Bağırsak içeriği ve bağırsak gazının istem dışı olarak kaçırılması ve bu durumun kontrol edilememesidir. Hastaların iş ve sosyal hayatını etkileyen hatta ciddi içe kapanıklık ve psikolojik hastalıklara neden olan bir hastalıktır. Hastalar bu rahatsızlıklar nedeniyle topluluk içinde yer almak istemezler.

Hastalığın nedenleri içinde doğumsal ve edinsel başlıkları altında incelenmek üzere birçok neden izlenmektedir. Bu nedenler arasında en sık olanlar; geçirilmiş anal (makat) bölge ameliyatları, zorlu doğumlar ve anal bölgeyi tutan inflamatuar hastalıklardır.

Hastalığın tanısı ve derecelendirilmesi için dünyada kabul edilen Wexner Clevland Clinic skorlama sisteminin hastalara uygulanması gerekmektedir. Skorlama sisteminde yüksek puan alan hastalara yaş ve klinik muayene doğrultusunda ileri tetkikler uygulanması gerekebilmektedir.

Bu tetkikler şunlardır;

Makat Bölgesi Kas Basıncı Ölçümü

Makat Bölgesi Kas-Sinir İletimi Ölçümü

Makat Bölgesi Kas Yaralanması Ölçümü

Tedavi

Diğer makat bölge hastalıklarında olduğu gibi nedene yönelik tedavi altın standarttır.

Kas yaralanması olmayan veya minimal düzeyde olan hastalarda sinir uyarımı ile anal bölge kaslarını çalıştıran ve bu sayede kasların gelişmelerini sağlayan EMG-biofeedback ve PTNS (Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu) ile hastaların büyük çoğunluğunda başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İleri düzeyde kas yırtılması ve yaralanmaya bağlı diğer nedenlerde ileri düzeyde teknik operasyonlar gerekebilmektedir.

Sebep ve tedavi ne olursa olsun anal inkontinens tedavisinin uzun soluklu bir maraton koşusu gibi olduğu unutulmamalıdır. Hasta ve doktor uyumu ile başarılı sonuçlar hastayı yeni bir sosyal hayata kazandırabilmektedir. Son teknolojik cihazlar ve doğru kullanımı ile hastalarda %80 lere ulaşan başarı oranları izlenmektedir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!