Tüp bebek hazırlık ve destek programı (hypnobirthing fertility support program)
Tüp bebek hazırlık ve destek programı (hypnobirthing fertility support program)

TÜP BEBEK HAZIRLIK ve DESTEK PROGRAMI (HypnoBirthing Fertility Support Program)

Büyürken büyük bir çoğunluğumuz zamanı geldiğinde evleneceğimizi ve sonra da çocuk sahibi olacağımızı düşünürüz. Çocuk sahibi olmak her evli çiftin belli bir süre sonra otomatik olarak yaşadığı bir deneyim gibi algılanmaktadır. Oysa evli çiftlerin %12’i üreme ile ilgili sorunlar yaşamakta ve bu konuyla ilgili tedavi görmektedirler.

Çocuk sahibi olmak için zorluklar yaşandığının anlaşıldığı ilk dönemde çiftler bu problemi kabul etmekte güçlük çekebilir. O yüzden ilk tepki inanmamak ve inkar şok duygusu olabilir ve bu hisler var olan problemi inkar edilebilir. İnkar yaşandığı zaman çiftler kısırlık problemi ile yüzleşmektense, bu problemden uzak durmayı tercih etmektedir. Eğer inkar dönemi uzun sürerse, problem ile ilgili bir çözüm arayışına başlamak da gecikecektir. Burada sağlıklı olan, çiftin var olan üreme sorununu kabul ederek, bu konuda çözümsüz ve çaresiz olmadıklarını kendilerine hatırlatmaları ve hazır hissettikleri bir zamanda bu konuda doktorlarından yardım almalarıdır. Ayrıca psikolojik destek hypnofertility Kursu ile desteklenebilir.

Tüp bebek yapmaya karar vermiş olan çiftler şok ve inkar aşamalarından geçerek, kabul aşamasına gelmişler ve çözüm arayışına başlamışlardır. Tüp bebek duygusal, fiziksel ve ekonomik gücü zorlayan bir tedavi çeşididir. Bu noktada çiftlerin, güven duydukları bir doktor ve infertilite tedavi merkezi seçmeleri çok önemlidir. Çünkü tüp bebek tedavisi boyunca, çift birçok kez doktor kontrolüne gelip gidecek ve doktor ve ekibi ile yakın bir ilişki içinde olacaktır. Sadece eşler arasında konuşulagelmiş olan özel konular doktor ile de paylaşılmaya başlanacaktır. Ayrıca tedavi boyunca duyulan kaygılardan dolayı çiftin aklına takılan birçok konu olacak ve doktorlarına bu konu ile ilgili sorular sormak isteyeceklerdir. Eğer çift doktorlarına yeterince güvenmez ya da soru sormaya çekinir durumda olursa, tedavinin duygusal ayağında zorlanmalar yaşanabilir.

Çifti psikolojik olarak tüp bebek tedavisine hazırlayacak olan diğer önemli husus, tedavi hakkında geniş çaplı bir bilgiye sahibi olmaktır. Bu bilgilerin bir bölümü doktor ve ekibinden (hemşireler, embriyolog, psikolog) sağlanabilir. Aynı zamanda çiftler kendileri de çeşitli kitaplar ve internetten bu konu ile ilgili araştırma yapabilirler. Fakat tüp bebek tedavisine başlamış olan bir çifte en büyük bilgi ve deneyim desteğini sağlayabilecek kişiler bu süreci daha önce yaşamış olan çiftlerdir. Daha önce benzer bir deneyim yaşamış olan bir insanın aktaracakları, tedaviyi gören kişinin ne gibi aşamalardan geçeceği, hangi duygusal durumları yaşayacağı ve bunlarla nasıl başedebileceği konusunda ışık tutacaktır. Böylece tedavi gören kişi, yaşadıkları konusunda yalnız olmadığını, benzer hatta aynı duyguları başka insanların da yaşadığını ve bunlara çözüm getirdiğini farkına varır. Kendisinin de yalnız ve çözümsüz olmadığını hisseder.

Tedaviye psikolojik olarak hazırlanmak için akılda tutulması gereken diğer önemli husus ise şudur: Tüp bebek tedavisi fiziksel ve duygusal açıdan yüklüdür ve çifti yoracaktır. Bu sebeple hayatın diğer alanlarındaki stresi ve yükü mümkün olduğunca sabitlemek ve minimumda tutmak yerinde olur. İş ya da ev ile ilgili önemli kararlar tedavi sürecinden sonraya ertelenebilir. Erkeğin ya da kadının iş değişikliği ya da çiftin taşınması gibi major değişiklikler tedavi ile aynı döneme denk getirilmemelidir. Aynı zamanda aile içi ya da arkadaşlar arasında yaşanan stresli durumlardan tedavi süresince uzaklaşmak, çiftin, tedavinin duygusal yükünü daha rahat taşımasını sağlayacaktır.

Tedaviye başlamadan önce en uygun ortam hazırlanmalı, çiftler kendi aralarındaki ilişkiye, kendi bedenlerine (spor, yeme, uyku alışkanlıkları, sigara ve içki tüketimi) özen göstermelidirler. Bedenin yorgun ve bakımsız olduğu yerde kişinin psikolojisi de paralel olacaktır. Aynı şekilde psikolojinin sağlam olmamasından fiziksel beden de olumsuz etkilenir. Her ikisine de iyi bakmak tedavinin başarısı ve çiftlerin tedaviyi güçlü şekilde atlatmaları için önemlidir.

Eğer çift tedavi öncesinde psikolojik anlamda zayıf hissediyorsa,bu aşamada hypnofertilty kursu çok yararlı olacaktır.

EŞLERİN TÜP BEBEĞE HAZIRLIĞI

Infertilite tedavisi bir evliliğin yaşayabileceği en zorlu sınavlardan biridir. Çiftlerin karşılıklı duygusal destek vermesi bu dönemin daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Aslında birçok çift bu dönemde birbirlerine yaslanarak, eskisinden daha da güçlü bir ilişki içine girer ve evlilik bağlarını kuvvetlendirir. Kısırlık sadece “kadına” ya da sadece “erkeğe” ait bir problem değildir. Bu, “çiftin” problemidir ve hem kadın hem de erkeğin katılımı ile çözüm bulacaktır.

Çiftlerin birbirine destek olabilmesi amacıyla doktor kontrollerine birlikte gitmesi faydalı olur. Birlikte gitmek hem problemin ortak göğüslendiği hissini pekiştirir hem de doktorun, tedavinin gidişatı ve bundan sonraki aşamaları ile ilgili söylediklerini iki kişi dinlemiş olur. Böylece alınacak kararlar ve atılacak adımlar daha sağlıklı hale gelir.

Tüp bebek tedavisinde çiftlerin yaşadığı sorunlardan biri duyguların farklı şekillerde dışarı vurulmasıdır. Erkekler ve kadınlar aynı olaya farklı zamanlarda farklı tepkiler verebilirler. Erkekler bu konuda duygularını konuşmaktan kaçınma eğiliminde olabilir ve eşlerinin durumu çok büyüttüğü konusunda sitem edebilirler. Kadınlar da eşlerini duyarsız ve ilgisiz bulabilirler. Dışa vurulsun ya da vurulmasın yaşanan durum hem kadını hem erkeği etkilemektedir. Eşler birbirlerinden farklı tepkiler veriyorsa, bu durum anlayışla karşılanmalıdır. Taraflar birbirlerini çeşitli şekillerde davranmaya zorlarlarsa, evlilik ilişkisi ekstra gerilim yaşamak zorunda kalır. Bu durumun da ne ilişkiye ne de tedaviye faydası vardır.

Tedavi sürecinde evlilik ilişkisinde yoğun gerilimler yaşanırsa, bu durumun tedaviden mi yoksa geçmişten mi kaynaklandığını ayrıştırmak gerekir. Bunu eşler kendi aralarında konuşarak anlayabilirler. Çift daha önce yaşadıkları sorunları nasıl çözmüş olduklarını hatırlayarak, bu çözüm yolunu yeniden uygulayabilir. Eğer sonuç alınamıyorsa bu konuda bir danışmana başvurulabilir.

Tüp bebek tedavisi gören çiftler doğal yolla bebek sahibi olamadıkları için cinsellik yaşamanın anlamsız olduğu hissine kapılabilirler ve cinsel hayatları sekteye uğrayabilir. Bu noktada cinselliğin tek amacının bebek yapmak olmadığı, cinselliğin ilişkideki yakınlık ve birliktelik hissini kuvvetlendiren, aynı zamanda da ilişkiye keyif katan bir aktivite olduğu hatırlanmalıdır.

Çiftler infertilite ile uğraşırken ilişkilerinin sadece çocuk yapma olgusuna dayanmadığını, ilişkilerinde çocuktan bağımsız tatlar ve amaçlar olduğunu unutmamalıdırlar. Bebek, tedavi, ilaçlar ve doktorlar ev içinde konuşulan tek konu haline gelirse evlilik ilişkisi bundan zarar görür. Evlilik ilişkisinin de bakılmaya ve özen gösterilmeye ihtiyacı vardır. Bunu görmezden gelmek, bebek sahibi olma uğruna, sahip olduğumuz değerli bir birlikteliğin yara almasına yol açabilir.

TÜP BEBEK HAZIRLIK ve DESTEK PROGRAMI (HypnoBirthing Fertility Support Program)

İstenilen, arzulanan bir şeyin olmaması insan hayatında stres yaratır hele bu çocuksa… Tüp bebek tedavisinde eşler arasında kadında stres ve diğer olumsuz etkiler daha fazla görülüyor. ‘’Kadın’’ olmak pek çok rolü, kimliği ve toplumsal süreçleri beraberinde getirir. Yaşadığı yer dünyanın neresinde olursa olsun tüm toplumlarda bir kadının en önemli rolü “annelik”tir. Bu nedenle doğurmamış kadın “yarım kadın, eksik kadın, ezik kadın…” olarak hisseder kendini bu da çok ağır bir yüktür.

Kadın, annelik kimliğini giyemediği için asla tam bir kadın gibi hissetmez, kendine çocukluktan beri yüklenen tüm değerlerin altında kalmış hisseder. Çocuk sahibi olmakta yaşanan güçlük ve mücadele kadının tüm kimlikleri arasındaki dengeyi bozar ve hepsi zarar görür.

Tüp bebek ya da gebe kalamama öyle bir sorundur ki, sadece çiftin sorunu olmaktan çıkıp maalesef aileye, iş ortamına, arkadaş ortamına yansır ve çiftlerin tüm sosyal yaşamını etkiler. İş yerinde bile kadın kendini başarılı hissedemeyebilir, ya da arkadaşlar arasında ve ailesinde eziklik duygusu yaşayabilir. Tüm bu nedenlerle tüp bebek tedavisindeki her çift tedavi sürecine duygusal yüklerle başlar. Bu süreçte herkes duygusal inişler ve çıkışlar yaşayabilir. Duygu dalgalanmaları, ağlama krizleri, yoğun stres ve kaygı yaşamalarına sebep olur. İlaçların etkisi ve yaşanılan sorunun psikolojik yansımaları duygu dünyasındaki dengesizliklere neden olabilir ki bu da oldukça normal tepkilerdir.

Gebe kalamamanın nedeni fizyolojik (yumurta kalitesi, sperm kalitesi, yumurta-sperm birleşmesindeki sorunlar, embriyo-rahim uyuşmazlığı, genetik bazı sebepler…) olabileceği gibi psikolojik kökenlide olabilir ama nedeni ne olursa olsun, tedavinin önemli ve büyük bir kısmı psikolojik destektir çünkü tedavide kullanılan ilaçlar ve süreç başlı başına STRES faktörüdür.

Tüp bebek tedavisinin uzun süren, pahalı bir tedavi olması ve tedavinin nasıl sonuçlanacağının belirsiz olması, toplumsal baskılar, tedavi sürecini eşler için duygusal açıdan daha zor bir hale getirmektedir. Tedavi sürecinde eşler kendilerini dönem dönem veya sürekli olarak kötü hissedebilirler. Sık ağlama ve umutsuzluk, yorgunluk, huzursuzluk ve aşırı kaygılı olma, suçluluk ve değersizlik duyguları, öfke ve kızgınlık duyguları, çevreden kopma, cinsel istek ve ilgi bozuklukları, uyku ve iştah bozuklukları, tedavinin başarısı konusuna aşırı yoğunlaşma ve bu konularda aşırı endişeli olma,…vb süreçler yaşayabilirler. Bunun altında yatan sebep ”KORKU” dur. Anne olamama, gebe kalamama korkusu ve bu korkunun vücudunuzdaki fizyolojik etkileridir.

Tüp bebek tedavisi bütünçül bir tedavidir. Hastanın, klinik gebe kalamama bulgusu üzerine yapılan bir tedavi değildir, olmamalıdır. Türkiye’de ilk defa merkezimizde uygulanmaya başlandı. Geri dönüşümler pozitif ve çok umutlu.

TÜP BEBEK HAZIRLIK ve DESTEK PROGRAMI bu süreçte; Stresle baş etmenin yolları, kaygıyı azaltma, tedaviyi, ilaçların bedensel ve ruhsal etkilerini fark etmelerini, depresyonu kontrol etme, tıbbi tedaviler sürecinde yaşanan hayal kırıklıklarının, suçluluk, değersizlik ve başarısızlık duygularının ortadan kaldırılması, eşlerin birbirlerini daha iyi anlamaları ve destek olmaları, olumlu düşünme, rahat ve huzurlu olmak için neler yapılabileceği gibi konularda destek ve yol gösterici olmayı amaçlar.

Gönül ister ki eğitimlere çiftlerin tüm sosyal çevresini (kayınvalideler dahil:) dahil edelim ve tüm sosyal baskı ortadan kalksın ama tahmin edersiniz ki bu mümkün değil. Bu sebeple değişime önce çiftlerden başlamak gerek.

Tedavi sürecini ve sonrasını rahat ve huzurlu geçiren çiftlerin sorun yaşayan çiftlere göre tedavide başarı şansının daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. İşte bunun farkına varıp, tedavi konusunda da bilgilenip, zihin-beden bütünlüğünüzü sağlayabilirseniz tedavi başarısı artar. Siz ne kadar rahatsanız bedeninizde rahattır ve tüp bebek tedavisinde rahat bir ruh ve beden en güzel yardımcılarınızdır.

Op.Dr.Ali Ata ÖZDEMİR
Tüp Bebek Uzmanı-Hypnofertility Eğitmeni


İzmir Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!