Yapısal boy kısalığı nedir? yapısal boy kısalığı hakkında herşey…

Yapısal boy kısalığı nedir? yapısal boy kısalığı hakkında herşey…

Yapısal Boy Kısalık, erkek çocuklarda boy kısalığının en sık nedenidir.

Çocuklar büyümesinde ailelerinin genetik yapısı çok önemlidir. Öyle ki normal şartlarda bir çocuğun erişkin boy potansiyeli, her iki ebeveynin boyları ile yapılan hesaplanmalar ile tahmin edilebilir.

Yapısal Boy Kısalık, aslında normal bir durumdur. Yapısal Boy Kısalık olan çocuklar, ailesinden aldıkları genetik potansiyele uygun olarak büyürler. Bu çocukların erişkin boyları, ailesinden aldıkları genetiğe uygun olmaktadır.

Yapısal Boy Kısalığı olan çocukların beslenme durumu değerlendirildiğinde genellikle iştahlarının az olduğu ve yaşına uygun kilo alımının düşük olduğu saptanır.

Yapısal Boy Kısalığı olan çocukların kemik yaşının yaşına göre geri olduğu görülmektedir. Kemik yaşı geriliği 2 yıl hatta 4 yıl kadar olabilir.

Yapısal Boy Kısalığı Olan Çocukların Büyümesi Nasıl Olur?

Yapısal Boy Kısalığı olan bebeklerin boy uzaması ve ağırlık artışı, 3-6 aylıktan itibaren yavaşlar. Bu yavaş seyir genellikle 2-3 yaşına kadar devam eder. 2-3 yaşından sonra büyüme normal bir hızda yeniden başlar. Yapısal Boy Kısalığı olan çocukların boyları ya 10-25 persentilleri boyunca ya da 3 persentilin altında seyreder. Yaşına uygun büyüme gösterdikleri için oldukları persentil eğrisine paralel ilerlerler. Ancak kilo alımları da düşüktür. Yani Yapısal Boy Kısalığı olan çocuklar, normal boy uzama hızına sahiptirler.

Yapısal Boy Kısalığı olan çocuklar genellikle yaşıtlarına göre daha geç ergenliğe girerler. Ergenlik gecikmesi nedeniyle büyüme eğrisinden daha da uzaklaşmaya başlarlar. Ancak ergenliğe girince (ortalama 14 yaşında), yaşlarına göre daha fazla boy uzama olmakta ve yaşıtlarını yakalama büyümesi göstermektedirler. Anne ve baba boyuna göre hesaplanan erişkin boylarına ulaşırlar. Ailede benzer büyüme öyküsü % 60-90 olguda rastlanır.

Anne ve baba boyuna göre boy hesaplama:

Toplama

Annenin boyu ve babanın boyu toplanır

13 değişimi

Erkek çocuk için 13cm ekleme yapılır

Kız çocuk için 13cm çıkarma yapılır

İkiye bölünür.

Örnek: Naz: 160 cm ve Ufuk: 180 cm

Toplama

160 + 180 = 340 cm

13 değişimi

Cemile için     ® 340 cm – 13 = 327 cm

Cem için         ® 340 cm + 13 = 353 cm

İkiye Bölme

Cemile için     ® 327 cm / 2 = 163,5 cm

Cem için         ® 353 cm / 2 = 176,5 cm

Yapısal Boy Kısalığı Olan Çocuk Ne zaman Mutlaka Araştırılmalıdır?

Yapısal Boy Kısalık olan çocuklarda, beslenme, genetik ve hormonal hastalıklar gibi patolojiler yoktur. Bu nedenle ilk muayene ve tetkiklerden sonra bu çocukların takibi yeterlidir. Çünkü çocuklar yaşına uygun büyüme atakları göstermeleri zorunludur.

Ancak aşağıdaki durumlardan biri varsa bu çocuklar mutlaka araştırılmalıdır:

Ailede çok sayıda kısa boylu birey varsa

Çocuğun muayene ve tetkiklerinde problem saptanırsa

Çocuğun boyu yaşıtlarına göre çok kısa ise

Yıllık boy uzamaları yeterli değilse

Tahmini erişkin boyu aileye ve topluma göre çok kısa ise

14 yaşına ulaşmasına rağmen ergenlik başlamazsa

Yapısal Boy Kısalığı Tedavisi Nedir?

Yapısal Boy Kısalık, bir bozukluktan ziyade normal büyümenin bir çeşididir. Yapısal Boy Kısalık olan çocuklarda, ailelerinden aldıkları genetik mirasa uygun uzadıkları için tedaviye gerek yoktur. Bu çocuklar, ilk muayene ve tetkiklerden sonra sağlıklı erişkin boya ulaşıncaya kadar takip edilmelidir. Ancak takip esnasında boy uzaması yeterli değilse tedavi gerekebilir. Diğer taraftan bazı çocuklarda boy uzamadaki gecikme (ve/veya ergenlikte gecikme) tedaviyi gerektirecek şekilde psikolojik sorunlara neden olabilirler.

YAPISAL BOY KISALIĞI HAKKINDA HERŞEY…

Yapısal Boy Kısalığı Nedir?

Yapısal Boy Kısalık, erkek çocuklarda boy kısalığının en sık nedenidir.

Çocuklar büyümesinde ailelerinin genetik yapısı çok önemlidir. Öyle ki normal şartlarda bir çocuğun erişkin boy potansiyeli, her iki ebeveynin boyları ile yapılan hesaplanmalar ile tahmin edilebilir.

Yapısal Boy Kısalık, aslında normal bir durumdur. Yapısal Boy Kısalık olan çocuklar, ailesinden aldıkları genetik potansiyele uygun olarak büyürler. Bu çocukların erişkin boyları, ailesinden aldıkları genetiğe uygun olmaktadır.

Yapısal Boy Kısalığı olan çocukların beslenme durumu değerlendirildiğinde genellikle iştahlarının az olduğu ve yaşına uygun kilo alımının düşük olduğu saptanır.

Yapısal Boy Kısalığı olan çocukların kemik yaşının yaşına göre geri olduğu görülmektedir. Kemik yaşı geriliği 2 yıl hatta 4 yıl kadar olabilir.

Yapısal Boy Kısalığı Olan Çocukların Büyümesi Nasıl Olur?

Yapısal Boy Kısalığı olan bebeklerin boy uzaması ve ağırlık artışı, 3-6 aylıktan itibaren yavaşlar. Bu yavaş seyir genellikle 2-3 yaşına kadar devam eder. 2-3 yaşından sonra büyüme normal bir hızda yeniden başlar. Yapısal Boy Kısalığı olan çocukların boyları ya 10-25 persentilleri boyunca ya da 3 persentilin altında seyreder. Yaşına uygun büyüme gösterdikleri için oldukları persentil eğrisine paralel ilerlerler. Ancak kilo alımları da düşüktür. Yani Yapısal Boy Kısalığı olan çocuklar, normal boy uzama hızına sahiptirler.

Yapısal Boy Kısalığı olan çocuklar genellikle yaşıtlarına göre daha geç ergenliğe girerler. Ergenlik gecikmesi nedeniyle büyüme eğrisinden daha da uzaklaşmaya başlarlar. Ancak ergenliğe girince (ortalama 14 yaşında), yaşlarına göre daha fazla boy uzama olmakta ve yaşıtlarını yakalama büyümesi göstermektedirler. Anne ve baba boyuna göre hesaplanan erişkin boylarına ulaşırlar. Ailede benzer büyüme öyküsü % 60-90 olguda rastlanır.

Anne ve baba boyuna göre boy hesaplama:

Toplama

Annenin boyu ve babanın boyu toplanır

13 değişimi

Erkek çocuk için 13cm ekleme yapılır

Kız çocuk için 13cm çıkarma yapılır

İkiye bölünür.

Örnek: Naz: 160 cm ve Ufuk: 180 cm

Toplama

160 + 180 = 340 cm

13 değişimi

Cemile için     ® 340 cm – 13 = 327 cm

Cem için         ® 340 cm + 13 = 353 cm

İkiye Bölme

Cemile için     ® 327 cm / 2 = 163,5 cm

Cem için         ® 353 cm / 2 = 176,5 cm

Yapısal Boy Kısalığı Olan Çocuk Ne zaman Mutlaka Araştırılmalıdır?

Yapısal Boy Kısalık olan çocuklarda, beslenme, genetik ve hormonal hastalıklar gibi patolojiler yoktur. Bu nedenle ilk muayene ve tetkiklerden sonra bu çocukların takibi yeterlidir. Çünkü çocuklar yaşına uygun büyüme atakları göstermeleri zorunludur.

Ancak aşağıdaki durumlardan biri varsa bu çocuklar mutlaka araştırılmalıdır:

Ailede çok sayıda kısa boylu birey varsa

Çocuğun muayene ve tetkiklerinde problem saptanırsa

Çocuğun boyu yaşıtlarına göre çok kısa ise

Yıllık boy uzamaları yeterli değilse

Tahmini erişkin boyu aileye ve topluma göre çok kısa ise

14 yaşına ulaşmasına rağmen ergenlik başlamazsa

Yapısal Boy Kısalığı Tedavisi Nedir?

Yapısal Boy Kısalık, bir bozukluktan ziyade normal büyümenin bir çeşididir. Yapısal Boy Kısalık olan çocuklarda, ailelerinden aldıkları genetik mirasa uygun uzadıkları için tedaviye gerek yoktur. Bu çocuklar, ilk muayene ve tetkiklerden sonra sağlıklı erişkin boya ulaşıncaya kadar takip edilmelidir. Ancak takip esnasında boy uzaması yeterli değilse tedavi gerekebilir. Diğer taraftan bazı çocuklarda boy uzamadaki gecikme (ve/veya ergenlikte gecikme) tedaviyi gerektirecek şekilde psikolojik sorunlara neden olabilirler.

Bu makale 7 Mayıs 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya

    1972 yılında Elazığ’da dünyaya geldim.İlkokul,ortaokul ve liseyi Türkiye’nin küçük ve şirin bir şehri olan Elazığ’da bitirdim.     1989 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’ne derece ile girerek 1995 yılında “Tıp Doktoru” ünvanını alıp,severek ve isteyerek seçtiğim mesleğime ilk adımımı attım.İlk görevimi 1997-1998 yılında 10. Zırhlı Tugay Baştabibi olarak Kırklareli Babaeski ‘de yaptım.      1998-2002 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D ‘da eğitimimi tamamlayarak 2002 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldum. Bu branşı seçmemdeki en büyük sebep; çocukları çok sevmem ve onların acı çekmelerine dayanamamdır.En büyük amacım ise,onların ifade edemedikleri sıkıntıları anlayıp,sağlıklı olarak yeniden hayata adapte olmalarını sağlamaktır.     2002-2004 yılları arasında Ardahan A ...

Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya
Ankara - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube