Bursa Gemlik Tiroid oftalmopati tanı ve tedavisi (Guatra bağlı Göz Çıkıklığı)