Tiroid kanseri ile meme kanseri ilişkisi

Tiroid kanseri ile meme kanseri ilişkisi

Tiroid kanserinde tedavi genellikle iki basamaklıdır: cerrahi (tiroidin çıkartılması) ve ardından radyoaktif iyot tedavisi. Radyoaktif iyot, cerrahi sonrasındaki tiroid kalıntısını yok etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu tedavide iyodun rolü, radyoaktif maddeyi tiroid dokusuna taşımaktır çünkü tiroid dokusu vücutta iyodu en yoğun kullanan dokudur; ancak tek doku değildir. Yani radyoaktif iyot tedavisi sırasında, iyodun biriktiği başka dokulara da radyoaktif madde taşınır. Bu dokulardan başlıcası meme dokusudur. Meme dokusu epitel hücreleri de tıpkı tiroid epitel hücreleri gibi iyot biriktirirler çünkü iyodu hücre zarındaki aktif taşıma makanizmasında kullanırlar. Yakın zamanda ABD'de Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) veri tabanında yapılan bir çalışmanın sonuçları, tiroid kanseri nedeniyle radyoaktif iyot tedavisi alan kadınlarda bu tedaviden sonraki 5-20 yıl içinde meme kanseri riskinin arttığını göstermiştir.

Tiroid kanseri nedeniyle radyoaktif iyot tedavisi alan kadınlarda meme kanseri taraması daha da önem taşımaktadır. 40 yaşını beklemeden yıllık mamografi taramalarına başlanmalıdır! Kendi kendine meme muayenesi uygulaması bu kadınlarda daha da önemlidir.

Bu makale 12 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Ayşegül ÖZDEMİR, lisans öncesi öğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda almış ve Radyoloji Uzmanı olmuştur.  1991 yılından beri alt uzmanlık alanı olan Meme Radyolojisi ile ilgili çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ayşegül ÖZDEMİR, 2000 yılında Doçent, 2006 yılında ise Profesör unvanını almıştır. Türkiye’de meme kanseri tarama ve takip protokollerinin uygulanmasında, mamografik kalite ve radyasyon dozu çalışmalarında, meme görüntülemesinde başarı ve verimlilik kıstaslarının ölçümünde, iyi huylu meme lezyonlarında biyopsi yerine radyolojik takip, tarama amaçlı meme ultrasonografisi, stereotaksik ve sonografik biyopsi, cerrahi biyopsi öncesi telle işaretle ...

Prof. Dr. Ayşegül Özdemir
Prof. Dr. Ayşegül Özdemir
Ankara - Radyoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube