Tiroid kanseri tiroid bezi içindeki hücrelerin kontrol dışı büyümesi ve nodül oluşturmaları ile başlar. Her tiroid nodülü kanser demek değildir. Tiroid nodüllerinin %90’nı selim (kanser olmayan) nodüllerdir. Sadece nodüllerin %5-10’unda kanser riski mevcuttur. Kadınlarda tiroid kanseri riski erkeklere göre yaklaşık 3 kat daha fazladır. Son yıllarda görüntüleme yöntemlerinde ki gelişmeler (Ultrasonografi, PET, Bilgisayarlı Tomografi, MR) ile çok daha küçük çaplardaki tiroid kanserlerinin tanınabilirliği ile tanı konulan tiroid kanserlerinin sıklığı artmıştır.

Diğer kanser tiplerinden farklı olarak tiroid kanserleri yaşlı hastalardan ziyade 20-55 yaş arası erişkinlerde daha sıktır. Tiroid kanserinin en önemli özelliği en iyi kür sağlanabilen (tamamen ortadan kaldırılabilen) kanser türü olmasıdır.

Tiroid Kanseri Tipleri

Papiller Tiroid Kanseri:

Tiroid kanserlerinin büyük çoğunuluğunu papiller tiroid kanserleri oluşturur. Genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir. Genellikle tek lobda yerleşmelerine karşın son yıllarda heriki tiroid lobunu da tutan çok odaklı papiller tiroid kanserlerinin oranıda artmaktadır. Bu hastalarda tiroid bezinin tamamen çıkarılması ve ameliyat öncesi incelemelerde lenf bezlerinde yayılım mevcutsa bunların da temizlenmesi gerekmektedir. Papiller tiroid kanserleri boyundaki lenf nodlarına yayılabilir olmalarına rağmen hastaların büyük çoğunluğu deneyimli ellerde yapılan cerrahi girişim sonrası ve gereken hastalarda radyoaktif iyot tedavisini (Atom Tedavisi) takiben bu hastalıktan tamamen kurtulabilirler.

Foliküler Tiroid Kanseri:

Çok daha nadir görülen bir tiroid kanseri tipidir. Son yıllarda giderek daha az tanı konulmaktadır. Papiller tiroid kanserinden farklı olarak nadiren lenf nodlarına yayılım gösterir ancak akciğer ve kemiklere metastaz yapabilir.

Hurthle Hücreli Kanser:

Hurthle hücreli tümörlerin tedavisi diğer türlere oranla daha zordur. Papiller ve foliküler kanserlerden farklı olarak iyotu daha az absorbe etmeleri nedeniyle diğer diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kullanılan ve cerrahiden sonra en önemli silahlardan biri olan radyoaktif iyot tedavisi bu tür tümörlerde etkili olmaz.

Medüller tiroid kanseri:

Bu daha nadir görülen tiroid kanseri türü tiroid bezi içerisindeki C hücrelerinden köken alır. Bu hastalar tüm tiroid kanserlerinin %5’inden azını oluşturur. Medüller tiroid kanserlerinin %75’i sporadik olmakla birlikte. Hastaların geri kalan %25’inde ailevi özellik gösterir. Medüller tiroid kanseri saptanan hastalarda aile taraması önem taşır. Bu hastalarda Kalsitonin ve CEA gibi tümör belirteçleri hastalığın varlığının tanısında ve takipte diğer tanı yöntemlerine yardımcı olarak kullanılır. Bu hastalara ameliyat öncesi nodülden biyopsi yapılarak tanı konulması yapılacak ameliyatın şeklini değiştirmektedir. Medüller tiroid kanserinde yapılacak cerrahi girişim çok önemlidir ve bu hastalarda boyundaki lenf bezlerinin de temizlenmesi gerekir.

Anaplastik Kanser:

Anaplastik kanser undiferansiye kanser olarakta adlandırılır. Genellikle varolan papiller veya foliküler kanserin farklılaşması ile gelişir. Çok hızlı yayılan ve metastaz yapan ve kontrolü zor bir kanserdir. Tedavisinde onkolojik ajanlarında kullanılması gerekebilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!