MF
Soru Sahibi
1 Nisan 2021 17:04

Kafatabanı tümörü

HİPOFİZ MR KLİNİK: KONTRASTLI HİPOFİZ MR TEKNİK: Koronal planda TSE T1, TSE T2, sagittal planda TSE T1 ağırlıklı sekanslar alınmıştır. BULGULAR: Hipofiz bez yüksekliği orta hatta 6,7 mm olarak ölçülmüştür. Hipofiz bezi parankiminde sol yarımda 6,5x8x7 mm boyutlu T1 ve T2’de hafif hipointens sinyalde, IVKM sonrası kontrastlanan, geç serilerde beze göre haffif hipointens izlenen nodüler lezyon izlenmiştir. Mikroadenom? açısından hastanın klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. Klivus düzeyinde sagittal planda 30x27 mm ölçülen, lobüle konturlu, T2’de belirgin hipointens sinyalde, T1’de izointens sinyalde, IKVM sonrasında belirgin kontrastlanmayan kitlsesl görünüm dikkati çekmitşir. Hastanın veri tabanındaki görüntüleri ile beraber değerlendirildiğinde, öncelikle fibröz displazi yönünden hastanın takibi önerilir. İnfundibulum orta hatta olup genişliği ve sinyal intensitesi normaldir. Nörohipofiz lokasyonu ve intensitesi normaldir. Suprasellar sistern genişliği ve her iki kavernöz sinüs normaldir. İnternal karotid arterlere ait sinyal void görünüm korunmuş olup normal olarak değerlendirildi. Optik kiazma, kesitler dâhilindeki serebral hemisfer parankim alanları, beyin sapı oluşumları normaldir. Endoskopik kafatabanı tümörü ameliyatı oldum en son MR sonucum bu şekilde bana net bişey denilmedi burda yazan nedir hocam saygılarımla

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Efendim bu soruyu ameliyatınızı yapan cerrahın cevaplaması gerekiyor aslında... Saygılar

1 Nisan 2021 18:22
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazar toplam 1939 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Bt sonucu hakkında Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin kanamasi Prof. Dr. Semih Keskil
Sigmoid sinus segirmesi Prof. Dr. Semih Keskil
unutkanlık beyin sisi Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Kenan Şimşek
Uzm. Dr. Kenan Şimşek Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Hasan Şahin
Dr. Hasan Şahin Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Koral Erdoğan
Op. Dr. Koral Erdoğan Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Mazhar Mammadov
Op. Dr. Mazhar Mammadov Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Uğurlar
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Uğurlar Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube