan ajanlar yerine sıvı laksatifler (laktuloz) tercih edilmelidir.

Saç Dökülmesi

Pek çok hasta ameliyatı izleyen ilk altı ayda saç dökülmesinden yakınmaktadır. Bu durum relatif açlıkla ilişkilidir. Fakat hiçbir zaman kelliğe yol açmaz ve kilo sabitlenince normale döner.

Geç Dönem Komplikasyonları:

Ayarlanabilir gastrik band pek çok hasta tarafından iyi tolere edilir. Komplikasyon oranları düşüktür, fakat bu hiç komplikasyonu olmadığı anlamına da gelmez. Ameliyatı takiben aşağıdaki geç dönem komplikasyonlar görülebilir.

Enfeksiyon

Çok az sayıda, bandın çıkarılmasına yol açacak kadar şiddetli derin enfeksiyon olan vaka vardır. Aynı zamanda portun çıkarılmasına yol açan port enfeksiyonları da görülmektedir. Bu durumlar operasyonun başarısızlığı olarak değerlendirilmektedir. Enjeksiyonlar sırasında steriliteye azami dikkat gösterilmesi bu komplikasyondan kaçınmak veya en aza indirmek için büyük öneme sahiptir.

Band.Problemleri

Band erken dönemde delinebilir. Yeni nesil bandlar güçlü silikon tabakalara sahiptir ve bu pek gçrülen bir komplikasyon değildir. Laparoskopik ameliyat sırasında cerrahın grasperle bandı tutması zedelenmeye yol açmaktadır. Badn delindiğinde hastalar birden kilo almaya başlarlar. Bu durumda hastanın yeniden opere edilmesi ve bandının yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

Band.Migrasyonu

Migrasyon, bandın mide duvarını aşındırarak mide lümenine göç etmesidir. Bu vakalar kesin olarak ameliyatın başarısızlığıdır ve hızla ameliyat öncesi kilolarını alırlar. Swedish bandla vakaların % 3’ünde migrasyon görülmüştür. Daha yumuşak olarak üretilen ve mideye temas alanı homojen hale getirilen yeni nesil Fransız bandları ile bu komplikasyon neredeyse ortadan kalkmıştır. Migrasyon genellikle ameliyattan 18-24 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Bandları çok hızlı doldurulan ve yüksek volümde doldurulan hastalar bu komplikasyon yönünden artmış riske sahiptir. Dolum mutlaka yavaş ve kademeli olmalıdır. Swedish banda 9 ml, Fransız bandlarında ise 5-8 ml total volüm aşılmamalıdır. Bu kurallara uyulursa bu komplikasyon giderek azalmaktadır.

Port.Problemleri

Vakaların % 4’ünde port problemleri görülmektedir. İki tip problem vardır. Bunlardan ilki portun dislokasyonudur. En kötüsü, kendi etrafında ters dönebilir ve bu durumda enjekte edilmesi olanaksızdır. Bu ise ayarlanabilmesi için zorunludur. Bu durum lokal anestezi altında basit bir operasyonla düzeltilebilir ve hastaya büyük bir rahatsızlık vermez. İkinci problem bağlantı tübünün porta yakın bölgeden delinmesidir. Bazı hastaların göğüs duvarında veya portun olduğu bölgede aşırı yağ dokusu vardır ve bu nedenle bazen portun merkezini tutturmak zor olabilir ve tüp kazara delinebilir. Bu sıvının kaybedilmesine yol açar. Böylece açıklık artar ve kilo alma başlar. Bu durum da lokal anestezi altında düzeltilebilir. Port yüzeye çıkarılır, deliği de içeren küçük bir tüp parçası kesilir ve yeniden yerine yerleştirilir. Bu problem nedeniyle bandın dizaynı değiştirilmiştir. Tüpün distal 2 cmlik kısmı bu sorundan kaçınmak için koruyucu bir kılıfla kaplanmaktadır.

Lütfen obezite cerrahisinin mucizevi bir prosedür veya kolay bir kaçış olduğunu asla düşünmeyin. Başarılı bir operasyondan sonra bile, talimatlara uymamanız ameliyatınızı berbat edebilir. Bu durum kilo verememenize veya verdiğiniz kiloları tekrardan almanıza sebep olabilir.

Ameliyattan sonra çok başarılı sonuçlar için doğru çeşit ve miktarda gıda seçimi başta olmak üzere, yeme alışkanlıklarınızın düzeltilmesi hayati önem arzetmektedir. Cerrahi bunu sizin için kolaylaştırır. Küçük bir mide poşunuz olması ve çıkışının dar olması sürekli açlık duygunuzu ortadan kaldırır ve bir seferde yiyebileceğiniz gıda miktarını kısıtlar.

Bununla beraber, kalıcı ve süreki kilo kaybının sağlanmasında kritik rol ve elbette büyük ödül sizindir. Mevcut alışkanlıklarınızda zorunlu ayarlamaların yapılması kilo mücadelenizi kazanmanızı garantileyecektir. Bu ayarlamaları yapamayacağınıza inanıyorsanız ya da yeterince istekli değilseniz; lütfen boşuna paranızı ve zamanınızı harcamayınız. Kendinizi gereksiz bir ameliyat riskine de sokmayınız.

Karar

Obeziteyi kontrol etmek için ameliyat kararını uçarı şekilde almayınız. Mental ve fiziksel efor başarıya ulaşmanın zorunlu bir parçası olduğundan; bu karar çok dikkatli bir düşünme ve gerekirse ailenizle tartışma aşamasından sonra alınmalıdır. Cerrahi ile ilgili hala aklınızda soru işaretleri varsa doktorunuzla temas kurmaktan çekinmeyiniz.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!