Doç. Dr. Özhan Yalçın

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi - Antalya
5.0

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı

“Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde görevliyken tavsiye üzerine kızımı götürmüştüm. Bu y...” Devamı

Doç. Dr. Özhan Yalçın

Doç. Dr. Özhan Yalçın 1979 yılında Antalya/Merkez’de doğmuştur. İlkokulu Antalya Dumlupınar İlkokulunda ve İngilizce Hazırlık, Orta Okul, Liseyi ise Antalya Anadolu Lisesi’nde (1990-1997) okumuştur (Fen Bölümü Mezunu). İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) girdiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D.’da (Ankara) 5 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlayarak, Aralık 2008’de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olmuştur. 2009-2010 yılları arasında Ankara GATA, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak askerlik hizmetini (asteğmen, teğmen) tamamlamıştır. 2010- 2012 yılları arasında Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirmiştir.
2012 yılında Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başlamış, aynı klinikte 2013 yılında yazılı ve sözlü sınavla “Başasistan”, 2016 yılında ise “Doçent” ve “Eğitici” ünvanlarını almıştır. 2018-2019 yılları arasında aynı hastanede Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İdari Sorumlusu olarak görev yapmıştır.
2012-2019 yılları arasında çalıştığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan eğitimi ve danışmanlığına aktif olarak katılmış, pek çok tez çalışması ve bilimsel araştırmada yer almıştır. Bu süreçte ayrıca çocuk ve ergen psikiyatrisi yataklı servislerinde çalışmıştır. 2014-2019 aralığında aynı hastane bünyesinde yer alan “Çocuk ve Ergen Madde ve Alkol Bağımlılığı Tedavi, Eğitim Merkezi”nde (ÇEMATEM) uzun süreli olarak görev almıştır. 2019-2022 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D’da “Doçent Doktor” olarak çalışmıştır. Bu süreçte de özellikle asistan eğitimi, poliklinik ve konsültasyon-liyazon hastaları için asistan danışmanlığına özellikle önem vermiştir. Bir yıl boyunca “Ankara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi”nde (AÇOK) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D’nı temsil etmiştir. Gene Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde multidisipliner bir oluşum olan “Cinsiyet Tespit Komisyonu”nu içinde de bir süre faaliyet göstermiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı “Otizm ve Eğitim Araştırma
Merkezi”nde kısa bir süre idari görevde de yer almıştır. Aynı fakültede ayrıca Tıp Fakültesi, 5. sınıf öğrencilerinin derslerine girmiştir. Bu bölümde çalıştığı süreçte asistan karnesinin oluşturulması ve işlerlik kazanması, teorik asistan eğitiminin oluşturulması ve standardizasyonu, bölümün ulusal akretidasyon alması süreçlerine aktif olarak katılmıştır. Erişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi, Kabül ve Kararlılık Terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel
Davranışçı Terapi, üzerine kapsamlı eğitimleri vardır. Ayrıca çocuk ve ergenlerde Kabül ve Kararlılık Terapisi, Şefkat Odaklı Terapi ile de ilgilenmektedir. Asistanlığı süresince Psikodinamik Yönelimli Grup Terapilerine uzun süreli katılımcı olarak yer alöıştır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin iki yıla yakın süren “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş” derslerinde aktif eğitimci olarak rol almıştır. Halen ulusal ve
uluslararası düzeyde psikoterapi süpervizyonları almaya devam etmektedir. “Triple P” ebeveyn eğitimini tamamlama aşamasındadır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve “Turkish Association for Cognitive Behaviour
Psychotherapy”ye üyedir. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Yeterlik Sınavını geçmiş ayrıca aynı derneğin “Yeterlilik ve Akretidasyon Kurulları”nda yer almıştır. Aynı derneğin “Psikoterapiler Komisyonu”nda aktif görev almıştır. Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesidir ve internet-teknoloji kullanımı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler konusunda derneğe danışmanlık vermekte ya da bazı resmi toplantılara derneği temsilen katılmaktadır.
2018-2021 yılları arasında “Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği”nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak (Sayman Üye) görev yapmıştır. Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın oluşturulmasına katkıda bulunmuştur
2012 yılında “Türk Nöropsikiyatri Derneği Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel Bilimsel Araştırma Ödülü”nü “Çocuk ve Ergen Obsesif Kompülsif Bozukluk Hastalarının Bilişsel İşlevlerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması: Geniş Katılımlı Nöropsikolojik Bir Çalışma” başlıklı araştırmasıyla almıştır. Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri, Diğer Bakanlıklar, YÖK, Üniversiteler, Vakıf ve Dernekler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM bünyesinde düzenlenen Ergenlerde Madde Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlıklar (Teknoloji Bağımlılığı) konulu eğitimler, çalıştaylar ve komisyonlarda yer almıştır.
Pek çok ulusal ve uluslararası kongrede panelist ve eğitici olarak yer almıştır ve Mart 2022 itibariyle 26 tanesi uluslararası dergilerde, 11 tanesi ulusal dergilerde bilimsel yayınları mevcuttur. 14 tane kitap bölümü yazmıştır. Halen “Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi”nde Editörler Grubu içinde yer almaktadır. Ocak 2022’de hastaları ve danışanlarına daha kaliteli hizmet vermek, onalara daha uzun vakit ayırabilmek ve mesleki motivasyon tatmin duygusunu arttırmak için yaklaşık 19 yıllık devletteki hekimlik kariyerini sonlandırmış, doğup, büyüdüğü ve çok sevdiği Antalya’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak muayenehanede çalışmaya karar vermiştir.
Verdiği Hizmetler ve İlgi Alanları
 Psikofarmakolojik Tedaviler
 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 Çocuk ve Ergenlerde Kabül ve Kararlılık-Adanmışlık Terapisi (ACT)
 Şefkat Odaklı Terapi (CFT)
 Diğer Psikososyal Yaklaşımlar, Davranışçı Tedaviler
 Psikoeğitsel Yaklaşımlar
 Aile-Ebeveyn Danışmanlığı
 Ergen Danışmanlığı
 Ergenlik sorunlarına yaklaşım
 Sınav Süreçlerindeki Çocuk ve Gençlere Yaklaşım
 Bebek Değerlendirmesi
 Oyun gözlemi
 Çocuk ve Ergen Değerlendirmesi
 Özel Gereksinimi olan Çocukların Tanı, Takip, Yönlendirme ve Tedavileri
 Nörogelişimsel Bozukluk ya da sorunları olan çocukların tanı, takip ve yönlendirmeleri
 Nörogelişimsel açıdan riskli bebek ve küçük çocukların takip, değerlendirme ve
yönlendirmeleri

 Okul ve Kreş ile ilgili sorunlara yaklaşım, danışmanlık, psikoeğitim
 Akran-Kardeş sorunlarına yaklaşım danışmanlık, psikoeğitim
 Akademik ve Nöropsikolojik Değerlendirme
 Organik-nörojenik kaynaklı olabilecek psikiyatrik durumların ayırıcı tanısı için
yönlendirme
 Boşanma ile ilişkili sorunlar için yönlendirme, psikoeğitim, danışmanlık
 Yasa-kayıba-ölüme-ailede hastalığa yaklaşım, takip ve tedavi, psikoeğitim, danışmanlık
 Evlat edinilme ile ilişkili danışmanlık ve diğer ortaya çıkabilecek sorunlara yaklaşım
 Bağlanma bozuklukları, ihmal, istismar olgularına yaklaşım, ayırıcı tanı, takip ve
tedavileri
 Bebeklerde uyku, yeme, beslenme, iştahla ilgili problemlerin tanısı, ayırıcı tanısı,
danışmanlık, aile eğitimi, psikoeğitim
 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı, takibi ve psikofarmakolojik
tedavisi
 Komplike olmuş DEHB olgularının takip ve tedavisi (yataklı tedavi gereksinimi olanlar
hariç)
 DEHB konusunda aile danışmanlığı, okulla iletişim kurma
 Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) (disleksi, disgrafi, diskalküli) tanısı, takibi özel eğitim
için yönlendirme
 ÖÖB’ye ikincil ve eşlik eden bozuklukların psikofarmakolojik ve psikososyal tedavisi
 Zihinsel yetersizlik tanısı, takibi özel eğitim için yönlendirme
 Zihinsel yetersizliğe ikincil ve eşlik eden bozuklukların psikofarmakolojik ve psikososyal
tedavisi
 Sınırda mental kapasite tanısı, takibi özel eğitim için yönlendirme
 Sınırda mental kapasiteye ikincil ve eşlik eden bozuklukların psikofarmakolojik ve
psikososyal tedavisi
 Zihinde yetersizlik, nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili olabilecek nörolojik, genetik ve
diğer tıbbi nedenlerden şüphelenme ve gerekli yönlendirmelerde bulunma
 İşitme ve görme engelli çocukların değerlendirme ve gerekirse takipleri
 Akran zorbalığına maruz kalmış olgulara yaklaşım, danışmanlık ve bu olguların takipleri
 Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı, özel eğitimsel yaklaşımlar için yönlendirme,
takibi ve aile danışmanlığı
 OSB’ye ikincil sorunlar ve bozukluklara yönelik psikofarmakolojik tedaviler
 Sosyal pragmatik iletişim bozukluğu, nonverbal öğrenme güçlüğü, geniş fenotip otistik
spektrum tanısı, takibi, danışmanlığı, gerekirse özel eğitim açısından yönlendirme ve bu
bozukluklara ikincil ya da eşlik eden diğer psikiyatrik bozuklukların tedavisi
 Dil ve konuşma bozukluklarının, tanısı, ayırıcı tanısı, takibi, özel eğitimsel yaklaşımlar
için yönlendirme
 Dil ve konuşma bozukluklarına ikincil ya da eşlik eden bozuklukların psikofarmakolojik
ve psikososyal tedavileri
 Depresif bozukluk tanısı, takibi, psikoterapisi (BDT/ACT/CFT), psikofarmakolojik
tedavisi (ağır ve yatış gerektiren olgular hariç)
 Kaygı-Anksiyete bozukluklarında aile danışmanlığı, psikoeğitim ve yönlendirmeleri
 Sınav Kaygısı tanısı, takibi, psikoterapisi (BDT/ACT/CFT), psikofarmakolojik tedavisi

 Obsesif kompülsif bozukluk (OKB) tanısı, ayırıcı tanısı, takibi, psikoterapisi
(BDT/ACT/CFT), psikofarmakolojik tedavisi (yatış gerektiren olgular haricinde)
 Tik bozuklukları ve Tourette Sendromunun tanısı, ayırıcı tanısı, danışmanlık-psikoeğitimi,
takibi, psikofarmakolojik tedavileri
 Tik bozuklukları ve Tourette Sendromuna eşlik eden diğer bozuklukların psikososyal ve
psikofarmakolojik tedavileri
 Ayrılık kaygısı bozukluğu, okul fobisi tanısı, ayırıcı tanısı, takibi, danışmanlık süreci,
davranışçı tedavisi, hasta uygunluğu varsa psikoterapi (BDT/ACT/CFT),
psikofarmakolojik tedavisi
 Yaygın anksiyete bozukluğu tanısı, takibi, psikoterapisi (BDT/ACT/CFT),
psikofarmakolojik tedavisi
 Sosyal anksiyete bozukluğu/sosyal fobi/performans anksiyetesi tanısı, takibi, psikoterapisi
(BDT/ACT/CFT), psikofarmakolojik tedavisi
 Panik bozukluk, agarofobi tanısı, takibi, psikoterapisi (BDT/ACT/CFT),
psikofarmakolojik tedavisi
 Selektif mutizm-seçici konuşmazlık, aile danışmanlığı, psikofarmakolojik tedavisi
 Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların tanı, ayırıcı tanı, takip, psikoeğitim ve
psikofarmakolojik tedavileri (ağır ve yatış gerektiren olgular hariç)
 Bipolar afektif bozukluk tanı, ayırıcı tanı, takip, psikoeğitim ve psikofarmakolojik
tedavileri (ağır ve yatış gerektiren olgular hariç)
 Tuvalet ile ilişkili sorunlara (enürezis, enkoprezis) yaklaşım, ayırıcı tanı, gerekirse organik
yönlendirme, danışmanlık, psikoeğitim, davranışçı tedaviler, psikofarmakolojik tedaviler
 Psikososyal travmalara yaklaşım, danışmanlık, psikoeğitim, takip ve tedavi
 Akut stres bozukluğu, Travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğun tanısı, ayırıcı
tanısı, takibi, psikoterapisi (BDT/ACT/CFT), psikofarmakolojik tedavileri
 Disosiyatif bozukluklar, konversiyonlar, psikojenik bayılmalar, yapay bozukluklar ve
ağrılı psikiyatrik bozukluklara yaklaşım, danışmanlık, aile eğitimi, takip ve uygun
psikososyal yaklaşım ve psikofarmakolojik tedaviler
 Beden dismorfik bozukluğuna yaklaşım, danışmanlık, aile eğitimi, takip ve uygun
psikososyal yaklaşım ve psikofarmakolojik tedaviler
 Yeme bozukluklarına (anoreksia nevroza, bulimia nevroza, tıkınırcasına yeme bozukluğu,
obezite) yaklaşım, danışmanlık, aile eğitimi, takip ve uygun psikososyal yaklaşım ve
psikofarmakolojik tedaviler (orta/ağır ve yatış gerektiren olgular hariç)
 Davranım bozukluğu tanısı, ayırıcı tanısı, takibi, aile ve çocuk danışmanlığı,
psikofarmakolojik tedavisi (ağır ve yatış gerektiren olgular hariç)
 Karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu tanısı, ayırıcı tanısı, psikoeğitimi, aile danışmanlığı,
gerekirse bozukluk ve eşlik eden diğer bozukluklara ikincil psikofarmakolojik tedaviler
 Piromani ve Kleptomani tanısı, aile ve ergen danışmanlığı, psikofarmakolojik redavileri
(yatış gerektirmeyen olgular için)
 Borderline/sınırda ve diğer kişilik bozuklukları için risk altındaki çocukların ayırıcı tanısı,
takip ve tedavisi
 Suisidal, İntihara yatkın, kendine zarar veren, ağır kimlik sorunları olan ve
Borderline/sınırda ve diğer kişilik bozuklukları olan ergenlerin tanı, ayırıcı tanısı,
danışmanlık, aile eğitimi, psikososyal ve psikofarmakolojik tedavilerle takibi (ağır ve
yatış gerektiren olgular hariç)

 Cinsel kimlik bozukluklarının takibi, danışmanlığı, gerekirse tıbbi yönlendirmesi
 Cinsel kimlik bozukluğu veya cinsel yönelime ikincil veya eşlik eden bozuklukların
psikososyal ve psikofarmakolojik tedavileri
 Tırnak yeme ve deri koparmaya yönelik davranışçı tedaviler, ağır olgularda
psikofarmakoloji
 Trikotillomani tanısı, davranışçı ve psikofarmakolojik tedavisi
 Biriktirme-istifleme bozukluğu, tanısı, danışmanlık ve psikoeğitimi, psikofarmakolojik
tedavisi
 Madde-alkol kullanım bozuklukları ayırıcı tanısı, danışmanlık, psikoeğitim ve gerekli
kliniklere yönlendirme
 Uygun teknoloji kullanımı konusunda danışmanlık ve psikoeğitim
 Teknoloji-internet bağımlılığına eşlik eden durumların tanısı ve tedavisi
 Teknoloji ve internet bağımlılığı ayırıcı tanısı
 Teknoloji ve internet bağımlılığında tanı, danışmanlık, psikoeğitim, psikofarmakolojik
tedaviler
 Uyku ile ilişkili bozukluklara yaklaşım, ayırıcı tanı, psikoeğitim, davranışçı yöntemler,
psikofarmakolojik tedaviler
 Premenstrüel disforik bozukluk psikofarmakolojisi
 Psikojenik karın ağrıları ve irritabl barsak sendromuna psikiyatrik yaklaşım ve tedavi
 Gerilim tipi baş ağrısına eşlik eden psikopatolojilerin psikososyal ve psikofarmakolojik
tedavileri
 Tıbbi hastalıklara ikincil gelişen psikiyatrik durumların (kardeşler dahil) takip ve
tedavileri
 Genetik hastalıklardan şüphelenme ve yönlendirme
 Psikiyatrik bulgular verebilen nörolojik-nörometabolik-endokrinolojik hastalıklardan
şüphelenme ve gerekli tıbbi yönlendirmeler
 İlaçlara ikincil gelişebilen psikopatolojilerin-psikiyatrik belirtilerin ayırıcı tanısı, takip ve
tedavisi

Doç. Dr. Özhan Yalçın
Fener Mah. 1971 Sok. Bulvar Lara D Blok No:36D Kat:7 Daire: 20 Muratpaşa/Antalya
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Aile ve Çocuk Danışmanlığı Bilişsel Davranışçı Terapi Bireysel terapi Cümle tamamlama testi Davranış bozuklukları Devamı
Ödeme Yöntemleri
Kredi kartı ile ödeme Nakit Havale/EFT Devamı
Klinik Fotoğrafları
Randevu Hattı

Hakkında

Doç. Dr. Özhan Yalçın 1979 yılında Antalya/Merkez’de doğmuştur. İlkokulu Antalya Dumlupınar İlkokulunda ve İngilizce Hazırlık, Orta Okul, Liseyi ise Antalya Anadolu Lisesi’nde (1990-1997) okumuştur (Fen Bölümü Mezunu). İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) girdiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D.’da (Ankara) 5 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlayarak, Aralık 2008’de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olmuştur. 2009-2010 yılları arasında Ankara GATA, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak askerlik hizmetini (asteğmen, teğmen) tamamlamıştır. 2010- 2012 yılları arasında Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirmiştir.
2012 yılında Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başlamış, aynı klinikte 2013 yılında yazılı ve sözlü sınavla “Başasistan”, 2016 yılında ise “Doçent” ve “Eğitici” ünvanlarını almıştır. 2018-2019 yılları arasında aynı hastanede Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İdari Sorumlusu olarak görev yapmıştır.
2012-2019 yılları arasında çalıştığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan eğitimi ve danışmanlığına aktif olarak katılmış, pek çok tez çalışması ve bilimsel araştırmada yer almıştır. Bu süreçte ayrıca çocuk ve ergen psikiyatrisi yataklı servislerinde çalışmıştır. 2014-2019 aralığında aynı hastane bünyesinde yer alan “Çocuk ve Ergen Madde ve Alkol Bağımlılığı Tedavi, Eğitim Merkezi”nde (ÇEMATEM) uzun süreli olarak görev almıştır. 2019-2022 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D’da “Doçent Doktor” olarak çalışmıştır. Bu süreçte de özellikle asistan eğitimi, poliklinik ve konsültasyon-liyazon hastaları için asistan danışmanlığına özellikle önem vermiştir. Bir yıl boyunca “Ankara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi”nde (AÇOK) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D’nı temsil etmiştir. Gene Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde multidisipliner bir oluşum olan “Cinsiyet Tespit Komisyonu”nu içinde de bir süre faaliyet göstermiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı “Otizm ve Eğitim Araştırma
Merkezi”nde kısa bir süre idari görevde de yer almıştır. Aynı fakültede ayrıca Tıp Fakültesi, 5. sınıf öğrencilerinin derslerine girmiştir. Bu bölümde çalıştığı süreçte asistan karnesinin oluşturulması ve işlerlik kazanması, teorik asistan eğitiminin oluşturulması ve standardizasyonu, bölümün ulusal akretidasyon alması süreçlerine aktif olarak katılmıştır. Erişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi, Kabül ve Kararlılık Terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel
Davranışçı Terapi, üzerine kapsamlı eğitimleri vardır. Ayrıca çocuk ve ergenlerde Kabül ve Kararlılık Terapisi, Şefkat Odaklı Terapi ile de ilgilenmektedir. Asistanlığı süresince Psikodinamik Yönelimli Grup Terapilerine uzun süreli katılımcı olarak yer alöıştır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin iki yıla yakın süren “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş” derslerinde aktif eğitimci olarak rol almıştır. Halen ulusal ve
uluslararası düzeyde psikoterapi süpervizyonları almaya devam etmektedir. “Triple P” ebeveyn eğitimini tamamlama aşamasındadır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve “Turkish Association for Cognitive Behaviour
Psychotherapy”ye üyedir. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Yeterlik Sınavını geçmiş ayrıca aynı derneğin “Yeterlilik ve Akretidasyon Kurulları”nda yer almıştır. Aynı derneğin “Psikoterapiler Komisyonu”nda aktif görev almıştır. Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesidir ve internet-teknoloji kullanımı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler konusunda derneğe danışmanlık vermekte ya da bazı resmi toplantılara derneği temsilen katılmaktadır.
2018-2021 yılları arasında “Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği”nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak (Sayman Üye) görev yapmıştır. Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın oluşturulmasına katkıda bulunmuştur
2012 yılında “Türk Nöropsikiyatri Derneği Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel Bilimsel Araştırma Ödülü”nü “Çocuk ve Ergen Obsesif Kompülsif Bozukluk Hastalarının Bilişsel İşlevlerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması: Geniş Katılımlı Nöropsikolojik Bir Çalışma” başlıklı araştırmasıyla almıştır. Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri, Diğer Bakanlıklar, YÖK, Üniversiteler, Vakıf ve Dernekler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM bünyesinde düzenlenen Ergenlerde Madde Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlıklar (Teknoloji Bağımlılığı) konulu eğitimler, çalıştaylar ve komisyonlarda yer almıştır.
Pek çok ulusal ve uluslararası kongrede panelist ve eğitici olarak yer almıştır ve Mart 2022 itibariyle 26 tanesi uluslararası dergilerde, 11 tanesi ulusal dergilerde bilimsel yayınları mevcuttur. 14 tane kitap bölümü yazmıştır. Halen “Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi”nde Editörler Grubu içinde yer almaktadır. Ocak 2022’de hastaları ve danışanlarına daha kaliteli hizmet vermek, onalara daha uzun vakit ayırabilmek ve mesleki motivasyon tatmin duygusunu arttırmak için yaklaşık 19 yıllık devletteki hekimlik kariyerini sonlandırmış, doğup, büyüdüğü ve çok sevdiği Antalya’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak muayenehanede çalışmaya karar vermiştir.
Verdiği Hizmetler ve İlgi Alanları
 Psikofarmakolojik Tedaviler
 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 Çocuk ve Ergenlerde Kabül ve Kararlılık-Adanmışlık Terapisi (ACT)
 Şefkat Odaklı Terapi (CFT)
 Diğer Psikososyal Yaklaşımlar, Davranışçı Tedaviler
 Psikoeğitsel Yaklaşımlar
 Aile-Ebeveyn Danışmanlığı
 Ergen Danışmanlığı
 Ergenlik sorunlarına yaklaşım
 Sınav Süreçlerindeki Çocuk ve Gençlere Yaklaşım
 Bebek Değerlendirmesi
 Oyun gözlemi
 Çocuk ve Ergen Değerlendirmesi
 Özel Gereksinimi olan Çocukların Tanı, Takip, Yönlendirme ve Tedavileri
 Nörogelişimsel Bozukluk ya da sorunları olan çocukların tanı, takip ve yönlendirmeleri
 Nörogelişimsel açıdan riskli bebek ve küçük çocukların takip, değerlendirme ve
yönlendirmeleri Devamı

Diploma Aldığı Kurum

AKDENIZ ÜNIVERSITESI

Uzmanlık Aldığı Kurum

GAZI ÜNIVERSITESI

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 07.2003
Deneyim: 19 Yıl

Yabancı Dil

İngilizce

İlgi Alanları

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı Konuşma Ve Dile Özgü Gelişimsel Bozukluklar Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Devamı

Deneyimler

Antalya Muayenehane Hekimliği, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı, Doç. Dr. (2022 - Devam ediyor)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D., Doç. Dr. (2019 - 2022)
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - 2021)
İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Poliklinik, Kapalı Servis, 4 Yıl ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde ve Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi), 2013-2016 Başasistan, 2016-2019 Doç. Dr., Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı (2012 - 2019)
Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (2010 - 2012)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D., Teğmen-Askerlik Hizmeti (2009 - 2010)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D. Uzmanlık Eğitimi (18 ay erişkin psikiyatri, 6 ay çocuk nöroloji rotasyonu) (2003 - 2008)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 474 72 40

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
ŞG
Şeb*** G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Doç. Dr. Özhan Yalçın

Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde görevliyken tavsiye üzerine kızımı götürmüştüm. Bu yıl antalyada muayehane açmış hocamız. Çok iyi bir hekimdir. Antalya için büyük şans.

ŞG
Şeb*** G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Doç. Dr. Özhan Yalçın

Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde görevliyken tavsiye üzerine kızımı götürmüştüm. Bu yıl antalyada muayehane açmış hocamız. Çok iyi bir hekimdir. Antalya için büyük şans.

ad
Asl*** D***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Dikkat bozukluğu
Doç. Dr. Özhan Yalçın

7 yasındaki yegenim icin kendisiyle gorustuk. Dikkat bozuklugu nedeni ile okulda zorluklar cekiyordu ve mutsuzluk yasıyordu.Özhan Hoca ile basladıgımız surecte bugun baktıgımda yegenim okulda daha uyumlu ve mutlu. Ogretmenlerinden gelen olumlu geri donusler bizleri de cok memnun etti.Cocuklara yaklasımı da cok guven verici. İyi ki Ozhan Hoca ile bu surecte yuruduk ve yuruyoruz.

DA
Der*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce

Tecrübesi, bilgisi, ilgisi, verdiği güven duygusu en üst seviyede. İyi ki tanımışız, gözüm kapalı herkese tavsiye edeceğim bir çocuk ve ergen psikiyatristi.

ng
N G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Doç. Dr. Özhan Yalçın

İnternette araştırmalarım ve öneriler üzerine kızımı götürdüm. İlk başta aklımızda olan soru işaretleri, hocamızla görüştükten sonra artık kalmamıştı. İyi ki Özhan bey’e gitmişiz diyoruz. Kızımızın akademik hayatı başta olmak üzere sosyal hayatı da dahil bir çok başarısını Özhan bey’e borçluyuz.

Sık Sorulan Sorular

Doç. Dr. Özhan Yalçın ile nasıl iletişime geçerim?

Doç. Dr. Özhan Yalçın için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Doç. Dr. Özhan Yalçın için nasıl randevu alabilirim?

Doç. Dr. Özhan Yalçın ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908504747240

Doç. Dr. Özhan Yalçın nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Doç. Dr. Özhan Yalçın Doç. Dr. Özhan Yalçın bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Doç. Dr. Özhan Yalçın hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Doç. Dr. Özhan Yalçın Çocuk ve Ergen Psikiyatristi uzmanıdır. Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı alanlarında hizmet veriyor ve Aile ve Çocuk Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bireysel terapi hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Takvim Bulunamadı.
Çağrı Merkezi 0 (850) 474 72 40

Bu uzmandan online randevu alabileceğin bir takvimi bulunmuyor.

Randevu Takvimi Talep Et

Talep Et

Kapat
Hata
Form gönderilirken hata oluştu. Tekrar dene.
Başarılı Formunuz başarıyla gönderildi.
Bu uzman henüz Doktorsitesi.com üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-posta adresini bırak ve uzman randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir
Facebook Twitter Instagram Youtube