Soru Sahibi
8 Mart 2022 20:25

Baş ağrısı MR sonucu

Merhabalar MR sonuçlarımı yorumlayabilir misiniz? ilk çekilen kontrastsız Mr sonucum: Posterior fossada her iki serebellar hemisfer doğaldır. Pons, medulla oblongata ve mezansefalonda patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır. Serebellopontin köşelerde ve 7-8 sinir komplekslerinde patoloji saptanmadı. 4. ventrikül genişliği normaldir. 3 ve her iki lateral ventrikül genişliği tabiidir. Supratentorial ak madde ve kortekste belirgin patolojik sinyal değişikliği izlenmedi. Bazal çekirdek yapıları doğaldır. Sellar bölge doğaldır. Ana vasküler yapılarda belirgin patoloji saptanmadı. Sağ mastoid kemik mastoid tepe posterioru-oksipital kemik sınırında 11x7 mm boyutlu, T2 serilerde heterojen hafif hiperintens fokal sinyal değişim alanı mevcuttur (mastoid reseste sıvı-yumuşak doku intensitesi?, Araknoid granülasyon?). Gerekirse kontrolü önerilir. Tanımlanan alan kısıtlı diffüzyon özelliği ve düşük ADC değerleri göstermektedir. Paranazal sinüsler ve sol mastoid hücreler doğaldır. Orbita yapıları normaldir. 2.kez çekilen kontrastlı MR sonucum: Sayın Meslektaşım Hastanıza Yapılan İnceleme Tekniği : Aksiyal planda SE T2 ve FLAİR ağırlıklı Sagital planda SE T2 ağırlıklı Aksiyal planda SE T1 ağırlıklı Bulgular Sağ maksiller sinüste hafif mukozal kalınlaşma izlendi. Temporal kemik kompartmanlarında patolojik sinyal izlenmemektedir. Dördüncü ventrikül normal büyüklük ve konfigürasyondadır. Bazal sisternalar açıktır. Vermis tabii sinyal yoğunluğunda ve formasyondadır. Pons, bulbus, mezensefalon normaldir. Sağ oksipitalde sigmoid fossanın posterior seviyesinde ovoid şekilli, aksiyal görüntülerde yaklaşık 9x11.5 mm boyutunda, intraosseöz yerleşimli, düzgün sınırlı lezyon izlendi. Kontrastlı incelemede lezyonda çepersel kontrast tutulumu saptandı. Lezyon anteriorunda lokalize diffüzyon kısıtlaması da izlenmektedir. Bu görünümle spesifik tanı konulamamakla birlikte hastanın 24.12.2021 tarihli görüntüleri ile karşılaştırıldığında boyutunda anlamlı farklılık saptanmadı. Takip inceleme önerilir. Serebral ve serebellar gri-ak madde ayrımı tabii olup patolojik sinyal kaydı tespit edilmedi. Korpus kallosum normal sinyal yoğunluğunda ve formasyondadır. Perikallosal patoloji tespit edilmedi. Ventriküler sistem normal genişliktedir. Orta hat yapılarında sapma izlenmedi. Dural sinüslerde trombüs lehine bulgu saptanmadı.

0
6 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (6)
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bir de bilgisayarlı tomografi ile bakılsa aynı bölgeye keşke...

8 Mart 2022 21:10
Soru Sahibi

Hocam ciddi birşey midir? Sonuç net çıkmamış ve tanımlanamamış sanırım.

8 Mart 2022 23:52
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Haklısınız efendim, daha detaylı inceleme gerekiyor bu yüzden...

9 Mart 2022 13:22
Soru Sahibi

Merhaba hıcam boyun Mr çektirmiştim ve doktor raporda beyincik sarkması olduğunu söyledi bu önemli midir tedavisi nedir? Sonucu yorumlar mısınız lütfen? Teşekkürler. Servikal lordoz düzleşmiştir. Servikal vertebra korpus yükseklikleri kortiko meduller sinyal intensiteleri tabiidir. Tüm düzeylerde disklerin T2W sinyal intensiteleri ve yükseklikleri tabiidir. Servikal bölge boyunca disk taşkınlığı saptanmamıştır. Nöral foramenler açık, sinir kökleri serbesttir. Kranio- servikal bileşke tabii görünümdedir. Foramen magnum düzeyinde subaraknoid mesafeler serbesttir. Servikal bölge boyunca medulla spinalis normal form ve sinyal intensitesindedir. Inceleme alanına giren yumuşak dokularda patoloji saptanmamıştır. Sereballar tonsillerde foramen magnum düzeyinde opisthion basion hattına uzanım izlenmekte birlikte kaudale anlamlı migrasyon saptanmamıştır. SONUÇ: Servikal lordoz düzleşme Sereballar tonsillerde foramen magnum düzeyinde opisthion basion hattına uzanım izlenmekte birlikte kaudale anlamlı migrasyon saptanmamıştır.

30 Mart 2022 19:29
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Önemli bir bulgu yok efendim sizin raporunuzda...

30 Mart 2022 21:18
Soru Sahibi

Ancak doktor beyincik sarkması var dedi bu nedir önemli midir

30 Mart 2022 22:11
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Sizde böyle bir durum rapor edilmemiş ama...

31 Mart 2022 00:26
Soru Sahibi

Merhaba hocam son çekilen detaylı beyin mr sonucumu yorumlar mısınız Sağ serebellar hemisfer lateral komşuluğunda ekstraaksiyal mesafede 12.5x8 mm boyutlarında T2 -FLAIR serilerde heterojen hiperintens görünüdme diffüzyon kısıtlayan düzgün konturlu lezyon izlenmektedir.(epidermoid kist ?)Bu seviyede lezyon komşuluğunda sağ transvers sinüste kalibrasyonda azalma izlenmektedir. Bilateral serebral hemisferde kortikal ve derin ak maddeye ait patolojik intansite değişimi saptanmadı.Parenkimal veya leptomeningeal patolojik kontrast tutulumu izlenmemiştir. Bazal ganglionlar, kapsüla interna, kapsüla eksterna ve talamusun sinyali normaldir. Ventriküler sistem genişliği ve şekli tabiidir. Korpus kallosum, pineal ve hipofiz gland, suprasellar sistern ve parasellar oluşumlar normaldir. Bilateral serebellopontin sistern, premedüller, prepontin sistern ve bazal sistern açıktır.Her iki tarafta internal akustik kanal genişliği doğal olup, 7.ve 8.sinirin intrakanaliküler ve ekstrakanaliküler seyri ve sinyali tabiidir. Medulla oblongata, pons ve mezensefalon sinyali doğaldır. Servikomeduller bileşke anomalisi saptanmamıştır. Bilateral serebellar hemisferde patolojik sinyal değişimi izlenmemiştir. Kranium kemiklerinde patoloji saptanmamıştır. Anterior ve posterior sirkülasyon arterlerinde akım varlığına ait sinyalsiz görünüm mevcuttur. SONUÇ: Detayları raporda belirtilen bulgular

5 Mayıs 2022 00:26
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bu ciddi bir şey işte…

5 Mayıs 2022 00:56
Soru Sahibi

Tam olarak nedir söyler misiniz

5 Mayıs 2022 00:57
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Detaylı şekilde incelenmesi gereken bir lezyon denebilir ancak bu kadar bilgi ile efendim

5 Mayıs 2022 15:05
Prof. Dr. Semih Keskil
Prof. Dr. Semih Keskil Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazar toplam 1834 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
beyin kanaması mı geçiriyorum Prof. Dr. Semih Keskil
Hidrosefali mi Prof. Dr. Semih Keskil
Kontrastli MR Prof. Dr. Semih Keskil
Beyindeki yağ bezesi Prof. Dr. Semih Keskil
Beyinde Artefakt Prof. Dr. Semih Keskil
Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Kenan Saraçoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzm. Dr. Mansur Mammadov Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Bedi Özkan Aydoğdu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Merdin Ahmedov Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Muçuoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube