Böbrek kanseri, prostat kanseri mesane kanseri, Testis kanseri, ülkemizde çok az görülen penis kanseri gibi çok farklı yerlerde kanser oluşabilir. Yurdumuzda en çok mesane kanseri genel kanser sıralamasında 3. Sırada ve toplumumuzda erkeklerde akciğer kanserinden sonra sigaraya bağlı olarak en sık karşılaşılan mesane kanseridir.

Kömür toplumu olmamız, sigara içmemiz, demir çelik sanayi metal sanayide uğraşanlar , boya kimya sanayinde uğraşanlar risk altında kalmaktadır. Özellikle de İstanbul Marmara Bölgesi'nin yoğun sanayi tesislerinin baca artıklarından içinde yaşayan bölgelerde GaziAntep gibi sanayi bölgelerinde kanser hastalıklarına sık rastlanılmaktadır.

Üriner sistem, vücuttan toksik maddelerin atıldığı en önemli yollardan birisidir. Böbreklerde süzülme sırasında takılan toksik maddeler, Böbekten geçen maddelerin üreter, idrar kanalı ve mesanede birikmesi, buralarda bekleme sırasında oluşan toksik etkiler sonucunda, bu bölgelerde irritatif kanser odakları oluşmaktadır. Bunun dışında doğumsal genetik alt yapıya bağlı olarak testislerde çocukluk çağı askerlik çağında sık karşılaşılan testis tümörleri de gelişmekte olan ana hücre / stem cell kaynaklı olması nedeniyle hayati öneme haiz tümörlerdendir. Öyle ki testis tümörü üzerine güneş doğmayacaktır derler hocalarımız bulduğun andaacil ameliyat ile alacaksın derlerdir.

Böbrek tümörleri tedavisinde kullanılan 4 santimden küçük tümörler için parsiyel laparoskopik ve açık nefrektomi ameliyatlarıyapılmaktadır. Böbrek kanserleri genel yapısı bakımından kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı olmadıklarından pek yarar sağlamazlar. Genelde immün sistem uyarılması ile vücudun direnci artırılmaktadır interferon tedavileri bu amaçla kullanılmakta buda temelinde viral bir yapıyı akla getrmektedir. Fitoterapik ve schüssler mineral uygulamaları tümör gelişimini durdurucu etkileri nedeniyle hastalara yardımcı olmaktadır.Ozon tedavileri detoks ve antiviral etkileri nedeniyle palyatif kullanımaktadır.

4 ile 7 santim arasındaki Böbrek Tümörler cerrahın kabiliyetine veya ön görüşüne bağlı olarak laparoskopik ameliyat yapılabilir. Ameliyatlar robotik ve normal laparoskopik olarak yapılabilir. Robotik ameliyat lar ile diğer ameliyatlar arasında hastanın sağkalımı, yaşam süresi ve kalitesi hakkında yapılan araştırmalarda hasta aleyhine bir anlamlı durum görülmemiş, hastanede yatış süresinin kısalığı, mobilizasyon kısalığı avantajları olmuştur. Hastalığın seyrini etkileyen faktörler genelde cerrahın ameliyat sırasında uyguladığı kişisel teknik ve ameliyat yerinde geride bırakabilecek rezidü tümör kalıntılarının oranları ile alakalıdır, bunlar hastalığın seyrini etkileyen belli başlı faktörlerdir.

Testis tümör / kanser cerrahisinde de artık parsiyel testis tümör rezeksiyonu uygulanmaktadır. Tümör öncesi yapılacak doppler ultrason inceleme ile lokalize yapılı seminom tipi tümörlerde , tümör sadece çevre dokudan eksize edilerek o bölgenin çıkarılması ile yapılmaktadır. Total radikal orşiektomi / testisin bütün olarak genel ekleriyle birlikte alınmasına gerek duymadan ameliyatın yapılmasını sağlayabilmektedir

Bütüncül tıp yönünden böbrek tümörleri, mesane tümörleri ve testis tümörleri bunun yanında yurdumuzda az rastlanan Penis tümörleri için anti tümör fitoterapi tedavileri, ozon tedavileri, kemoterapi öncesi ve sonrası rahatlatıcı Glutatyon, Cvitamini, Ozon tedavileri, bölgesel lokal yara bakımları yapılabilmektedir


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!