AH
Soru Sahibi
1 Aralık 2021 11:41

Öksürük ve Kanlı Balgam Şikayeti

Hocam merhabalar. Babam (72 yaşında) öksürük ve balgamda kan şikayeti vardı. İki defa tomografi çekildi devamıında bronoskopi yapılıp patoloji yapıldı. Patoloji Raporundaki Yorum: Alciğer sağ üst lobdan alınan brani biopsi örneğinde olağan histomorfolojik görünümde bronş mukoza örneği izlenmekte birlikte gönderilen altı adet bronş fırça yayma örneklerinden üçünde yer yer inflamatuvar hüzreler arasında ve ayrıca tek tük nükleusu yuvarlak, oval ve kısmen iğsi nüklüer kenarları düzensiz siyoplazması kısmen amfofoilik hücre sınırları tam olarak seçilmeyen kuşkulu atipik epeteliyal hücreler izlendiğinden maliğnite şüphesi devam ediyorsa re-biyopsi önerilir. denilmekte. Patoloji sonucundan sonra birde pet çekimi yapıldı. Pet Sonucu Yorumu: Mesane Ca tanılı olguda akçiğerde kitle tespit edilmesi üzerine yeniden evreleme amaçlı yapılan Pet/BT çalışmasında; -Sağ akçiğer üst lob posteriorda suprahiler yerleşimli muhtemelen malign natürde hipermetabolik kitlesel lezyon -Lezyon çevresinde lenfanjitik yayılımı düşündüren ılımlı hipermetabolojik eptal kalınlaşma alanları(ikinci primer tm?met?) -Sağ hiler alanda muhtemelen metastatik natürde hipermetabolik lenf modu. -Sağ akçiğer üst lob anterior ve orta lob medial segmentlerde metastaz yönünden yüksek kuşkulu olarak değerlendirilen nonmetabplik aubsantimetrik buzlu cam dansitesinde nodüller. -Radikal sistektomili olguda; operasyon lojunda, ileal diversiyon alanında patolojik bulgu izlenmemiş olup batında patolojik metabolik aktivite gösteren lenf modu izlenmedi. şeklindedir. TORAKS : Sağ akçiğer üst lob posteriorda suprahiler alanda yerleşimli 22*21 mm boyutlu spiküle konturlu kitlesel lezyonda artmış tutulumu izlenmiştir. (SUVmax:11.75) Lezyon çerçevesinde akçiğer parankiminde ılımlı hipermetabolik esptal kalınlaşmalar izlenmiş olup lenfanjitik yayılım yönünden kuşku uyandırmaktır. Yazdığım bilgiler ışığında teşhis ve tedavi hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. İyi günler kolaygelsin.

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Fuat Erel
Prof. Dr. Fuat Erel
Göğüs Hastalıkları , Alerji ve Göğüs Hastalıkları

İyi günler Buyuk olasılıkla babanız sigara içiyor, ya da daha önce içti. (İnsallah siz içmiyorsunuz.) Mesane kanseri akciğer tutulumu ya da akciğerde farklı ikincil bir kanserden söz ediliyor. Patolojik tanı akciğerden gelmemiş Biyopsi tekrarı gerekir Ya da Onkoloji ya da radyasyon onkoljiye başvurun Geçmiş olsun.

2 Aralık 2021 13:06
Prof. Dr. Fuat Erel
Prof. Dr. Fuat Erel Göğüs Hastalıkları , Alerji ve Göğüs Hastalıkları

Yazar toplam 657 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
septal kalınlaşma Prof. Dr. Fuat Erel
Nefes alamama Prof. Dr. Fuat Erel
Tekrarlayan Pnomoniler Prof. Dr. Fuat Erel
patoloji raporu yorumlama Prof. Dr. Fuat Erel
Biyopsi raporu Prof. Dr. Fuat Erel
Alerji ve Göğüs Hastalıkları İle İlgili Diğer Uzmanlar
Prof. Dr. İsmail Hanta
Prof. Dr. İsmail Hanta Alerji ve Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Ayşen Demirci
Uzm. Dr. Ayşen Demirci Alerji ve Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Serhat Çelikel
Prof. Dr. Serhat Çelikel Alerji ve Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Gül Karakaya
Prof. Dr. Gül Karakaya Alerji ve Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Şükrü Alper Açıkgöz
Uzm. Dr. Şükrü Alper Açıkgöz Alerji ve Göğüs Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube