Uzm. Dr. Nurgül Uzun

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) - Antalya
5.0

Alzheimer Hastalığı, Baş Ağrısı, Beyin Damar Hastalıkları

“Yaklaşık 20 yıllık MS hastasıyım, tedavimi yaklaşık 2 aydır gerçekleştiriyor. İlgisi, alakası ve uzm...” Devamı

Uzm. Dr. Nurgül Uzun

Uzm. Dr. Nurgül Uzun, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla tamamlamıştır. İhtisasını ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) Uzmanı unvanını kazanmıştır. 

Uzm. Dr. Nurgül Uzun, mesleki çalışmalarına Medical Park Antalya Hastanesi'nde devam etmektedir.

 

Mesleki Üyelikler:
1.Türk Nöroloji Derneği
2.Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği
3.Türk Uyku Tıbbı Derneği
4.Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
5. Başağrısı Çalışma Grubu
6. Türk Tabipler Birliği

Sertifika ve Kurslar:
Türk Uyku Tıbbı Derneği Uyku Hekimliği Sertifikası
Polisomnografi ve Uyku Hastalıkları Eğitimi-9 Eylül Üniversitesi Elektrofizyoloji Kliniği
Video EEG Monitorizasyonu- 9 Eylül Üniversitesi Elektrofizyoloji Kliniği

Araştırma ve Yayınlar:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1.Yücel İ, Akar ME, Durukan H, Akar Y, Taşkın Ö, Dora B, Yılmaz N. The effect of menstrual cycle on the optic nerve head analysis of migrainous women. Current Eye Research 2005;30(3):163-169

A2. Özge A, Öztürk C, Dora B, İnan L, Saip S, Öztürk M, Vanlı EN, Gökçay F, Yılmaz N, Siva A, Baykan B. Is there an association between migraine and atopic disorders? The results of multicenter migraine attack study. Journal of Neurological Sciences(Turkish). 2008;25(3):136-147

A3. Dora B, Yılmaz N, Doğan EA, Karahasan CÖ, Türkay M. İntergender Differences in Triggering Factors Among Different Subtypes of Migraine and Tension-Type Headache. Journal of Neurological Sciences(Turkısh) 2010;27(4):386-394

A4. Yılmaz N, Karaali K, Özdem S, Türkay M, Ali Ünal, Dora B. Elevated S100B and Neuron Specific Enolase Levels in Patients with Migraine-without Aura: Evidence for Neurodegeneration? Cell Mol Neurobiol (2011) 31:579-585

A5. Kurtuluş F, Yaman A, Gömceli YB, Uzun N, Tıltak A. Limbic encephalitis cases with potassıum channel antıbodıes. Neurologia Croatica. Şubat 2014

A6.Göksu EÖ, Özdem S , Ünal A , Uzun N , Dora B. Orexin-A Levels in Episodic and Chronic Migraine: Implications For Hypothalamic Involvement? Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2016; Volume 33, Number 1, Page(s) 056-063

A7. Kurtuluş F, Yaman A, Gömceli YB, Uzun N, Tıltak A. Limbic encephalitis cases with potassıum channel antıbodıes. A. A. Neurologia Croatica. Şubat 2014

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Tıltak A, Genç F, Kurtuluş F, Uzun N, Gömceli YB, Yaman A. Effects Of Comorbidities On The Risk Of Restless Legs Syndrome. MDS 19th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. Volume 30, June 2015 (The International Parkinson and Movement Disorder 2015 (San Diego, California, USA, June 14-18, 2015)
B2. Yılmaz N, Karaali K, Özdem S, Dora B. Evidence of neuronal and glial damage in migraine: a study of S100B and NSE proteins during and outside an attack in migraine without-aura. 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid, Ispanya, 23-26.8.2008. Abstract published in: European Journal of Neurology 2008;15(Suppl 3): 318

B3. Özge A, Öztürk C, Vanlı E, Gökçay F, Güler A, Öztürk V, Poyraz T, Erdemoğlu AK, Babür Dora, Yılmaz N, İnan L et al. Clinical and immunological correlates of migraine and atopic disorders: a multicenter controlled attack study. XIII. Congress of the International Headache Society, Stockholm, İsveç, 28.06-01.07.2007.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. Mıhçı E, Kardelen F, Yılmaz N, Dora B, Balkan S. Hemisferik enfarktlı hastalarda kalp hızı değişkenliğinin tilt testi sırasında değerlendirilmesi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2007;13(3):81- 85

C2. Genc F, Yılmaz N, Gomceli YB, Ozen KH, Kurtuluş F, Yaman A. The diagnostic and prognostic value of induction methods in patients with psychogenic nonepileptic seizures/Psikojenik nonepileptik nobetlerde induksiyonun tani ve prognoz uzerine etkileri. Epilepsi( Journal of the Turkish Epilepsi Society)2014

C3. Arslan Ş, Köklü E, Yüksel İÖ, Çağırcı G, Bayar N, Yılmaz A, Kuş G, Yılmaz N. Two-year results of carotid artery stenting (Karotis arter stentleme işleminin iki yılllık sonuçları)..Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(5):429-434.

C4. Arslan S, Köklü E, Yüksel IO, Cağırcı G, Bayar N, Yılmaz A, Kuş G, Yılmaz N, Gömceli YB, Erol B. Carotid artery stenting is not an alternative to surgery Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(6):591-593

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1.Yılmaz N, Güngör HA. Akut Dissemine Ensefalomyelit: Olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2005

D2. Baltaoğlu N, Yaman A, Yılmaz N, Güngör HA. Organofosfat İntoksikasyonuna Bağlı Subakut Santral Aksonopati Olgusu Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi-2011
D3. Kurtuluş F, Yaman A, Yılmaz N, Gömceli YB. Nörobehçet; Arteriyel Tutulum. Fatma Kurtuluş, Ulusal Nöroloji Kongresi-2011
D4.Yaman A, Yılmaz N, Baltaoğlu N. Sistemik Tutulum Olmaksızın Beyinsapı Tutulumuyla Prezente olan olası Nörobehçet Olgusu. UlusalNörolojiKongresi-2011
D5.Yılmaz N, Yaman A, Kurtuluş F, Gömceli YB. Guillaine Barre Sendromu’nda Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu: 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi-2012
D6.Yılmaz N, Kurtuluş F, Sanıvar F, Gömceli YB, Yaman A. Soleus H-Refleks Kaybı ile Miller Fisher Sendromu Tanısı Alan Olgular . 28.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi-2012
D7.Yılmaz N, Gömceli YB, Yaman A, Kurtuluş F, Gizem Özdemir, İlhan Sezer. Fulminan Seyirli bir Dermatomyozit Olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2013
D8.Yılmaz N, Gömceli YB, Yaman A, Kurtuluş F, Tıltak A, Aybar A, Sezer İ. Asimetrik Mezial Temporal Lob tutulumu gösteren SSPE olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2013
D9. Gömceli YB, Yılmaz N, Yaman A, Kutlu G, Temir E, Kahvecioğlu U. Atipik semptomlarla başvuran myastenia gravis olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2013
D10. Kurtuluş F, Gömceli YB, Yaman A, Yılmaz N, Özen KH, Göksu EÖ. Biyopsi ile tanısı konulabilen kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2013
D11.Gömceli YB, Yılmaz N, Yaman A, Genç F, Aybar A. Paradoksik lateralizasyon ve göz kapama duyarlılığı gösteren epilepsi olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2013
D12. Yılmaz N, Gömceli YB, Yaman A, Kurtuluş F, Özen KH, Tıltak A, Uçan E, Doğan U. Parkinsonizm ile prezente olan Hiperparatiroidi olgusu. Ulusal Hareket Bozuklukları Kongresi-6) Uzun N, Gürses C, Özdemir G. Başağrısı ile prezente olan spontan pnömosefali Olgusu. 2014 Başağrısı Kış Okulu

D13. Uzun N, Uçan FE, Gömceli YB, Kutlu G, Göksu EÖ. Hemikrania Kontinua ve Pinealoma birlikteliği. 2014 Başağrısı Kış Okulu
D14. Uçan FE, Özdemir G, Uzun N, Göksu EÖ, Yüksel B. Akut Başağrısı ile Prezente olan Zona Zoster Olgusu. 2014 Başağrısı Kış Okulu
D15.Uzun N, Dora B, Karaali K, Yüksel B, Göksu EÖ. Migrende Persistan Vizüel Bozukluk. 2014 Başağrısı Kış Okulu- Tartışmalı poster
D16.Uzun N, Gömceli YB, Özdemir G, Göksu EÖ, Yüksel B. Sülfosalazin ile indüklenen intrakranial hipertansiyon olgusu. 2014 Başağrısı Kış Okulu
D17. Uzun N., G. Kutlu, Y. Gomceli. L-2-hidroksi Glutarik Asidüri Olgusu. 2014-9. Ulusal Epilepsi Kongresi
D18. Göksu EÖ, Uzun N, Karaçay E, Yıldız S, Ergün M, Yaman A. İdiopatik intrakranial hipertansiyon olgularında nörogörüntüleme bulguları. 11. Başağrısı Kış Okulu 2015-Tartışmalı poster
D19.Göksu EÖ, Gencer ES, Uzun N, Uygur E, Karaçay E, Akça G, Gömceli YB. Akut iskemik inmeli hastalarda IV trombolitik kullanımı: Antalya Eğitim ve araştırma hastanesi deneyimi. Yasemin Biçer Gömceli. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu 2015.

D20. Göksu EÖ, Uzun N, Yıldız S, Erkek N, Büyüksoy Z, Yaman A- Tolosa Hunt Sendromlu 2 Vaka ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. 12. Başağrısı Kış Okulu 2016-Tartışmalı poster

D21. Mansuroğlu H, Uzun N, Yüksel B, Altunç Z, Gencer ES, Gömceli Y. Nadir görülen bir olgu: İzole posterior koroidal arter enfarktı. 2016- 52. Ulusal Nöroloji Kongresi

Fener, Tekelioğlu Cd. No:7 Muratpaşa/Antalya
Hizmetler
Poligrafi Manyetik alan tedavisi (magnetoterapi) Aktimetre Epilepsi testi Devamı
Randevu Hattı

Hakkında

Uzm. Dr. Nurgül Uzun, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla tamamlamıştır. İhtisasını ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) Uzmanı unvanını kazanmıştır.  Devamı

Sertifikalar

Diploma Aldığı Kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Aldığı Kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 02.2008
Deneyim: 15 Yıl

İlgi Alanları

Alzheimer Hastalığı Baş Ağrısı Beyin Damar Hastalıkları Bunama (Demans) Epilepsi (Sara) Devamı

Deneyimler

Antalya Kemer Devlet Hastanesı (2017 - 2017)
Antalya Kemer Devlet Hastanesı (2017 - 2017)
Antalya Atatürk Devlet Hastanesı(S) (2016 - 2016)
Antalya Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı (2010 - Devam ediyor)
Antalya Serık Devlet Hastanesı (2010 - 2010)
Antalya Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı (2010 - 2010)
Batman Bölge Devlet Hastanesı (2008 - 2010)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 474 67 18

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
MA
Mus*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Medical Park Antalya Hastanesi

Yaklaşık 20 yıllık MS hastasıyım, tedavimi yaklaşık 2 aydır gerçekleştiriyor. İlgisi, alakası ve uzmanlığı sayesinde eskisinden çok daha iyi durumdayım. Hekimliğinin yanısıra, hastalarına karşı olan dostane tavrı ve hasta psikolojisinden çok iyi anlaması nedeniyle herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir doktor.. Uyguladığı tedavinin her aşamasından son derece memnun kaldım. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam.. Minnet ve saygılarımla..

GG
Gül*** G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
6 yıl önce

8 yıldır süren bayılma nöbetlerimi yok ettiniz hastalığıma teşhis koydunuz. Size minnettarım...

Sık Sorulan Sorular

Uzm. Dr. Nurgül Uzun ile nasıl iletişime geçerim?

Uzm. Dr. Nurgül Uzun için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Uzm. Dr. Nurgül Uzun için nasıl randevu alabilirim?

Uzm. Dr. Nurgül Uzun ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908504746718

Uzm. Dr. Nurgül Uzun nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Uzm. Dr. Nurgül Uzun Medstar Antalya Hastanesi bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Uzm. Dr. Nurgül Uzun hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Uzm. Dr. Nurgül Uzun Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanıdır. Alzheimer Hastalığı, Baş Ağrısı, Beyin Damar Hastalıkları alanlarında hizmet veriyor ve Poligrafi, Manyetik alan tedavisi (magnetoterapi), Aktimetre hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Bu uzman henüz online randevu takvimi kullanmıyor. Aşağıda yer alan telefon ile anında randevu alabilirsiniz
Çağrı Merkezi 0 (850) 474 67 18

Bu uzmandan online randevu alabileceğin bir takvimi bulunmuyor.

Randevu Takvimi Talep Et

Talep Et

Kapat
Hata
Form gönderilirken hata oluştu. Tekrar dene.
Başarılı Formunuz başarıyla gönderildi.
Bu uzman henüz Doktorsitesi.com üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-posta adresini bırak ve uzman randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir
Facebook Twitter Instagram Youtube