Video yardımlı torakoskopik cerrahi (vats) nedir ?
Video yardımlı torakoskopik cerrahi (vats) nedir ?

İlk defa 19. yy başlarında Hans Christian Jacobeus tarafından, tüberküloz hastalarında kollaps amacıyla sistoskop kullanılarak başlayan torakoskopi serüveni, 19 yy sonlarına doğru literatürde VATS (video assisted thoracoskopic surgery veya video assisted thoracic surgery) sözcüğünün kullanımı ile göğüs cerrahisi literatüründe yerini almış ve gelişmeler 1990’lı yıllardan sonra hızla artarak devam etmiştir.

Sonraki yıllarda akciğer kanserinin tanısı, evrelemesi ve tedavisinde VATS’ın önemini vurgulayan pek çok makale yayımlanmıştır. Özellikle görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte endoskopik bronşial ve vasküler stapler kullanımı, endoskopik damar mühürleme cihazları vb gelişmeler, başlangıçta torasik onkoloji prensiplere aykı- rı olduğu düşünülen endoskopik cerrahiyi öne çıkarmıştır.

Öyle ki, cerrah VATS ile akciğer kanseri operasyonu yaptığında, tümörsüz cerrahi sınıra ulaşabilmekte, mediasten lenf nodu örneklemesi veya diseksiyonunu uygun şekilde yapabilmekte, daha iyi kozmetik sonuç ve postoperatif konfor elde edebilmekte ve torakotomi ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlar alınabilmektedir.


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!