Görülme sıklığı

Türkiye endemik guatr hastalığının olduğu bir ülke olup özellikle kadınlarda tiroid kanser sıklığı Avrupa ve Amerika ülkelerine oranla daha yüksektir. Türk sağlık bakanlığı verilerine göre tiroid kanser sıklığı kadınlarda meme kanserinden sonra 2. sıklıkta olup yüz bin kadında 18,1 olarak bildirilmiştir. Diferasnsiye tiroid kanser olarak tanımlanan papiller ve foliküler kanser tipleri başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ve çoğunluklada kür (tam iyileşme) olurlar. Kötü diferansiye olarak bilinen medüller ve anaplastik tiroid kanser tipleri az sıklıkla görülür ve vucuda yayılma eğilimi gösteren kötü seyirli kanserlerdir.

Tiroid kanseri kadınları erkeklerden daha çok tutar ve 25 ile 65 yaşalrında görülür. Tiroid kanseri sıklıkla sintigrafide soğuk olarak tanımlanan nodüllerden gelişir ve bu nodüllerin %12-15’i kanser olabilir. Ultrasonda nodül ve bu nodülde kalsifikasyonları olan 40 yaşından genç insanlarda kanser diğer yaş guruplarına göre daha sık görülür.

Risk Faktörleri

Tiroid kanserinin gelişiminde rol oynayan risk faktörleri şunlardır,

Çocukluk çağında boyun bölgesine rayoterapi almış olmak

Guatr şikayeti olanlarda

Ailede tiroid hastağı öyküsü olmak

Kadın cinsiyet

Asyalı olmak

Prognostik Faktörler (Kanserin gidişatını belirleyen faktörler)

En önemli prognostik faktör hastanın yaşıdır.

Diferansiye kanserlerde (papiller ve foliküler) 40 yaşından gençlerde eğer tiroid dışı yayıl olmamış ve damar tutulumu olmamışsa daha iyi seyirli olmakta.

Kötü prognostik faktörler;

45 yaş üstü hastalar

Tiroid bezi içinde birden fazla yerde kanser olması

Lenf nodu tutulumu

Foliküler histoloji

Tümör çapı 4cm büyük olması

Uzak metaztaz.

Tiroid Kanseri Tipleri:

Tiroid kanserinin hücresel tipi kanserin tedavisi ve seyri açısından önem arz etmektedir. Hücresel olarak dört ana tipi olsa da iyi diferansiye ve kötü diferansiye olarak ikiye de ayrıla bilir.

Papillary carcinoma.

Papillary/follicular carcinoma.

Follicular carcinoma.

Hürthle cell carcinoma, a variant of follicular carcinoma with a poorer prognosis.

Medullary carcinoma.

Small cell carcinoma.

Giant cell carcinoma.

Lymphoma.

Sarcoma.

Carcinosarcoma.

Anaplastic carcinoma.

Others.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!