Dr.Öğr.Üyesi

Haluk ÖZER

Beyin ve Sinir Cerrahisi - İzmir

Başlıca ilgi ve tedavi alanları: Beyin Tümörleri, Anevrizma, Omurilik Tümörleri, Omurga kırıkları (açık, kapalı cerrahisi, enstrümantasyon, omurga ve omurilik tümörleri), Boyun fitiği cerrahisi, Mikrodiskektomi... Tümü

İletişim Numarası 0 (850) 811 40 94
Randevu Al

Randevu Takvimi

Hakkında

Haluk ÖZER Kimdir?

Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZER, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1988 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak 1997 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmuştur. İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise ''Yardımcı Doçent Doktor'' unvanını almıştır.

Kütahya Devlet Hastanesi, İzmir Şifa Hastanesi, Ege Sağlık Hastanesi, Medical Park İzmir Hastanesi, İzmir Medifema Hastanesi gibi bir çok kurumda hasta kabulü yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZER, mesleki çalışmalarına İzmir'de bulunan Nöro Art Sağlık Merkezi'nde devam etmektedir.

Diploma aldığı kurum

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık aldığı kurum

 • DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI

Yayınlar

 • 1- Meningioma presented as subarachnoid haemorrhage: case report K. Yücesoy, H. Özer, N. Erdağ, T. Mertol Kobe J. Med. Sci 45,213- 219 1999
 • 2- Surgical treatment of sacral perineural cysts: a case report K. Yücesoy, S. Naderi, H. Özer, M.N. Arda Kobe J. Med. Sci 45,245- 250 1999
 • 3- Aneurysmal intracerebral hemorrhage in a young patient: etiology and emergency treatment Yücesoy K, Özer H, Yüksel Z, Mertol T Easten Journal of medicine 4(2): 93-95, 1999
 • 4- An infantile intraosseous hematoma of the skull: Report of a case and review of the literatüre K Yücesoy, T Mertol, H Özer, E Özer Child’s Nerv Syst 15: 69-72, 1999
 • 5- Myelomeningocele, Dermal Sinus Tract, Split Cord Malformation Associated with Extradural teratoma in a 30- Month- Old Girl H. Özer and N. Yüceer Acta Neurochir (Wien) 141: 1123-1124 1999
 • 6- Intracranial migrating bullet. Koçak A, Ozer MH. Am J Forensic Med Pathol. Sep;25(3):246-50, 2004
 • 7- Paroxysmal kinesigenic dyskinesia and cervical disc prolapse with cord compression: more than a coincidence? Yulug B, Bakar M, Ozer H , Yilmaz M, Unlü B. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. Spring;20(2):237-239, 2008
 • - Ayak burkulması sonucu gelişen düşük ayak defomitesinin cerrahi tedavisi N. Oktar, H. Özer Ege Nörol. Bil. D. 3: 134- 135 1986
 • -Ganglliogliom olgu sunumu MŞ. Canda, N Yalçın, EM. Güner, K. Yücesoy, H. Özer Türk Patoloji Dergisi 11-2: 301-302, 1995
 • -İnternal Karotid arter anevrizmaları K. Yücesoy, H. Özer, A Ösün. B. Sade, M. Güner, Ü. Acar Nörol Bil. D 13(1-2): 73-78, 1996
 • -Endovasküler Tedavinin başarısız olduğu tip A karotiko –kavernöz fistülün tedavisinde STA-MCA by pass ve trapping Tansu MERTOL ,Emel ADA,Serhat ERBAYRAKTAR ,Meltem SÖYLEV,Haluk ÖZER ​.​ . Nörolojik Bilimler Dergisi 13(1-2)219-224,1996
 • Balon oklüzyon testi ve Tc-99m HMPAO Beyin Perfüzyon spect’in internal karotid arterin kollateral sirkülasyonunun değerlendirilmesindeki rolü T.Mertol, E.Ada, O.Yenice, H.Özer C.Yüksel Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg 10(2-3);33-40, 1996
 • - Nervus Abdusensin İnternal Karotid artere ulaşmadan önceki interdural seyrinin mikrocerrahi Anatomisi T.Mertol, O.Mağden, H.Özer Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg 10(2-3);61-65, 1996
 • - Kranial Defektlerin tamiri K.Yücesoy, H.Özer, B.Atay, T.Mertol, M.Güner, Ü.Acar Nörol. Bil. D 14(1-2): 1-8, 1997
 • - Lateral extra cavitary approach to paraspinal lesions K.Yücesoy, T.Mertol, B.Atay H.Özer E.Alıcı Journal of Turkish Spinal Surgery 8:3;120-124, 1997
 • - The effects of bupivacain-glucose monohydrate on neural structures an eksperimental study K.Yücesoy, S.Naderi, A.Karcı, H.Özer, E.Özer, A.Kılıçalp Journal of Turkish Spinal Surgery 8:3;129-131, 1997
 • - Laminoplasties K.Yücesoy, H.Özer, N.Özdemir, E.Özer, T.Mertol. Journal of Turkish Spinal Surgery 8:3;144-146, 1997
 • - Chiari I malformasyonuna eşlik eden Syringomyelinin kraniovertebral dekompresyon ve sisterna magna oluşturulması ile tedavisi T.Mertol, H.Özer, K. Yücesoy, Z.Yüksel, E. Özer Nörol Bil D 14(1-2): 1-7, 1997
 • Yenidoğanda immatür teratom olgusu: Olgu Sunumu Ü.Kirişoğlu, K.Yücesoy, Z Yüksel, H.Özer, S.Sarıoğlu, M.Güner Nörol Bil D. 14(3-4): 1-8, 1997
 • Shunt Nephritis M.Güner, K.Yücesoy, H.Özer Turkish Neurosurg. 8:47-49, 1998
 • Subaxial deformities of the servical spine S.Naderi, K. Yücesoy, H.Özer, N.Yüceer, T.Mertol, MN Arda Journal of Turkish Spinal Surgery 9-1:1-7, 1998
 • Orbital Roof blow-in fracture withupward gaze palsy in craniocerebral sharapnel injury H.Özer Nörol Bil D.16:3 30, 1999
 • Swirl sign in intrcranial hematomas H.Özer, M.Seçil, K.Yücesoy, MN Arda, T.Mertol Nörol Bil D.16:4 1-4, 1999
 • Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: İki olgunun sunumu K.Yücesoy, A.Karcı, Y.Erkin, H.Özer Ağrı 11:2;56-58,1999
 • Kavernöz internal karotid artere safen ven greftiyle By Pass: Olgu Sunumu T.Mertol, H.Özer, K.Yücesoy Türk Nöroşirurji dergisi 9: 86-90 1999
 • Traumatic Leptomeningeal Cyst in an Adult: A Case Report and review of the literature H. Ozer, N. Ozdemir, T. Mertol Nörol. Bil. D 16(4) 41, 1999
 • Chiari I malformasyonuna eşlik eden siringomyeli tedavisinde kraniovertebral dekompresyon yeterli mi? H.Özer, K.Yücesoy, M.Şenoğlu, T.Mertol Türk Nöroşirurji dergisi 10: 50-55 2000
 • Erişkin dönem hidrosefalide etyolojik özellikler K.Yücesoy, H.Özer, G.Çıtak, T.Mertol, MN Arda Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 6: 1; 7-9, 2000
 • Skolyozlu bir Çocukta Gergin omurilik Sendromuna yolaçan spinal lipom: Olgu Sunumu H.Özer, N.Yüceer, K.Yücesoy, M.Koyuncuoğlu, N.Arda Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak D. 14-1:71-77, 2000
 • İskemik Serebrovasküler hastalıkların tedavisinde cerrahi dekompresyonun Rolü K.Yücesoy, H.Özer, V.Öztürk, AN Tural, MN Arda, T.Mertol Nörol. Bil. D 17(1)5, 2000
 • Modified laminoplasty for treatment of cervical spondylotic myelopathy K. Yucesoy, E. Ozer, H. Ozer, S. Naderi, T.Mertol, MN. Arda Nörol. Bil. D 17(1)10, 2000
 • 1. Ada E,Edağ N,Özer H ,Mertol T,Relationship of carnial Nerves V and VI in petrosphenoidal region with Emphasis on the dorello canal. American society of neuroradiology 36 th annual meeting pennsylvanya –philadelphia ,may 17-21 1998
 • 2. Parlak B.,Özalcivli S.,Arda MN.,Özer H.,The influence of the surgery in the cases with lumbar disk herniation on therir pulmonary and exercise capasities .The second scientific conference ACPT ‘’ New era in physical therapy’’ march 3-5 1999
 • 3. Parlak B.,Özer H.,Exercies responses to the cases with different muscular tonus folloving intracranial surgery .The second scientific conference ACPT ‘’New era in physical therapy ‘’ cario March 3-5 1999
 • 4. K Yücesoy ,S Nadari,H Özer,N Yüceer ,N Arda ,T Mertol .the preservetion of bony scructure of spinal canal during surgery of spinal lesions by lesions by laminatomy .5 th international congress on spine surgery İstanbul june 24-25 1999
 • 5. S Naderi ,K Yücesoy ,H Özer, N Arda the surgicial treatment of tarlow cysts.5th international congress on spine surgery İstanbul june 24-25 1999
 • 6. M.Güner ,Ümit Acar ,T.Mertol ,H.Özer,A.Ösün lomber spinal dar kanal 5. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ .Marmaris 21-25 Ekim 1992
 • 7. M.Güner ,T.Mertol ,K.Yücesoy .H.Özer.Shunt Nefriti 7. ULUSAL NÖRÖŞURİRJİ KONGRESİ (4-9 MAYIS 1993 Antalya )
 • 8. M.Ş.canda ,N.Yalçın ,E.M.Güner ,k.yücesoy ,H.Özer gangliogliom :olgu sunumu XI..ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ ( Uluslar arası katılımlı) (5-9 ekim 1994 kuşadası)
 • 9. T.Mertol .M.güner ,Ü.Kirişoğlu H.özer E.Uçar,Z .Yüksel syringomiyeli tedavisinde posterior dekompresyon ve sisterna manga oluşturulması .9. ulusal nöröşürirji kongresi (9-14 Nisan 1995 çeşme )
 • 10. Ü.Kirişoğlu .F.Maltepe , H.özer,Ü.acar ,M.Güner , tavşanlarda deneysel hipovelemik hipotansif serebral iskemi modelinde NG-NİTRO-L –ARGİNİN METHYL ESTERİN (L-NAME) Teavideki yeri 9. ULUSAL NÖRÖŞÜRİRJİ KONGRESİ(9-14 NİSAN 1995 ÇEŞME )
 • 11. Ü.Acar , T.Mertol ,ü.kirişoğlu .H.Özer, S.Erbayraktar.Bilateral intraserebral anevrizmaların unilateral kraniatomi ile kliplenmesi .9. Ulusal Nöroşürirji kongresi (9-14 NİSAN 1995,ÇEŞME )
 • 12. T.Mertol,A.Ösün,H.Özer,z.Yüksel subaraknoid kanama ile batvuran en plague meningioma olgusu : olgu sunumu 9. ULUSAL NÖROŞURİRJİ KONGRESİ (9-14 NİSAN 1995.ÇEŞME )
 • 13. A.Ösün,H.Özer,K.Yücesoy ,B.Sade,M.Güner.,Ü.Acar,S.Erbayraktar .nternal karotid arter anevrizmaları 10. ULUSAL NÖRÖŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 MAYIS 1996) ÇEŞME
 • 14. T.Mertol ,E.Ada S.Ebayraktar,M.Söylev ,H.Özer endovasküler tedavinin başarısız olduğu tip-a karotikokavenoz fistülün tedavisinde STA-MCA By-pass ve trapping 10. ulusal NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 Mayıs 1996 ÇEŞME )
 • 15. Ü.Kirişoğlu,S.Erbayraktar ,M.güner ü.acar 3. ventrikül yerleşimli yer kaplayıcı oluşumlar 10. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 MAYIS 1996 ÇEŞME )
 • 16. K.Yücesoy T.Mertol ,E.Özer ,H.Özer Z.Yüksel infantil intradiploik hematom 11. ulusal NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 MAYIS 1997 ,ANTALYA)
 • 17. T.Mertol H.Özer,K.Yücesoy ,Z.Yüksel M.T.Canda Orta cranial fossanın ekstraserebral kavernöz anjiomu 11.ULUSAL NÖROŞURİRJİ KONGRESİ(25-28 MAYIS 1997 ANTALYA)
 • 18. T.Mertol ,Z.Yüksel ,H.Özer ,K.Yücesoy , kavernoz sinüsteki dev anevrizmaya direkt klipaj 11.ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 MAYIS 1997 Antalya)
 • 19. H.Özer,T.Mertol O.Mağden ,Z.yüksel Meckel cavein mikroturirjikal antomisi 11. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 Mayıs 1997 Antalya )
 • 20. T. Mertol, H. Özer, O. Mağden, K. Yücesoy, Z.Yüksel Dorello kanalının mikroanatomisi 11. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (25-28 Mayıs 1997, Antalya)
 • 21. S. Erbayraktar , H. Özer, B.Sade , Ü. Acar. Bir inetrnal karotid arter segmentinde yerleşmiş multipl anevrizmalar : Olgu sunumu . 11.ULUSAL NÖROŞURİRJİ KONGRESİ (25-28 Mayıs 1997 , Antalya )
 • 22. K. Yücesoy, T. Mertol, H. Özer, B. Atay , E. Alıcı Paraspinal lezyonlara lateral ekstrakaviter yaklaşım 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (15-19 Mayıs 1998, Antalya)
 • 23. H.Özer, A. Koçak, A. Bakır. Kranial ateşli silah yaralanmaları (15-19 Mayıs 1998, Antalya)
 • 24. A. Koçak, H. Özer, A. Bakır. Asker popülasyonda Lumbal disk hernileri 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (15-19 Mayıs 1998, Antalya)
 • 25. H.Özer, A. Koçak.Ateşli silah ile oluşmuş. Omurga yaralanmalrında spinal kanal dekompresyonu-stablizasyon 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (15-19 Mayıs 1998, Antalya)
 • 26. H.Özer, A. Koçak, FR. Yıldız . Bir genç erişkinde dev akustik schwannoma. 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (15-19 Mayıs 1998, Antalya)
 • 27. H.Özer, A. Koçak, H Ağın. Diastomiyeliye eşlik eden meningosel ve dermal sinüs traktı 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (15-19 Mayıs 1998, Antalya)
 • 28. H. Özer, N. Yüceer, T. Mertol, MN. Arda, O. Mağden. Petroklival eklem ve gruber ligamanın dorello kanalı ile ilişkisi: Anatomik çalışma . 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (17-19 Mayıs 1999, İstanbul)
 • 29. H. Özer, T. Mertol, O. Mağden. Perkütan transoval girişime morfolojik yaklaşım: Anatomik çalışma 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (17-19 Mayıs 1999, İstanbul )
 • 30. H. Özer, N. Yüceer, MN. Arda. Çocukta skolyoza eşlik eden terminal spinal lipom. 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (17-19 Mayıs 1999, İstanbul)
 • 31. H. Özer , M. Yücesoy, N. Yüceer, T. Mertol. Çocukta şant enfeksiyonunu takiben gelişen kandida menenjiti. 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (17-19 Mayıs 1999, İstanbul)

İlgi Alanları

Beyin Tümörleri

Anevrizma

Omurilik Tümörleri

Omurga Tümörleri

Ankilozan Spondilit

Bel Fıtığı

Boyun Fıtığı

Omurilik Kanal Darlığı

Subdural Hemoraji

Karpal Tunel Sendromu

Hipofiz Adenomları

Boyun Tutulması

Boyun Ağrısı

Baş Dönmesi

Spina Bifida

Beyin Kanamaları

Sinir Sıkışması

R51 Baş Ağrısı

Araknoid Kist Ve Syringomyeli

Kafa Travmaları

Omurga Kırığı

Ur (tümör)

Lomber Kitle

Meningomiyelosel

Beyin Hastalıkları

Ayak Ağrıları

Sinirsel Ağrılar

KİBAS (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu)

Hidrosefali

Araknoid Kist Ve Syringomyeli

Sinirsel Ağrılar

Hidrosefali

Servikal Myelopati

Arteriografi

Tedaviler

Omurga kırıkları (açık, kapalı cerrahisi, enstrümantasyon, omurga ve omurilik tümörleri)

Boyun fitiği cerrahisi

Mikrodiskektomi

Periferik sinir cerrahisi (karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu)

Spinal Enstrümantasyon

Servikal Anterior - Posterior Cerrahi

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 811 40 94

Hakkında Değerlendirme Yapın

Hakkında değerlendirme yapın

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖZER tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

DEĞERLENDİR


.