TN
Soru Sahibi
19 Temmuz 2014 01:43

Sonuçlara gore hastanın durumu nedir ne yapmak lazım

Sağ hemitoraks apikal zondan diyafragmatik düzeye kadar dorsal subplevral mesafede minimal FDG yoğunlaşması gösteren masif efüzyon birikimi izlenmektedir (SUDmaks=1.2). Bu zeminde toraks girimi düzeyinden itibaren başlayarak sağ paratrakeal-pretrakeal seyirle kardiak düzleme dek uzanım gösteren, üst lobda total atelektaziye yol açan ve üst lob anterior segment düzeyine infiltre görünümde olan, süperior vena kava ve sağ pulmoner arteri infiltre eden, asenden aortayı çevreleyerek AP pencereye uzanım gösteren ve arkus aorta inferomedial kesimine komşuluğu bulunan, trakea ile arasındaki yağlı planları silen, en geniş yerinde aksiyal çapları yaklaşık 72×75 mm olarak ölçülen, heterojen iç yapıda yoğun FDG tutulumu ile karakterize büyük boyutlu kitlesel lezyon gözlenmektedir (SUDmaks=17.0, SUDort=10.1, vol=133 cm3). Sağ akciğerin geri kalan kesimlerinde, sol akciğer parankim sahalarında ve kitlenin infiltre olduğu alanlar dışında kalan mediastinal lenfatik istasyonlarda patolojik düzeyde FDG birikimi gösteren başka bir lezyon odağı saptanmamıştır. Abdominopelvik organ yapılarında ve lenfatik zincirlerde, peritoneal ve serozal yüzeylerde patolojik FDG tutulumu gösteren herhangi bir odak saptanmamıştır. Karaciğer sol lob anterior subkapsüler mesafede BT kesitlerinde izlenen yaklaşık 25 mm çaplı hipodens oluşumda anlamlı FDG tutulumu gözlenmemiştir. İskelet sisteminin inceleme alanına giren kesimlerinde FDG dağılımı fizyolojik görünümdedir. Serebral ve serebellar hemisferlerde PET rezolüsyon limitleri içerisinde beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı izlenmiştir. Subkortikal yapılar normal görünümdedir. SONUÇ VE YORUM · Sağ mediastende santral yerleşimli, primer akciğer malignitesi ile uyumlu yoğun hipermetabolik kitlesel lezyon izlenen (küçük hücreli akciğer karsinomu ?), sağ hemitoraksta malignite düşündüren minimal hipermetabolik masif efüzyon birikimi saptanan PET/CT çalışması.

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Göğüs Cerrahisi

Gerçmiş olsun. Acilen tanı konulması gerekir ki eğer bir akciğer kanseri söz konusu ise iğne ile rahatlıkla tanı konulabilir, mediasten tümörü söz konusu ise açık biyopsi ile tanı koymak gerekir. Şuan için tedavisi akciğer kanseri ise radyokemoterapi mediasten tümörü ise kemoterapidir ve daha sonra cerrahi planlanabilir.

21 Temmuz 2014 09:56
Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Prof. Dr. Cengiz Gebitekin Göğüs Cerrahisi

Yazar toplam 1693 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Balgam içinde gri siyah noktaciklar Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Göğüs kafesi Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Gögus hastaligi Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Akciğer kanseri Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Göğüs Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Op. Dr. İlker Kolbaş Göğüs Cerrahisi
Op. Dr. Galbinur Abdullayev Göğüs Cerrahisi
Doç. Dr. Aykut Eliçora Göğüs Cerrahisi
Op. Dr. Kamran Aliyev Göğüs Cerrahisi
Eyüp halit Yardımcı Göğüs Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube