AH
Soru Sahibi
10 Şubat 2021 12:23

BT Raporu Sonucu

TORAKS HRCT Kontrast madde kullanılmaksızın akciğer parankimine yönelik elde olunan yüksek rezolüsyonlu aksial görüntüler, aksial - koronal planda rekonstrükte edilerek rapor düzenlenmiştir. Bulgular: Sağda orta lob medial segment mediastinal plevral yüzeyinde düzensizlik görülmektedir. Akciğer parankim alanlarında fokal veya diffüz infiltrasyon saptanmamaktadır. Sağ akciğer orta lob medial segment posterior medialinde boyutları yaklaşık 4x3.8 (APxTR) mm ölçülen nodüler oluşum görülmüştür (aksiyal 34/77. imaj). Perikardial kalınlaşma, sıvı artışı ve kalsifikasyon saptanmamıştır. Plevral kalınlaşma, sıvı artışı ve kalsifikasyon saptanmamıştır. Sternoklavikular, sternokostal ve kostovertebral düzlemlerde dejeneratif değişiklikler görülmektedir. Sağ sternoklavikuler lokalizasyonda vakum fenomeni izlenmiştir. Mediastinal düzlemlerde patolojik boyut artışı gösteren lenf nodülü görülmemiştir. Bilateral aksiller bölgede reaktif lenf nodülleri görülmektedir. Kalp boyutları normal olarak değerlendirilmiştir. Mediastinal diğer ana vasküler yapılar normal kalibrasyonlarında izlenmiştir. Sağ sürrenal bez normal konfigürasyonunda değerlendirilmiş, sol sürrenal bez gövde-medial bacak bileşkesinde kalınlaşma saptanmıştır. Aksesuar dalak görüntüsü dikkati çekmiştir. Sağ akciğer üst lob lateralde kısa ve kalın plevroparankimal bant plevral yüzeyde mimal düzensizlik oluştırmuştur.

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Demet Karnak
Prof. Dr. Demet Karnak
Göğüs Hastalıkları

nodül açısından 3 ay sonra kontrol tomografi tansiyonunuza dikkat yüksekse ilaç kullanmanız gerekir

14 Şubat 2021 12:15
Prof. Dr. Demet Karnak
Prof. Dr. Demet Karnak Göğüs Hastalıkları

Yazar toplam 3966 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Ppd Testi Güvenilirliği Prof. Dr. Demet Karnak
Bt inceleme Prof. Dr. Demet Karnak
Ciğere ilaç kaçması Prof. Dr. Demet Karnak
Göğüste büyüme ağrı Prof. Dr. Demet Karnak
Kemoterapi ve hickirik Prof. Dr. Demet Karnak
Göğüs Hastalıkları İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Ömer Kaya
Uzm. Dr. Ömer Kaya Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Zarifa Achikgoz
Uzm. Dr. Zarifa Achikgoz Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Nalan Uygun
Uzm. Dr. Nalan Uygun Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Mehmet Aydoğan
Uzm. Dr. Mehmet Aydoğan Göğüs Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube