Tüp bebek uzmanı kimdir?
Tüp bebek uzmanı kimdir?

Tüp bebek normal yollarla gebe kalamayan çiftlerde yumurta ve spermler kullanılarak laboratuvar ortamında oluşturulan embriyoların rahim içine verilmesi işlemidir. Tüp bebek tedavisi öncesi yapılan testlerle hastaların normal yöntemlerle gebe kalamayacağı tesbit edilmiş olmalıdır. Yine tüp bebek işlemi öncesinde aşılamadan fayda görebilecek hastalara en az 3-4 siklus aşılama yapılmış olmalıdır.

Tüp Bebek Uzmanı Kimdir?

Tüp bebek uzmanı, kadın doğum uzmanlık eğitimi aldıktan sonra, Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği tüp bebek merkezlerinde 6 aylık bir eğitim aldıktan sonra , kadınlardaki kısırlık (infertilite) tedavisini inceleyen ve tedavi eden doktorlardır (Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Uzmanı). Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları uzmanlık eğitimi sırasında kısırlık tedavisi hakkında eğitim almaktadır. Ancak tüp bebek konusunda yeterli eğitim uzmanlık eğitimi sırasında verilmemektedir. Bu eğitimi uzmanlık sonrası 6 aylık bir kurs ile verilmektedir. Bu kursu başarı ile tamamlayan kadın doğum uzmanları tüp bebek uzmanı olarak görev yapmaya hak kazanırlar.

Tüp Bebek Uzmanı Ne İş Yapar?

Tüp bebek uzmanları normal yollarla gebe kalamayan hastalara yumurtlama tedavisi başlanması, tedavinin yönetimi, gerekli olan hastalara aşılama yapılması, aşılamadan fayda görmeyen hastalara tüp bebek uygulaması yapılması konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Tüp bebek tedavisi zorlu bir süreçtir. Yıllarca çocuk tedavisi ile uğraşan hastaların toplum baskısı nedeniyle psikolojik olarak yıpranmış oldukları bir gerçektir. Bu nedenle tüp bebek doktoru sadece kısırlık tedavisi veren bir doktor değildir. Aynı zamanda hastanın duygusal özelliklerini de göz önünde bulunduran hassas bir doktor olmalıdır.

Tüp bebek uzmanları normal kısırlık tedavisi ve aşılamadan fayda görmeyecek hastalara farklı tedavi protokollerini içeren tedaviler uygularlar. Bu süreci başından sonuna kadar her basamakta tüp bebek doktorları görev alır.

Tüp Bebek Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek hastası değerlendirildikten sonra hastanın ve eşinin özelliklerine göre tedavi bireyselleştirilmelidir. Çok farklı tedavi protoklolleri ile öncelikle yumurta gelişimi işlemi başlatılır. Bu işlem muayenehanelerde ve hastanelerin tüp bebek polikliniklerinde yapılmaktadır. Bu aşamada değişik tüp bebek iğneleri kullanılmaktadır. Bu iğnelerle yumurtalar belli bir aşamaya kadar büyütüldükten sonra çatlatma iğnesi yapılarak hasta yumurta toplama işlemine hazırlanır. Yumurta toplama işlemi sedasyon dediğimiz hafif anestezi altında yapılmaktadır. Toplanan yumurtalar embriyoloji laboratuvarında embriyologlar tarafından döllenerek 3 gün yada 5 günlük dönemlerine kadar takip edilir. Daha sonra anestezi uygulanmadan ince bir katater yardımıyla döllenmiş yumurtalar rahim içine verilir (embriyo transferi). Bundan sonraki dönemde döllenmiş yumurtanın rahime tutunması beklenecektir.

Türkiyede osit donasyonu yada sperm donasyonu dediğimiz bir başka kadının yumurtaları yada bir başka erkeğin spermleri ile gebelik elde etme yöntemi yasaktır. Bu nedenle Türkiye’de hiçbir tüp bebek merkezinde yasal olarak uygulanması mümkün değildir.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!