Eh
Soru Sahibi
15 Temmuz 2014 19:17

avm arandı

Bulgular; Sağ frontal bölgedeki lezyon içerisine küçük vasküler yapıların girdiği görülmektedir. Tümöral bir beslenme olabilir. Küçük bir AVM olabilir. DSA inceleme önerilir. Willis poligonunu oluşturan bilateral anterior, orta ve posterior serebral arterlerde, anterior ve posterior komunikan arterlerde, bilateral internal karotis arter, baziler arter ve bilateral vertebral arterlerde belirgin darlık veya anevrizmatik oluşum saptanmadı Teknik: Kontrast öncesi T1A ve T2A aksiyel, T1A sagital, FLAIR koronal ve IV gadolinyum enjeksiyonu sonrasında T1A aksiyel ve koronal sekanslar elde olunmuştur (20 cc kontrast madde kullanılmıştır). Kontrastlı Beyin MR İncelemesinde; Bulgular ; Sağda frontal bölgede orta hatta yakın, orta hattın soluna da uzanım gösteren yaklaşık 2,5 cm çapta kronik dönem kan elemanları içeren periferinde ödemi bulunmayan düzgün sınırlı lezyon izlenmektedir. Lezyonda kontrast tutulumu görülmemiştir. Pulsasyon artefaktı mevcut değildir. Diğer alanlarda serebrum, serebellum, bazal ganglionlar ve beyin sapı sinyal intensiteleri tabiidir. Serebral parankim orta hat yapıları normal konumdadır. Serebral sulkus derinlikleri normaldir. Ventriküler sistem ve bazal sisternalar tabii genişliktedir. Kesit alanına giren seviyelerde optik sinir, 5.,7., ve 8. kranial sinirlerde patolojik sinyal özelliğine rastlanmadı. Bilateral kavernöz sinüsler ve mackel cave`ler simetriktir. Hipofiz ve pineal gland tabiidir. İntrakranial arteriel yapılar ve venöz sinüslerde belirgin patoloji saptanmadı. Kranial kemiklerin bütünlüğü tabiidir. Paranazal sinüs ve mastoid sellül aerasyonu tabiidir. Sonuç: Sağ frontal bölgede lezyon ( görünüm kavernomu düşündürür, ayırıcı tanıda anevrizma da düşünülmelidir. DSA inceleme ile ekarte edilmesi önerilir). slm hocam bana söylenilen içi boş bir avm olabilir yada tümör olabilir ve küçülmüş bir damar yumagı olabilir tam bir cevap almadım neyim var benim

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Raporlara göre kavernom ihtimali ön planda düşünülmüş; filmleri incelemem gerekli.

16 Temmuz 2014 20:17
Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazar toplam 2038 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Başta aşırı derece karıncalanma yanma Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
kavernom Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
beyin kanseri mi? Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
ACİL grade2 beyin tumoru Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
Sag frontoparietal menenjiom ameliyatı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Op. Dr. Sait Uysal
Op. Dr. Sait Uysal Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Ahmet Sancar Topal
Op. Dr. Ahmet Sancar Topal Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzm. Dr. Selim Şeker
Uzm. Dr. Selim Şeker Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doç. Dr. Salim Katar
Doç. Dr. Salim Katar Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Rıfat Saygın ALTINAĞ
Op. Dr. Rıfat Saygın ALTINAĞ Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube