Soru Sahibi
23 Temmuz 2021 18:06

Sol kalça mr kemik iliği ödem alanları görülmektedir.

Hocam merhaba ismim Ömer 40 yaşında yım geçen hafta çekilen mr sonucuna göre cerrahi müdahale gerekir mi Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanmalı Teşekkür ederim. KONTRASTSIZ SOL KALÇA MRG TETKİKİ Teknik: Sol kalçaya yönelik olarak koronal T1A, aksiyel T1A, T2A, FatSat PD, aksiyel-oblik FatSat PD, sagittal oblik T2A kesitler alınmıştır. Bulgular: Sol femur başı, femur boynu düzeyinde ve intertrokanterik bölgede geniş yamasal intramedüller kemik iliği ödem alanları görülmektedir. Tanımlanan görünüm öncelikle femur başının geçici osteoporozunu düşündürmektedir. Klinik ve lab. bulguları ile birlikte değerlendirilmesi ve takibi önerilir. Sol kalça eklem sıvısı hafif artmıştır. Avasküler nekroz bulgusu saptanmamıştır. Sol iliotibial bant kalınlığı ve intensitesi normaldir. Sol trokanterik bursalar normaldir. Sol hamstring kası tendonları kalınlığı ve intensitesi normaldir. Solda gluteal kas gryplarında hafif strain bulguları vardır. Pubik eklem normaldir. Sol sakroiliak eklem aralığı, eklemi oluşturan kemik yüzeyleri ve kemik medulla intensiteleri korunmuştur. Kesitlere dahil diğer kemik yapıların korteks ve medulla intensitesi normaldir; litik-destrüktif lezyon saptanmamıştır. Sol kalça eklemi çevresi kas grupları, yumuşak dokular ve bursalar normaldir. İntrapelvik kitle-koleksiyon saptanmamıştır. SONUÇ: - Sol femur baþý, femur boynu düzeyinde ve intertrokanterik bölgede tanýmlanan, öncelikle femur baþýnýn geçici osteoporozunu düþündüren geniþ yamasal intramedüller kemik iliði ödem alanlarý (klinik ve lab. bulgularý ile birlikte deðerlendirilmesi ve takibi önerilir). - Sol kalça eklem sývýsýnda hafif artýþ

0
4 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (4)
Prof. Dr. Hasan Tatari
Prof. Dr. Hasan Tatari
Ortopedi ve Travmatoloji

MR ile beraber muayene bulgularınız ve öykünüz de önemli ve ayrıca bazı kan tetkikleri. Bunların ışığında değerlendirmek gerekir. Basit bir kemik ödemi ise istirahat ve ilaç tedavisiyle geçebilir. Ama yoğunsa tedavisi uzun sürebilir.

26 Temmuz 2021 08:17
Soru Sahibi

Teşekkür ederim hocam.

26 Temmuz 2021 16:19
Prof. Dr. Hasan Tatari
Prof. Dr. Hasan Tatari
Ortopedi ve Travmatoloji

Geçmiş olsun.

6 Ağustos 2021 13:52
Soru Sahibi

Hocam 13 temmuzda mr ile kemik iliği ödemi teşhisi konmuştu son mr 24 kasımda çekildi ve bu süre zarfında üzerine sol ayağıma hiç basmadım ve artık düzeldiği belirtildi fakat raporda yine ödemeden bahsediliyor kademeli olarak yük verebileceğim söylendi sizce bu hastalık tekrar edermi son mr raporum MR KALÇA Klinik Bilgi : *Kalça eklem ağrısı Ön Tanı : Kalça eklem ağrısı İnceleme : HDX GE 1.5 Tesla MR cihazı ile Coronal T1, Coronal T2 FS FRFSE Axial T1 ASSET, Axial PD + T2 FS ASSET BULGULAR: Her iki kalça eklem ara mesafesi, ilişki ve konturları normaldir. Eklem aralıklarındaki sıvı miktarları fizyolojik sınırlardadır. Sol femur boynunda femur başına doğru uzanım gösteren lokalizasyonda silik konturlu Stır incelemede hiperintens, Fat Sat PD ve T2 incelemede hiperintens sinyal değişikliği izlenmiştir. Asetebuler tavanda fokal olarak Fat Sat PD ve T2 incelemede hiperintens sinyal değişikliği izlenmektedir. Sol femur başı anterior kesimde intramedüller lokalizasyonda subkortikal alanda 4.5 mm boyutunda kistik imaj izlenmiştir. Sağ femur başı posterior kesiminde 8 mm'lik alanda fokal olarak Stır Fat Sat PD incelemede hiperintens sinyal değişikliği izlenmiştir. Sağ tarafta femur başları sferik konfigürasyondadır. Femur baş ve boynun kortikal devamlılığı olağandır. Asetebulum düzeyinde patolojik sinyal değişikliği gözlenmemiştir. İnceleme planına giren diğer osseoz ve yumuşak doku oluşumlarına ait patolojik morfoloji veya intensite değişikliği saptanmamıştır. SONUÇ: · Sol femur boynunda femur başına doğru uzanım gösteren lokalizasyonda lateralde ve asetebulumda fokal olarak medüller kemikte ödem, sol femur başı anterior kesimde intramedüller lokalizasyonda subkortikal alanda 4.5 mm boyutunda kistik imaj, · Sağ femur başı posterior kesiminde 8 mm'lik alanda fokal ödem.

2 Aralık 2021 16:12
Prof. Dr. Hasan Tatari
Prof. Dr. Hasan Tatari
Ortopedi ve Travmatoloji

Ödem azalmış gibi yazılmış ama ağrı da önemli. Tabi ki sizi ve MR'larınızı görmeden bir şey söylemem yanlış olur.

3 Aralık 2021 15:46
Soru Sahibi

Teşekkür ederim hocam

3 Aralık 2021 20:49
Prof. Dr. Hasan Tatari
Prof. Dr. Hasan Tatari
Ortopedi ve Travmatoloji

Geçmiş olsun.

8 Aralık 2021 10:03
Prof. Dr. Hasan Tatari
Prof. Dr. Hasan Tatari Ortopedi ve Travmatoloji

Yazar toplam 4386 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Şiddetli ağrı Prof. Dr. Hasan Tatari
Bel kemiğinde ağrı Prof. Dr. Hasan Tatari
Tibia şaft kırığı Prof. Dr. Hasan Tatari
Sağ arka adale ağrısı Prof. Dr. Hasan Tatari
Ortopedi ve Travmatoloji İle İlgili Diğer Uzmanlar
Op. Dr. Ersin Fidan Ortopedi ve Travmatoloji
Op. Dr. Deniz Gözcü Ortopedi ve Travmatoloji
Op. Dr. Halit Faruk Çırmayın Ortopedi ve Travmatoloji
Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar Ortopedi ve Travmatoloji
Op. Dr. İsmail Şimşek Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube