Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım, Mersin, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi - Mersin

Agorafobi, Aile İçi İletişim Sorunları, Alkol ve Madde Bağımlılığı

Takvim talep etDeğerlendir

Doktorun Adresi (2)

Mentes mh 2584sk celik apt kat1dai1yenisehir/Mersin. Istemihan talay(2.5cevre yolu) turkcelsuperonline karsisi  Yenişehir, Mersin

Bu adres için online randevu alınamıyor.

Randevu takvimi talep edin
Merisn Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir  Yenişehir, Mersin
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü

Bu adres için online randevu alınamıyor.

Randevu takvimi talep edin

Veli Yıldırım Hakkında

Veli Yıldırım Kimdir?

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi alanlarında faaliyet göstermektedir. Veli Yıldırım, kariyerine hangi hastanede devam ediyor ve iletişim bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Diploma aldığı kurum

  • EGE ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık aldığı kurum

  • MERSIN ÜNIVERSITESI

Yayınlar

  • Yolga Tahiroğlu A, Çelik G, Fettahoğlu Ç, Yıldırım V, Toros F, Avcı A, Özatalay E, Uzel M. Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ve Olmayan Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı(Problematic Internet Use In The Psychiatric Sample Compared Community Sample) Nörops
  • G Çelik, V Yıldırım, Ö Metin, A Tahiroğlu, F Toros, A Avcı, A Öngel, İ Karayazı Özkıyım Girişimi Olan Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar, Benlik Ve Aile Işlevselliği Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011;12(4):280-286
  • Ozge A, Oksüz N, Ayta S, Uluduz D, Yıldırım V, Toros F, Taşdelen B. Atopic Disorders Are More Common In Childhood Migraine And Correlated Headache Phenotype. Pediatr Int. 2014;56(6):868-72.
  • Gurbuz F, Gurbuz BB, Celik GG, Yıldırım V, Ucakturk SA, Seydaoglu G, Et Al. Effects Of Methylphenidate On Appetite And Growth In Children Diagnosed With Attention Deficit And Hyperactivity Disorder. J Pediatr 2016; 1;29(1):85-92
  • Guler G, Yıldırım V, Kutuk MO, Toros F. Dystonia In An Adolescent On Risperidone Following The Discontinuation Of Methylphenidate: A Case Report. Clin Psychopharmacol Neurosci 2015 2015 Apr 30;13(1):115-7.

Yabancı Diller

  • İngilizce

Diplomalar ve Sertifikalar

Doktor Yorumları

Değerlendir
3 Değerlendirme Ort. Puanı: 5
Zamanlama
İlgi
Ortam

Hasta Değerlendirmeleri

emin..göz

Örneğinokulagitmekistememeködevyapmamak gibikızımıdailerleyenzamandauzmandoktorluktanyardımcıYAR.DOÇ.DRVELİYILDIRIM’AgötürdümVELİhocanınyaptığıtetkiklerdensonrakızımadaDEHAPkonulduveilkokulbirincisınıftailacabaşlanıldı.DEHAPrahatsızlıklarınıngenetikolduğunuuzunyılarsürentedavide%70oranındaiyileşmeolduğusöylenildibutiprahatsızlıklardadürtüselliğinyüksekolduğunuaklanaeseniyaptığınıdüşünmedenhareketettiğinizamanlaöğrendikannevebabanınçocuğundavranışlarınakarşıçoksabırlıolduğunuafediciolmasıgerekmektedirbusabrıgösterebilmekiçinburahatsızlığıkabuletmekvedoğrubilgisahibiolunmalıdırçünküçocuğunyaptığıdavranışlarokadarsinirbozucuvetersoluyordukisankibilerekvesadecesizikızdırmakiçinöyledavranıyorgibigeliyoroyüzdendoğrubilgilenmekancakosabrıgöstermenizisallayabiliraynızamandaburahatsızlıktasadeceilaçkullanmakileiyileşmeeldeetmekzorduroyüzdençocuklarısevdikleribirspormüzikhobigibialanlarayönlediripdeşarzolmalarıdasallanırtabikibuuzunsüreçtedönemdönembuilaçlarıçocuklaravererekonlarınvüçutlarınazararmıveriyoruzkötülükmüyapıyoruzdiyedüşündüğümüzdeoluyorduçünküiyileşmesürecihemyavaşilerliyorhemdeuzunyılaralıyorduzamangeçtikçeeşiminvebenimümitlerimizazalıyorsankibuçocuklarhiçiyileşmeyecekgibigeliyordubirtaraftanhayatınzorluklarıdiğertaraftançocuklarınzorluklarıkatlanılmazhalalıyorduöylekiuykularımızınkaçtığıyıldığımızoluyordunasılolmasınkiheraydoktoragötürdüzenliilaçkulanılmasınısağlasosyalyöndendesteklesporyaptırsevdiğiaktivitelerisağlayılarcauğraşbirbakıyoruzkieldetutulurbirgelişmeyokaynıbambuağacıgibibambuacıdaöyleyıllarcasularsınbakımınıyaparsınyerden30cmancakuzarfakat5senebuboydakalanbambuağacı6senedeyanibirsenedeonlarcametreuzayıpgiderbakımınıyapandahişaşırırbizdebu3bambuağacımızıyıllarcasuladıkbakımınıyaptıkhiçvazgeçmedikçünküyakınakrabaveçevremizdedeburahatsızlıktaolançocuklarıntedaviolmadıklarındandolayıkumaroynamakaynıişyerindeuzunsüreliçalışmamakevliliklerindeyaşadıklarısorunlarvebaşkasorunlargözlemledimbutedaviyineolursaolsunsonunkadargötürmekiçinuğraştıkyıllargeçtikçebeyinmotorlarınıntersinedönüşünormalegeçtivesaatyönündedönmeyebaşladıartıkoturupsohbetedebiliyorduksöylediğimsözleriyanlışanlamamayabaşladıgörevvesorumlulukbilincigeldiaynıbambuağacıgibiuzunyılaruğraştansonraolumludeğişimbaşladı.büyükoğlumsuan21yaşındaÜniversitedeokuyoreşimlebenrazıolmadığımızhaldeokuldansonrasırfbizleredahaazyükolmakiçinçalışıpharçlığınıkazanıyor.yaztatillerinde,aratatillerdeçalışarakbizlereyardımcıoluyor.şuanakadardaderslerigayetiyidurumda.veenönemlisiçocukluğundanitibarenişinidüzgünyap,dersçalış,akılıoldiyesöylediğimcümleleriartıkkullanmıyorum.Çünküyapmasıgerekenlerioğlumbensöylemedenyapıyor.işyerideğişiklindendolayıEskişehir’etaşınmakzorundakaldıkküçükoğlumunvekızımınşehirdeokulsorunuoluştu.busıkıntızamanlafarklışehirdeolsakdaVELİYILDIRIMhocamınbizleretelefonaracılığıylayardımlarınısöylemedengeçemeyeceğim,bizlereneyapmamızgerektiğinisöylemesi,yönlendirmesiuzunyıllarbizleriveçocuklarıtanımasındandolayısaatlercetelefongörüşmeleriyaparakyardımcıolmasınıbirborçbilirim,vekendisineteşekkürlerimisunarım.Küçükoğlumdaçalışmahayatınaatıldıaynızamandaöğretiminidışarıdanaçıklisedentamamladı.Sonsınıfıdabuyollahalletmişoldu.Burahatsızlığıolançocuklarınannevebabalarıyılmadanusanmadanmücadeleedinderim.Çocuksizinçocuğunuzeğerbuküçükyaşlardamücadeleetmezsenizömürboyuuğraşmakzorundakalabilirsiniz.Benkendişahsımabukadaruğraşlarınsonucunualmayabaşladığımızısöyleyebilirim.10yılkadarsürsedesonugüzeloldu.Örneğin;büyükoğlumeskidendüşünmedenhareketediyordum,hattadüşünmüyordumamaşimdihesaplıkitaplıhareketediyorum,düşünerekhareketediyorumdiyor.Küçükoğlumdaaklınaeseniyapardı,ergenlikteberaberduruldu,çalışıyor.Parabiriktiriyordüşünerekhareketediyor.Sırakızımda,tamolmasadaodayavaşyavaşuyumluolmayabaşladı.Herşeydenönemlisiefendi,saygılı,doğayasahipçıkanduyarlıçocuklar.Babalarıolarakonlarlagururduyuyorum,kendinevetoplumayararlıbireylerolmalarıdileğiylebütünçocuklaraveailelerekolaygelsin. 03-06-2019

t..göz

"Bambuağacı" Buağacıdahaöncedebiliyordum,görmüştüm.Benimiçinsadecebirağaçtı. Üçüncüçocuğumahamileyken2.çocuğumunöğretmenibenimlekonuşmakistedi. Gittik.ilkönceçokdikkatealmadığımızamaşuandabüyükbiryolkatettiğimiz yaşamıniçinegirdik! İlkbaşlardatedaviyiyarımbırakmakistedim.Annelikduygusallığıişte.. Çocuğunhareketlerinielindenalınmışgibihissediyordum.Hareketlerininkısıtlanması veiştahsızolmalarıbeniçoküzüyordu.Eşimindesteklerisayesindetedavileri devametti.İlacıverdiğimizandaherşeybirandadüzeleceksandım.Yinevazgeçme çabalarındabulundum.Eşiminbuyoldakiçokbüyükçabasıolmasaydıherhalde yarıyoldakalırdık.Sadecetedaviylekalmayıpkitaplarokuduk,çocukgelişimiyle ilgiliprogramlardinledik,doktorlarıneğitimlerinegittik.Onlarınönerilerini yerinegetirmeyeçalıştıkçocuklaraçokbüyükzamanlarayırdık.Veenönemliside çevremizdekiinsanlarınbasitsöylemlerinihiçealdık.Veherzamançocuklarımızın yanındaolduk.Yaptıklarıyanlışlardabile.(Yanlışlarındabilebizkazandık.) BizDEHAP'laEmresayesindetanıştık.(Tanışmakistermiydikonudabilmiyorum amainanılmasıçokzorgünlergeçirdik.Amaşuandaokulubitirmişdiplomayıalmış ebeveynlergibiyiz.TedavisüresindegittiğimizeğitimlerdeDEHAP'ınbir"gen" rahatsızlığındanmeydanageldiğiniöğrenincetestlersonucubüyükoğlumunda DEHAPLIolduğunuöğrendik.Herkardeşten%30birpayolankızımdamalesefDEHAP'lı ÜniversiteherDEHAP'lıçocuğun3çocuğabedelolduğunusöyledi.Bizim9çocuğumuzvar gibiydi.(banagöreburakam3tedeğil5olmalı.) Çocuklarımızıeğitmenlervekitaptanaldığımızbilgilerdoğrultusundabüyütmeyeçalıştık Enzorkısımlardanbiridebuydu.Çünküherzamançevremizdenenyakınlarımızdanbile eleştirileraldık.Bubizimiçingerçektençoküzücüydü.Onlaragörebizhepyanlıştık. eşimlebenbedenenveruhençokzorluanlargeçirdik.Enyakınlarımızagiderkenbile yüzifadelerinigörmekbeniçokrahatsızediyordu.Çocuklarımonlarırahatsızediyordu sonrasıbendeçocukları.Ağlayarakneçokevedönmüşlüğümvardır.Gitmedimçocuklarımızı parklardaaçıkalanlardabüyüttük.Amaşuanbizieleştirenlerinçoğuçocukkonusunda bizdenyardımisterkenbirsıkılmayaşıyorlar.Bensizeçocuklarımınneyaptığından bahsetmekistemiyorum,neleryaptığımızdan.Zateneğerbirsitedeysenizveyazdıklarımı okuyorsanızçaresizkalmışsınızdır.Yardımedebilecekbirşeyleristiyorsunuzdur. (Beniaramakistersenizdoktorumuzdanulaşabilirsiniz).Buyollarıkatederken inanınbizdeçocuklarımızlabüyüdük.Sadeceçocuklariçindeğil.Eşimlehayatabakış açımızdeğişti.İnsanlarıanlamayıbirbirimizianlamayıdinlemeyiöğrendik.Birgünlükbir yoldeğil.İnanınçok"KÜÇÜKŞEYLERİ",başarmayıöğrendik.İştebambuağacı,onuyarıyolda bırakıpsulamazsanızbüyüdüğünügöremeyeceksiniz.Amasabırlaemekleonusulamayadevam edersenizoağacınnasıldaçabucakbüyüdüğünügöreceksiniz.Onusulamayadevamedersenizen güzelmeyvelerisunacaktırsizlere.Dedimyabirgünlükyoldeğilbiz10yıldırbuişin içindeyiz.Meyvelerimizsıraylaolgunlaşmayabaşladı."DEHAP"birgünlükbirdenbirebitebilecek rahatsızlıkdeğil.Amaüstünegidilmezsehayatıboyuncaonlarınönüneçıkacaktır.İşte, ailekurmasındanyoldangeçerkendikkatsizliğine...Sadeceders,notolarakdüşünmeyin Önemliolandüzgün,dürüst.Özveriliçocuklaryetiştirmek. DR.VELİYILDIRIMbeylekarşılaşmak,onaheranduaetmekdemektibizimiçin.İnsanlığı veanlayışı,bizibıkmadandinlemesi,yardımcıolmayaçalışmasıbuyoldabaşarısağlamamızın inanınikinciİLACIDIR.Gece-gündüzhertelefonumuzamutlakabaktı.Zorbulunabilecekdoktorlarımızdan onateşekkürediyorum.Eşiminbanakarşıanlayışısayesindeçocuklarımızınyanındaolmayıher zamansürdüreceğiz. Tedavisüreleriuzunolacakamabuyolagirdiysenizlütfenyarıdakesmeyin.Onlarıncevherolduğunu göreceksiniz.Büyükoğlum22,küçükoğlum18yaşındakızımise12.Buyoldauzunzamandıryürüyoruz ONLARIÇOOOKSEVİYORUZ... 13-05-2019

f..aslan

17-10-2018

3 görüş bulundu.

Hakkında değerlendirme yapın

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendir

Sıkça Sorulan Sorular

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım kimdir , telefon numarası nedir?
Dr. Öğr. Üyesi V Yıldırım ile iletişime geçebileceğiniz numara şu an için doktorsitesi.com’da yayınlanmamaktadır. Kendisine bir mesaj göndererek güncel iletişim bilgisini ve telefon numarasını öğrenebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım için nasıl randevu alabilirim?
Dr. Öğr. Üyesi V Yıldırım şu an için online randevu talebi kabul etmiyor. Kendisine mesaj göndererek randevu talebinizi iletebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?
Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü bünyesinde hasta/danışan kabul ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?
Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, uzmanıdır. Cümle tamamlama testi, Dikkat testleri, Dinamik psikoterapiler, Duygu odaklı terapi (eft), Psikoterapi, Otizm görüntüleme ve tanısı, Aile ve Çocuk Danışmanlığı, Bireysel terapi, Psikofarmakolojik tedaviler, Psikodrama alanlarında hizmet veriyor ve Agorafobi, Aile İçi İletişim Sorunları, Alkol ve Madde Bağımlılığı, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Anoreksiya hastalıkları konusunda çalışıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım için muayene ücreti nedir?
Türkiye’de görev yapan doktorların muayene ücretleri sağlık regülasyonları nedeniyle yayınlanamamaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım muayene ücretini öğrenmek için kendisine mesaj gönderebilir veya profilinde yer alan telefon aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım hakkındaki şikayetlere nasıl ulaşabilirim?
Dr. Öğr. Üyesi V Yıldırım ile ilgili doğrudan şikayetler doktorsitesi.com’da yer almamaktadır. Doktorsitesi.com sadece hastalar/danışanlar tarafından yazılan olumlu/olumsuz yorumlara/görüşlere yer vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Dr. Öğr. Üyesi V Yıldırım hakkında yorum/görüş yazmak için doktorsitesi.com profilinde yer alan “değerlendir” butonuna tıklayıp uzman hakkındaki tecrübenizi paylaşabilirsiniz. Sistem bilgi doğrulaması için sizden üye girişi veya facebook ile giriş talep edecektir.

Bu hekim siz misiniz?
Bilgileri güncelle


.