Yağ enjeksiyon nedir?

Yağ enjeksiyon işlemi tek başına olabileceği gibi yapılan bir ameliyata ek olarak gerçekleştirilebilir. Tek başına yapılacaksa lokal anestezi ve sedasyon anestezisiyle gerçekleştirebilir. Bu işlem hastanede yatmayı gerktirmez.

Vucudun belirli bölgelerinden ( basenler.göbek altı karın veya diz içi gibi) özel kanüller yardımıyla alınan yağ dokusu bazı özel işlemlerden geçirilerek hazırlanır. Bu hazırlanan yağ dokusu ince kanüller yardımıyla enjekte edileceği alana verilir. Yağ enjeksiyonu çok küçük kesilerden yapıldığından, enjeksiyon yerinde herhangi bir iz olmaz. Yağ enjeksiyonu için giriş noktalarına küçük bantlar konur. Enjeksiyon bölgesine şişliği azaltmak amacıyla özel batlar yapıştırılabilir.

Mikro yağ enjeksiyon, nanoyağ enjeksiyonu nedir ?

Son yıllarda yağ alma deliği daha küçük olan kanüllerle yağ grefti alınıp bu yağ greftlerinin inceltilmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Özel bir işlemden geçirilen yağ sıvı hale getirilmekte ve çok ince künt uçlu kanüller yardımıyla hemen deri alına verilmektedir. Bu yağ enjeksiyonu işlemine mikrofat grafting yada nanofat grefting adı verilmektedir. Deri altına yüzeyel olarak yapılan yağ enjeksiyonun kök hücre nakliyle etkili olduğu ve deri kalitesini kırışıklıkları azatlığı bildirilmektedir. Bu işlemin göz altında oluşan koyuluğu tedavi ettiği , üst dudak ve dekolte bölgesindeki kırışıklık ve yaşlanmayı azalttığı bildirilmektedir.


Ankara Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!