Yetişkin terapisi nedir?

Yetişkin terapisi nedir?

Kişiler hayatın sürekliliği boyunca kazanımlar elde ederken diğer yandan da sahip olunanların sorumluluğu, yaşam şartları, aile ve çevre nedeniyle çeşitli sorunlara maruz kalmaktadır. Bu sorunlar kimi zaman kişilerde psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar oluşmasına yol açar.

Kişinin yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi, yaşam kalitesini yükseltmesi ve çevreye daha iyi uyum sağlayabilmesi için uygulanan terapiler yetişkin terapisi olarak adlandırılır.

YETİŞKİN TERAPİSİ HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

Yetişkin terapisi günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlarla başa çıkma becerisi edinme, kendisine dair farkındalık kazanma, problem çözme yeteneğini geliştirme gibi amaçlarla yapılabilir. Herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmayan herkese çevresine yönelik motivasyonunun artması için uygulanabilir.

Bunun dışında, geçmişinde herhangi bir ruh sağlığı sorunu olan veya halen devam etmekte olan, ilaç tedavisi gören, rahatsızlığı yüzünden çevreye uyum sağlamakta zorluk yaşayan insanlar da yetişkin terapiden yararlanabilir. Kişiyi çok yönlü ele alan yetişkin terapisi, terapilerin gelişimsel dönemlere göre ayrılması nedeniyle yetişkin evresinde yaşanılan problemleri ve buna bağlı oluşabilecek rahatsızları inceler. Aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birinin yaşanması durumunda  yetişkin terapisine başvurabilir.

Depresif-duygudurum bozuklukları

Anksiyete bozukluğu

Stres yönetimi güçlükleri

Travma bozuklukları ve yas

Sosyal ve özgül fobiler

Kişilik bozuklukları

Bağımlılık

YETİŞKİN TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Danışman ve psikoterapist arasında yapılan görüşme, seanslardan oluşur. Seansların sayısı terapi hedefine ulaşılana kadar devam eder. Ancak kişinin yaşadığı problemlerin şiddeti veya yaşanılan rahatsızlığın  derecesi,uygulanan terapi çeşidi, danışan ve danışman arasındaki uyum, danışanın direnci, mali durum gibi bir çok faktör nedeniyle değişebilir.

Danışan ve terapist ilişkisi ve seansların devamlılığını sağlayacak en önemli aşama ilk görüşmedir. İlk görüşmede terapist, psikoterapi süreci hakkında bilgilendirme yapar. Danışana uygun terapi hedefleri belirlenir ve yol haritası çizilir. Uyum sağlandığı ve şartlar kabul edildiği takdirde diğer seanslara devam edilir. Bu seanslarda kişiyi psikoterapi hizmeti almaya iten nedenler üzerine konuşulur.

Terapi süreci böylelikle başlamış olur. Terapi boyunca danışanın kendini açması sağlanarak problemin nereden doğduğu, nasıl aşamalar kaydedilebileceği, problemin ortadan kalkması için hangi yönlendirmeler yapılacağı kararı verilir.

Her seansın kendi içinde de aşamaları vardır. Terapistin yönlendirmesi eşliğinde uygulamalar yapılır. Yapılan uygulamalar sonrası alınan geribildirimlerle terapi hedefine yönelik ilerleme gözden geçirilmiş olur. Danışanın iyileşme göstermesiyle beraber son seans bildirimi önceden terapist tarafından bilgilendirilir. Son seansta terapist, edinilmiş psikolojik kaynaklar, bulguların tekrar etmesi durumunda alınabilecek önlemler, yeni hedef belirleme gibi yönlendirmeleri uygulayarak terapinin sağlıklı bir şekilde sona ermesini sağlamış olur.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Psk. Psikofit Psikoterapi Merkezi

Psk. Pınar ŞİMŞEK, Ege Üniversitesi psikoloji bölümünde upp-int. hazırlık eğitiminin devamında 4 yıllık lisans programını tamamlayarak onur derecesiyle mezun olmuştur. Eğitim süresince İzmir Alzheimer derneğiyle ortak çalışmalar yürüterek Alzheimer hastaları ve yakınlarının psikolojik destek programında aktif görev almıştır. Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilimdalında madde bağımlılığı servisinde bulunduğu staj dönemi boyunca grup terapilerine katılım ve test değerlendirme aktivitelerinde destekleme programında görev almıştır. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde şizofreni, kişilik bozuklukları vakalarıyla ilgili anket, raporlama çalışmaları yaparak stajını tamamlamıştır. Canlı ve kadavra organ bağışı konusunda üniversite öğrencilerinin tutumuna yönelik derleme çalışması bulunmaktadır. Çeşitl ...

Etiketler
Yetişkinlerde dikkat dağınıklığı tedavisi
Psk. Psikofit Psikoterapi Merkezi
Psk. Psikofit Psikoterapi Merkezi
Aksaray - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube