ÖK
Soru Sahibi
19 Ocak 2021 16:28

Teşhis ve tedavi nedir

N60-Benign meme displazisi memede kitle. karsinom PATOLOJİK TANI 1-Mikroinvaziv karsinom 2-Florid lobuler karsinoma insitu 3-İntraduktal papillom 4-Sklerozan adenozis 5-Radiyal skar 6-Fibrokistik değişiklikler (Fibrozis, adenozis, mikrokistler) KONSULTASYON Dış merkezden konsültasyon amacıyla gönderilmiş 22 adet blok YORUM AÇIKLAMA İnvazyon bir odakta bir kaç adet hücreden oluşmaktadır. Cerrahi sınırlarda lobüler karsinoma insitu devam etmektedir. Bazı alanlarda komedo nekroz izlenmiştir. Sklerozan adenozis alanlarında lobüler karsinoma insitu görülmüştür. Kesin tanı için immünohistokimyasal olarak uygulanan E-kadherin ile lobüler karsinom insitu alanlarında boyanma kaybı izlendi, P 120 katenin ile sitoplazmik boyanma görüldü. Dokuz farklı kesite uygulanan Kalponin ile myoepitelyal hücrelerde boyanma görüldü. Tümör dokusuna uygulanan immünohistokimyasal boyalar; ER %90 +3 PR %50 +3 Cerb B2 Negatif (ASCO 2018) Ayrıca Kİ 67 uygulandı. Hocam sizin görüşünüz nedir 2020 Mart ayından alınan bu kitle 2020 Aralık da patolojide incelendi.Cevabınızı bekliyorum.

0
4 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (4)
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Genel Cerrahi , Meme Cerrahisi

merhabalar mart 2020 de alınan kitle neden aralık 2020 de yorumlandı? yanıt vermek için patoloji sonucu eksik. tümör boyutu nedir; cerrahi sınırlar nedir;aksiler sentinel lenf nodu yapıldı mı? ameliyat öncesi meme biyopsi yapılmamışmıydı? değerlendirmek için çok yetersiz bilgiler mevcut.

23 Ocak 2021 13:54
ÖK
Soru Sahibi

Yanıtınız için teşekkür ederim 21.12.2020 tarihinde yapılan ultrasonda sol meme saat1 hizasında periareolar alanda inzisyon hattında nüks-rezidü görünüm saptanmamış olup bu lokalizasyonda 6x2.5mm boyutunda hipoekiok post-op değişiklik alanı dikkat çekmiştir.Sol meme saat 3-4 hizasında 24x15mm boyutunda ölçülen içerisinde septasyonların izlendiği komplike kist dikkat çekmiştir.Tarif edilen kist komşuluğunda büyüğü 11x8mm boyutunda ölçülen birkaç adet anekoik basit kist izlenmektedir.Sağ memede en büyüğü saat 2-3 hizasında 7mm ölçülen birkaç adet anekoik basit kist izlenmektedir.Sol aksillada büyüğü 19x10mm boyutunda birkaç adet reaktif lenf nodu izlenmektedir.Sağ aksillada büyüğü 18x7mm boyutunda birkaç adet reaktif lenf nodu izlenmektedir.Sonuç birads3 bulgular.Bunlar özel bir hastanede yapılan ultrason sonuçları hocam.Bu işte de geç kalmamızın nedeni 6 mart 2020tarihinde yapılan operasyon sonrası çıkarılan kist ile ilgili hastaneden bize sonuçların çıktığına dair bilgi verilmedi.Şuan bir üniversite hastanesinde 26 Ocak2021de sol meme alınacak.Ameliyatta koltuk altı kontrol edilecek ameliyat öncesi pet ct yapılmicak yapılması gerekli mi?Ameliyat öncesi yapılan kan tahlilinde ast72 alt 95 glukoz 165 (crp 1.15mg/dl <0.5) olarak çıktı onun dışında yüksek değer yok sizin görüşünüz ne olur hocam yanıtınız için şimdiden tekrar teşekkürler.

24 Ocak 2021 14:38
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Genel Cerrahi , Meme Cerrahisi

merhabalar kusuruma bakmayın ancak yanıtlayabiliyorum. hastanız ameliyat oldumu.

13 Şubat 2021 13:26
ÖK
Soru Sahibi

Merhablar hocam evet sonuçlar çıktı şöyle:FROZEN MAKROSKOPİ Sol meme karsinom aksille sentinel lenf nodu FROZEN TANISI 1-Benign (lenf nodu izlenmedi) 2-Benign 3-Benign 4-Benign(Z00.0-Genel tıbbi muayene - C50-Meme malign neoplazmı Açıklaması: sol meme ca , mastektomi spesmeni , 2 kısa süperior 2 uzun lateral)MAKROSKOPİ 21x19x4 cmb, üzerinde 20x9 cmb deri elipsi, 3,5 cm çapında areola, 1,2 cm çapında memebaşı bulunan modifiye sol simple mastektomi materyali. Memebaşında özellik yoktur. Areola lateral meme derisi içe çökük izlendi. Areola çevresinde mavi renkli alanlar izlendi. Meme derisinde özellik yoktu insizyon izi izlendi. Santral yerleşim incelendiğinde 7,5x3,2x2,5 cm boyutunda çevreye ışınsal uzanımlar veren sert nekrotik kirli beyaz renkte tümöral oluşum / lezyon izlendi. Tümör en yakın olduğu siyah boyalı posteriora bitişik superior mavi, inferior yeşil renge boyandı 1.Memebaşı 4P 3K (tariflenen alan) 2.Tümöral oluşum 4K (A cerrahi sınır en yakın alan) 3.Üst dış kadran periferik 1P 1K 4.Üst dış kadran santral 1P 1K 5.Alt dış kadran periferik 1P 1K 6.Alt dış kadran santral 1P 1K 7.Üst iç kadran periferik 1P 1K 8.Üst iç kadran santral1P 1K 9.Alt iç kadran periferik 1P 1K 10.Alt iç kadran santral 1P 1K 01.02.2021 Dr.İB Sek.NG PATOLOJİK TANI 1-İnvaziv lobüler karsinom, nükleer grade 2 2-Lobüler karsinoma insitu, nekrozlu 3-İntraduktal karsinom, kribriform ve solid tip, düşük dereceli 4-Sklerozan adenozis 5-Flat epitelyal atipi 6-Asinüslerde mikrokalsifikasyonlar 7-Fibrokistik değişiklikler (Fibrozis, apokrin metaplazisi, adenozis) 8-Olağan duktal hiperplazi YORUM AÇIKLAMA İnvaziv lobüler karsinom 0,7 cm' dir. Lobüler karsinoma in situ 7,5 cm uzunluğunda olup arka cerrahi sınıra 5 mm uzaklıktadır. İntraduktal karsinoma kesin tanı için uygulanan immünohistokimyasal E-kadherin boyası ile membranöz pozitif boyanma izlendi. Kalponin ile invaziv alanlarda boyanma izlenmedi. Tümör dokusuna uygulanan immünohistokimyasal boyalar; ER %90 +3 PR %40 +3 Cerb B2 negatif (ASCO 2018) Kİ 67 Lİ %30 (Z00.0-Genel tıbbi muayene - C50-Meme malign neoplazmı)MAKROSKOPİ 1-1 kayıtlı:Parçalı topluca 2x1x0,3 cmb operasyon materyali T 1K 2-2 kayıtlı:Parçalı topluca 1,5x1,5x0,4 cmb lenf düğümü görünümünde operasyon materyali 1PT 1K 3-3 kayıtlı:Parçalı topluca 1,5x1,5x0,4 cmb lenf düğümü görünümünde operasyon materyali 1PT 1K 4-4 kayıtlı:Parçalı topluca 1,2x1,5x0,4 cmb lenf düğümü görünümünde operasyon materyali 1PT 1K PATOLOJİK TANI Reaktif lenf düğümü hiperplazisi, 4 adet, sentinel aksiller lenf düğümü YORUM AÇIKLAMA Kesin tanı için 3 farklı kesite uygulanan immünohistokimyasal Pan CK boyası ile pozitif boyanan hücre izlenmedi

15 Şubat 2021 00:20
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Genel Cerrahi , Meme Cerrahisi

Kerem bey Mart 2020 de ameliyat sonrası patoloji sonucundan nasıl haberdar olmadınız anlam veremedim. Bundan sonrası PET-CT önemli. çıkan sonucuna göre medikal onkoloji tarafından tedaviye devam edeceksiniz. Çok geçmiş olsun.

27 Şubat 2021 13:28
ÖK
Soru Sahibi

Pet sonuçları böyle hocam ÇEKİM TEKNİĞİ: MEME Ca tanısıyla evreleme amacıyla yapılan PET/CT için hastaya 6.95 mCi F-18 FDG iv. verildikten 60 dk. sonra verteks - uyluk orta kısmına kadar görüntüler alınmıştır. ICD KOD: C50 Tetkik Tarihi: 19.02.2021 KLİNİK BİLGİ: - Yeni tanı meme ca (29.01.2021 sol mastektomi) evreleme amacıyla FDG PET BT yapıldı. KARŞILAŞTIRMA BİLGİSİ: BULGULAR: Baş-Boyun incelemesinde: Baş-boyun bölgesinde patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Toraks İncelemesinde: Sol mastetomi lojunda cilt-cilt altında heterojen düşük düzeyde hipermetabolik yumuşak doku kalınlık artış alanları izlenmiştir (SUVmax: 3.9, postoperatif inflamasyon?). Sol subpektoral ve aksiller alanlarda birkaç adet nonmetabolik milimetrik lenf nodu izlenmiştir. Sağ aksiller ve subpektoral alanda büyüğünün kısa aksı yaklaşık 1 cm olan nonmetabolik ve minimal hipermetabolik birkaç adet lenf nodu izlenmiştir (SUVmax: 2.1, reaktif? US/ takip önerilir). Akciğer parankim alanlarında ve mediastinal alanda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Abdominal İncelemede: Karciğer dansitesi minimal azalmıştır (hepatosteatoz?). Abdominal bölgede karaciğer, sürrenal gland, lenf nodları ve diğer alanlarda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Kas-İskelet Sistemi İncelemesinde: Değerlendirme alanına giren bölgelerde kemiklerde ve diğer yumuşak dokuda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. SONUÇ - ÖNERİLER: - Sol mastektomi lojunda operasyona sekonder düşük düzeyli hipermetabolik değişiklikler. Bilateral aksiller ve subpektoral nonmetabolik ve minimal hipermetabolik lenf nodları (reaktif? US/ takip önerilir).

28 Şubat 2021 22:39
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Genel Cerrahi , Meme Cerrahisi

Uzak metastaz yok gözünüz aydın. Allah şifa versin. Geçmiş olsun.

10 Nisan 2021 11:06
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren Genel Cerrahi , Meme Cerrahisi

Yazar toplam 105 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Kronik Granülomatöz mastit Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
meme mr sonucum Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Meme ağrısı Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Granulolatiz mastit Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Granülomatöz mastit Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren
Meme Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Doç. Dr. Pelin Basım Meme Cerrahisi
Prof. Dr. Enver İhtiyar Meme Cerrahisi
Op. Dr. Suat Tayan Meme Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube