Travma tedavisi: emdr terapisi nedir?
Travma tedavisi: emdr terapisi nedir?

EMDR, açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak adlandırılan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Güncel araştırmaların devam ettiği ve farklı bir çok psikolojik rahatsızlık durumunda son derece etkili olduğunun öngörüldüğü terapi, travmalar üzerinde etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Bir çok rahatsızlığın tedavisi için araştırmalar devam etmektedir.

EMDR’nin gelişimi Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsızlık veren düşüncelerin şiddet oranını azalttığını keşfetmesiyle başlamıştır. Ardından travmada edinilen başarı üzerinde bilimsel çalışmalar yayınlayarak EMDR’nin gelişiminin başlangıç noktasını sağlamıştır. Ardından yapılan bir çok çalışma ile Farklı terapi ekollerinden katkılar sağlanarak bütüncül bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkan EMDR, bir çok psikolojik rahatsızlığa ait farklı protokoller bulundurmaktadır.

EMDR’ de olumsuz duygu, düşünce ve beden duyumlarının bir bütün oluşturduğu depo edilmiş anılar üzerine çalışılır. Kişinin anılar üzerinden oluşturduğu olumsuz inançları olumsuz duygu ve düşünceleri bugünde yaşadığı olumsuz davranışları yansıtmaktadır.

İşlenilmeyen anılar şimdiki zamanda rahatsızlık vermekte ve tetikleyiciler tarafından tekrarlı olarak ortaya çıkmaktadır. Geçmiş yaşamda bulunan ölüm, kayıplar ya da büyük kazalar, taciz, tecavüz, şiddet gibi büyük yaşam olaylarının yanında okul, iş hayatında yaşanan olumsuz olaylar, başarısızlıklar ve bir çok travmatik yaşantı EMDR’nin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

EMDR, işlenmemiş travmatik anıların tekrar işlenmesini sağlayarak sadece travmanın etkisinin ortadan kaldırılmasının sağlanmasını değil beraberinde pozitif inançların oluşmasını ve yeni bakış açılarının kazanılması gibi olumlu gelişimleri de sağlamaktadır.

EMDR TERAPİSİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? NASIL UYGULANIR?

EMDR terapisinde 8 aşamadan oluşan üç yönlü protokol uygulanır. Duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sağlanmasıyla süreç sona erer. EMDR terapisi, EMDR eğitimi almış olan uygulayıcılar tarafından yapılmaktadır.


İzmir Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!