Op. Dr. Suat Boyacı

Beyin ve Sinir Cerrahisi - Bursa

Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Sinir Sıkışması

Op. Dr. Suat Boyacı

Op. Dr. Suat BOYACI, 15 Mayıs 1968 tarihinde Manisa - Turgutlu'da doğmuştur. Lise öğrenimini 1985 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1992 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1992-1998 yılları arasında yine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmuştur.

Uzmanlık eğitimi sonrasında 1998-2002 yılları arasında S.B İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapmış olan Uzm. Dr. Suat BOYACI, bu kurumdaki görevi esnasında Başhekimlik, Başhekim yardımcılığı, satın alma komisyon başkanlığı ve ameliyathane sorumluluğu gibi görevlerde bulunmuştur. 2002-2006 yılları arasında ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmış olan Dr. BOYACI, mesleki çalışmalarına 2006 yılından beri Acıbadem Bursa Hastanesi'nde devam etmektedir.

Bilimsel Yayınlar :

1. Halo Vest komplikasyonları. (Complication of Halo Vest) Ahmet Bekar, Suat Çelik, Suat Boyacı, Muammer Doygun, Ender Korfalı, Kaya Aksoy, Teoman Cordan Türk Nöroşirürji Dergisi 1993;3:94-96.

2. The effects of hair on infection in craniotomy. Ender Korfalı, Ahmet Bekar, Suat Boyacı, Suat Çelik, Zeki İpekoğlu, Muammer Doygun. Turkish Neurosurgery 1994;4:120-122.

3. Complications of Brain Tissue Pressure With a Fiberoptic Device. Ahmet Bekar, Suna Gören, Ender Korfal, Kaya Aksoy, Suat Boyacı. Neurosurgical Rev 21(4): 254-259, 1998

4. Bel Cerrahisi Sonrası Epidural Fibrozisin Önlenmesinde ADCON- L’nin Etkinliği. Suat Boyacı , Ahmet Bekar, Hasan Kocaeli, Muammer Doygun, Şahsine Tolunay: Türk Nöroşirürji Dergisi 10:102-108, 2000

6. Urodynamic findings in the tethered Spinal cord: the effect of tethered cor division on lower urınary tract functions. E. Balkan, N. Kılıç, İ. Avşar, S. Boyacı, K. Aksoy, H. Doğruyol. Eur J Pedatr Surg 2001; 11:116-119.

7. Anatomical Study of the Cavernous Sinus Emphasizing Operative Approachs. Adem Dalgıç, Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Turkish Neurosurgery 2010, 20(2): 186-204

8. Intraocular Neuromuscular Choristoma: A Case Report and Literature Review.

Suat Boyaci, Murat Moray, Kaya Aksoy, Aydin Sav Neurosurgery February 2011 Volume 68 Issue 2 pp E551-E555 doi: 10.1227/NEU.0b013e31820397e9

9. Misdiagnosed orbital aneurysmal bone cyst: A case report and review, Neurosurgery Quarterly, accepted Mar 13, 2013

10. Longterm clinical outcome of the lumbar microdiscectomy and sequestrectomy/fragmentectomy:

A prospective study, Neurosurgery Quarterly, accepted Apr 25, 2014

Kitap Bölümleri

1. Kavernöz Malformasyonlar. Suat Boyacı, Kaya Aksoy.Temel Nöroşirürji Kitabı Cilt 2 sy 531-538, 2005 ISBN: 975-96290-8-9

2. Beyin’in Arteriyovenöz Malformasyonları. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Turkiye Klinikleri  Nöroşirürji J Surg Med Sci 2006,   2(16):82-88

3. Chiari Malformasyonları ve Siringomyeli. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Turkiye Klinikleri Pediatrik BilimlerJ Surg Med Sci 2007, 3(1):17-26

4. Beyin Cerrahisi Acil Olayları Esnasında Kafa İçi Basınç Ölçümünün Kullanılması ve Avantaj ve Dezavantajları. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Turkiye Klinikleri Acil Tıp J Surg Med Sci 2007, 3(11):40-50

5.  Akciğer Kanserlerinin Beyin Metastazları. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Nöroşirürji J Surg Med Sci 2007, 3(34):187-196

6. Malign Meningiomlar. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Turkiye Klinikleri  Nöroşirürji J Surg Med Sci 2007, 3(34):114-123

7. Subaraknoid Kanamalar. Suat Boyacı, Tekin Özcan. Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar Kitabı. ISBN:978-975-420-753-8. 2010. Nobel Tıp Kitapevleri . İstanbul. Editörler: Prof. Dr. Erhan Oğul, Prof. Dr. Kaya Aksoy.

8. Kibas ve Serebral Herniasyonlar. Erhan Oğul, Suat Boyacı. Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar Kitabı. ISBN:978-975-420-753-8. 2010 Nobel Tıp Kitapevleri . İstanbul. Editörler: Prof. Dr. Erhan Oğul, Prof. Dr. Kaya Aksoy.

9. Kranial Travmalar. Suat Boyacı, Tekin Özcan. Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar Kitabı. ISBN:978-975-420-753-8. 2010 Nobel Tıp Kitapevleri . İstanbul. Editörler: Prof. Dr. Erhan Oğul, Prof. Dr. Kaya Aksoy.

10. Servikal Spinal Travmalar. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar Kitabı. ISBN:978-975-420-753-8. 2010 Nobel Tıp Kitapevleri . İstanbul. Editörler: Prof. Dr. Erhan Oğul, Prof. Dr. Kaya Aksoy.

11. Torako-lomber Spinal Travmalar. Suat Boyacı, Kaya Aksoy. Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar Kitabı. ISBN:978-975-420-753-8. 2010 Nobel Tıp Kitapevleri . İstanbul. Editörler: Prof. Dr. Erhan Oğul, Prof. Dr. Kaya Aksoy.

Uluslararası sunumlar

1. Türeyen K, Aksoy K,  Yaman O, Boyacı S: Intacerebral Air After Sitting Position Operation. Congress of European Association of Neurosurgical Societies, 18-21 Şubat 1998, İstanbul

2. Kılıç N, Balkan E, Avşar İ, Boyacı S, Aksoy K, Doğruyol H:Urodynamic Findings in the Tethered Spinal Cord: The Effect of Tethered Cord Division on Lower Urinary Tract Functions. British Association of Pediatric Surgeons. XLV Annual İnternational Congress. Bristol, 1998, England

3. Kılıç N, Balkan E, Avşar İ, Boyacı S, Aksoy K, Doğruyol H: Urodynamic Findings in the Tethered Spinal Cord: The Effect of Tethered Cord Division on Lower Urinary Tract Functions. Czech Congress of Pediatric Surgery With İnternational Participation. 1998, Prague

4. Kılıç N, Balkan E,Avşar İ, Boyacı S, Aksoy K, Bekar A, Türeyen K, Çelik S: Sinus Pericrani; A Case of Childhood. 11th İnternational Congress of Neurosurgical Surgery. Amsterdam, July 6-11,1997

5. Kılıç N, Balkan E, AVŞAR I, Boyacı S, Aksoy K, Doğruyol H: Urodynamic Findings in the Tethered Spinal Cord: The Effect of Tethered Cord Division on Lower Urinary Tract Functions.Scandinavian Association of Pediatric Surgeons’ 22nd Congress. May 13-15, 1998, Copenhagen, Denmark.

6. Şahin S, Caner B, Boyacı S, S. Doğan, Kılıç N, Balkan E, Aksoy K: The Effect of Tethered Cord Division on Lower Urinary Tract Functions. İnterneational Society for Pediatric Neurosurgery, 31st Annual Meeting, Monaco, France, September 14-18, 2003.

7. B. Caner, S. Doğan, S. Boyacı, S. Sahin, K. Aksoy. The methods for the closure of the skin defects in spina bifida aperta cases. ISFPN 31st Annual Meeting ( Monaco)14-18 September 2003

Ulusal Sunumlar

1. Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Kalsifiye Sefal Hematom: 1Olgu Nedeniyle. Türk Nöroşirurji Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997 Antalya

2. Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Posterior Fossa Yerleşimli Subdural Higromalar.Türk Nöroşirürji Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya

3. Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Lomber Disk Cerrahisinde Bir Tedavi Seçeneği olarak fragmanektomi ve Foraminotomi. Türk Nöroşirurji Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya.

4. Korfalı E, Bekar A, Korfalı G, Kahveci F, Çelik S.E, Boyacı S, Yıldırım S, Başkan Z, Çalışır B: Serebral İskemide Hipoterminin Koruyucu Etkisi. Türk Nöroşirürji DerneğiXI. Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997 Antalya.

5. Korfalı E, Bekar A, Kofralı G, Kahveci F, Çelik S.E, Boyacı S, Yıldırım S, Başkan Z, Çalışır B:  Ağır Kafa Travmalarında Hipoterminin Koruyucu Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği XI. Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997 Antalya.

6. Yıldırım S, Yılmazlar S, Boyacı S, Aksoy K, Korfalı E: V-P Shunt İşlemi ve Revizyon Süreci. Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya.

7. Balkan E., Kılıç N., Gürpınar A., Kırıştıoğlu İ.,Avşar İ., Boyacı S.,Aksoy K., Doğruyol H.:Spinal Disrafizm Olgularında Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.

8. Balkan E., Kılıç N., Avşar İ., Boyacı S., Aksoy K., Doğruyol H.: Tethered Spinal Kord Sendromunda Ürodinamik Bulgular: Tethered Kord Divizyonunun Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarına Etkisi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul.

Kurslar :

1. Birinci Spinal Enstrumentasyon uygulamalı kursu     21 Aralık 1997/İzmir

2. WFNS Tümör, Vasküler  ve Spinal Cerrahi kursu      15-16 Mayıs 1999/İstanbul

3. Üçüncü Spinal Cerrahi uygulamalı kursu  25-26 Kasım 2000/İzmir

4. TND Tümörler konulu 1. dönem 1. eğitim kursu   13-18 Mart 2001/Antalya

5. Pediatrik Nöroşirürji 2. dönem 1. eğitim kursu   20-22 Nisan 2001/Manisa

6. Anterior Fossa ve Orbitaya cerrahi yaklaşımlar kursu  30 Kasım-1 Aralık 2001/İstanbul

7. TND Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi 1. dönem 2.eğitim kursu  12-17 Mart 2002/Çeşme

8. TND Serbrovasküler Cerrahi  1. dönem 3. eğitim kursu  29 Ekim- 3 Kasım 2003/Kuşadası

9. TND Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirurji konulu 1. Dönem 4. Eğitim kursu 22-27 Mart 2004/Kuşadası

10. Percutaneous lumbar and cervical disc nucleoplasty 8 January, 2005

11. The Aegean Spine Review – 2005 Cadever Course  10-12 Kasım 2005/İzmir

12. Percutaneous lumbar and cervical DISC nucleoplasty   8 jenuary 2005

13. Spinal Cerrahi yaz okulu  29 Haziran-Temmuz 2006/Bolu

14. EANS Spine Course Part 1: Cervical spine  19 October 2009/Barcelona

15. EANS Spine Course Part 2: Thoracolumbar spine 30 Nov.-3 Dec. 2010/ Barcelona

16. Cadaver Skull Base Surgery Course  17-18 June 2011/Istanbul

17. II. İnternational Training Course for Full-endoscopic operations of the lumbar spine 7 December 2012/Istanbul

18. 1st ASNO Skullbase Anatomy Course: Hands-on Cadeveric Workshop  September 10-11, 2014/Istanbul

Sertifikalar

1. Türk Nöroşirürji Derneği 1. Dönem Eğitim Kursu Sertifikası

                        1. Kurs: Tümörler

                        2. Kurs: Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi

                        3. Kurs: Serebrovasküler Cerrahi

                        4. Kurs: Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji

Kongreler:

1. 3. Uluslararası Bakırköy Günleri   6-8 Kasım 1996/Istanbul

2. TND 11. Bilimsel Kongresi   16-20 Mayıs 1997/Antalya

3. TND 12. Bilimsel Kongresi  15-19 Mayıs 1998/Antalya

4. TND 13. Bilimsel Kongresi   17-19 Mayıs 1999/İstanbul

5. TND 14. Bilimsel Kongresi   17-21Mayıs 2000/Antalya

6. TND 15. Bilimsel Kongresi   22-26 Mayıs 2001/Antalya

7. ISFPN 31st Annual Meeting ( Monaco)  14-18 September 2003/Monaco

8. 12th  IMLAS and 2nd AAMISS Congress  22-25 June 2005/İstanbul

9. 7th  International Congress Spine 14-17 April 2005/Antalya

10. TND 19. Bilimsel Kongresi  27-31 Mayıs 2005/Antalya

11. Eurospine 2006 Congress  25-28 October 2006/İstanbul

12. 5th  Meeting of ASNO  2-4 November 2007/İstanbul

13. World Spine IV: The Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care 29 july-1 August 2007/İstanbul

14. Saint Louis University School of Medicine Spine Masters: Advances in Deformity Management  2-4 June 2009/Dubai 

15. Joint Meeting of Anatomical Societies  19-22 May 2011/Bursa

16. 5 th ISMISS congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments  5-8 April, 2012/Antalya

17. X th İnternational Turkish Spine Congress  17-20 April 2013/Cappodocia

18. 11 th Meeting of Asian Society for Neuro-oncology  11-14 September 2014/Istanbul      

Sempozyumlar :

1.  TND Spinal Kord Travmaları Sempozyumu  7-8 Kasım 1992 / Bursa

2.  TND Pediatrik Nöroşirürji Sempozyumu    13-14 Kasım 1993 / İzmir

4. TND Kranifasial Cerrahi Sempozyumu   22-23 Kasım 1997 / Bursa

5. TND Kafa travmaları Sempozyumu  20-21 Kasım 1999/Bursa

6. TND Spinal Füzyon Sempozyumu  3-6 Ekim 2002 / Eskişehir

7. TND Supratetorial Astrositom ve Oligodendrogliomlar Sempozyumu  24-27 Ekim 2002/Pamukkale

8. TND Omurga Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar  Sempozyumu  29 Eylül-2 Ekim 2005/İzmir

9. The Aegean Spine Review- 2005 Symposium  6-9 Kasım 2005/İzmir

10. TND Temporal epilepsilerin cerrahi tedavisi  25-27 Mart 2011/Bursa

11. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Lomber Disk Hernileri Panali  25 Mayıs 2013/Bursa

12. 5. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu 1-2 Mart 2014/Bursa

13. AOspine Principles Symposium-Degenerative Spine 28-29 March 2014/Bursa

Barış Mahallesi Sümer Sokak Sinanoğlu Apartmanı No:2 Kat:7 Daire:19 Bursa Niüfer Nilüfer/Bursa
Hizmetler
Bel fıtığı tedavisi Omurga kırıkları (açık, kapalı cerrahisi, enstrümantasyon, omurga ve omurilik tümörleri) Skolyoz tedavisi Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi Devamı

İlgi Alanları

Bel Fıtığı Boyun Fıtığı Sinir Sıkışması Genel Beyin Cerrahisi Bel Kayması Devamı

Deneyimler

Op. Dr. Suat Boyacı Özel Muayenehanesi (2022 - Devam ediyor)
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006 - 2004)
Acıbadem Sağlık Grubu (2005 - 2022)
İnegöl Devlet Hastanesi (2003 - 2001)

Görüşler

Bu uzman ile ilgili herhangi bir <br /> değerlendirme yapılmamış.
Bu uzman ile ilgili herhangi bir
değerlendirme yapılmamış.

Bu uzmanı tanıyor ya da hastalığınla ilgili ziyaret ettiysen görüşünü veya şikayetini yaz.

Görüş Ekle
Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

Sık Sorulan Sorular

Op. Dr. Suat Boyacı ile nasıl iletişime geçerim?

Op. Dr. Suat Boyacı için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Op. Dr. Suat Boyacı nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Op. Dr. Suat Boyacı Op. Dr. Suat Boyacı Özel Muayenehanesi bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Op. Dr. Suat Boyacı hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Op. Dr. Suat Boyacı Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanıdır. Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Sinir Sıkışması alanlarında hizmet veriyor ve Bel fıtığı tedavisi, Omurga kırıkları (açık, kapalı cerrahisi, enstrümantasyon, omurga ve omurilik tümörleri), Skolyoz tedavisi hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Son 30 günde profil görüntülenmesi

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Takvim Bulunamadı.

Bu uzmandan online randevu alabileceğin bir takvimi bulunmuyor.

Randevu Takvimi Talep Et

Talep Et

Kapat
Vazgeç
Form gönderilirken hata oluştu. Tekrar dene.
Başarılı Formunuz başarıyla gönderildi.
Bu uzman henüz Doktorsitesi.com üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-posta adresini bırak ve uzman randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, aydınlatma metni kapsamında işlenmektedir.
Facebook Twitter Instagram Youtube