KE
Soru Sahibi
11 Mayıs 2022 20:37

Beyin mr

Merhaba hocam, annem nefroloji bölümüne gitti ve böbreklerinde birçok kist görüldü. Bunun üzerine doktoru ilerde beyinde bir sıkıntı olabileceğini düşündü ve nöroloji bölümüne sevk etti. Beyin mr çekildi. Rapor Detay Bilgisi KRANİYAL + DİFFÜZYON + ANJİO MANYETİK REZONANS ( MR ) ÇEKİM TEKNİĞİ: Beyin Tekniği:STIR ( Yağ baskılı ) / T2A koronal, Turbo spin eko / T2A ve Turbo spin eko / T1A aksiyal, T1A koronal, T2 FFE Diffüzyon Tekniği: Aksiyal planda Diffüzyon, ADC map Anjio Tekniği: 3D PCA 3D TOF MR ANJİOGRAFİ KARŞILAŞTIRMA BİLGİSİ: BULGULAR: Klinik Bilgi:polikistik böbrek hastalığı ,AVM?anevrizma? Kraniyoservikal bileşke normaldir. Serebellar hemisferlerde patolojik görünüm saptanmamıştır. Bulbus, pons ve mezensefalon yapılarında belirgin patolojik sinyal değişikliği izlenmemiştir. 3. ve lateral ventriküller normal konum ve konfigürasyondadır. Serebral kortikal sulkuslar normal görünümdedir. Bilateral bazal ganglionlar, talamuslar ve kapsüler oluşumlar doğal izlenmektedir. Periventriküler beyaz cevherde ya da sentrum semiovalede patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır. Ana vasküler yapılar ve dural venöz sinüsler patenttir. Nazofarinks posterior duvarında orta hatta hafif bir kalınlaşma ve bu düzeyde milimetrik kistler izlenmiştir. Fizik muayene bulguları ile korelasyonu önerilir. SWI incelemede hemoraji açısından anlamlı olabilecek sinyal kaybı saptanmamıştır. Beyin Diffüzyon; Serebellar ve serebral hemisferlerle beyin sapında, akut-subakut dönemde enfarktla uyumlu olabilecek diffüzyon kısıtlılığı gösteren alan saptanmamıştır. Beyin Anjio; Her iki ICA intrakranial segmentleri doğaldır. Her iki ACA ve MCA doğaldır. Anterior kominikan arter izlenmektedir. Her iki vertebral arter intrakranial segmenti,baziller arter ,her iki PCA doğaldır. Her iki posterior kominikan arterler izlenmedi. SONUÇ - ÖNERİLER: Rapor içinde tanımlanan bulgular. SONUÇ BİLGİ

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bu raporda anormal bir durum yok efendim...

11 Mayıs 2022 21:17
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazar toplam 1827 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Hipofiz parankimi heterojen Prof. Dr. Semih Keskil
Uyuşma Prof. Dr. Semih Keskil
Baş Ağrısı - MR Sonucu Prof. Dr. Semih Keskil
Hidrosefalim ilerlememiş Prof. Dr. Semih Keskil
HİPOFİZ RAPOR SONUCU Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Kenan Saraçoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzm. Dr. Mansur Mammadov Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Bedi Özkan Aydoğdu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Merdin Ahmedov Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Muçuoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube