Tiroid hastalıklarına genel bakış
Tiroid hastalıklarına genel bakış

Tiroid bezi, boyunun ön tarafında nefes borusunun her iki yanında kelebek şeklinde yer alan önemli bir endokrin organdır. Tiroid bezinin hastalıkları toplumda genel olarak “guatr” olarak bilinir. Tiroid bezi kanserleri toplumda sık görülen kanser türlerindendir. Tiroid bezinde yer alan nodüller de dikkat edilmesi gereken ve sorunsuz takip/tedavi gerektiren durumlardan biridir.

Tiroid hastalığı belirtileri:

Halsizlik, yorgunluk

Çarpıntı

Saç dökülmesi

Kilo alma

Aşırı zayıflama

Elde titreme

Gözlerde dışarı doğru büyüme

Boyunda şişlik, nefeste daralma ve baskı hissi

Sinirlilik

Adet düzensizliği

Ses kısıklığı

Gebe kalamama

Hipotiroidi

Tiroid bezinin az çalışmasına “hipotiroidi” denir ve en sık nedeni “Hashimato tiroiditi”dir. Tiroid hormonunun yetersiz miktarda üretilmesi durumudur. Tiroid hormonu vücudun çalışma hızını ayarladığı için yetersizliği durumunda tüm vücut organları yavaş çalışır. Esas olarak halsizlik, yorgunluk, kilo alımı ve vücutta şişmeler olması, saç dökülmesi, kabızlık, kan basıncında yükselme, ciltte kuruma, adet düzensizliği gibi belirtilerle kendini belli eder. Hipotiroidi tedavisi genelden ağızdan ilaç tedavisi ile tedavi edilir.

Hipertiroidi

Tiroid bezinin çok çalışmasına “hipertiroidi” denir ve en sık nedenleri graves hastalığı, toksik nodüler guatırdır. Tiroid hormonlarının kanda yükselmesi ile oluşan tablodur. İştah fazlalığına rağmen kilo kaybı, terleme, ellerde titreme, kalp çarpıntısı, huzursuzluk, uyku düzeninde bozulma, bağırsak hareketlerinde artış, kan basıncında yükselme, saç dökülmesi, bazen gözlerde belirginleşme ve göz kürelerinin ileri doğru çıkması, adet düzeninde bozulma gibi belirtilerle kendini gösterir. Hipertiroidinin tedavisinde hastalığın tipine göre cerrahi tedavi veya radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir.

Tiroid bezi nodülleri :

Tiroid bezi nodülleri toplumda %4 sıklıkta görülmekte olup belli oranda (%5) kanser geliştirmektedir. Tiroid nodülünün boyutu ve radyolojik özelliklerine göre tanı ve tedavi seçenekleri değişmektedir. Liv Hospital Genel Cerrahi Bölümü’nde; tiroid nodüllerine yaklaşım son yayınlanan cerrahi kılavuzlara göre yapılmaktadır. Tiroid bezi nodüllerine, iğne biyopsi işlemi ultrason eşliğinde yapılmaktadır. Biyopsi sonucuna göre hastalara cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Tiroid Ultrasonografi: Tiroid US tiroid bezinin boyutlarını, iç dokusunu ve nodülleri incelemek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Tetkik öncesi herhangi bir hazırlığa gerek yoktur ve 10-15 dakika süren ağrısız bir işlemdir.

Troid, Paratiroid Sintigrafisi ve Radyo aktif tiorid tedavisi

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı güvenilir ve ağrısız bir yöntemdir. Bu amaçla radyoaktif maddeler veya bununla hazırlanan bazı özel kimyasal bileşikler vücuda genellikle damar yoluyla, bazen de ağız yoluyla verilerek ilgili organ ve sisteme ait fizyolojik görüntüler elde edilir. Tiroid nodüllerinin aktif (sıcak) veya hipoaktif (soğuk) ayrımı yapılır. Soğuk nodüllerden kanser gelişme ihtimali sıcak nodüllere oranla daha yüksektir. Tiroid kanseri tanısı alan hastalarda cerrahi tedavi sonrası kalan dokuların yok edilmesinde radyoaktif iyot (atom tedavisi) kullanılır.

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB): Genellikle adı nedeniyle korkulan ancak uygulaması kolay ve riski son derece düşük olan bir işlemdir. Bir santim civarındaki nodüllere biyopsi yapmak, tüm dünyada kabul gören bir kuraldır. Hastaya cerrahi tedavi düşünülse bile cerraha, operasyon sırasında yol göstermesi açısından biyopsi yapılması uygun olur. Çok ağrılı bir işlem olmadığı için çoğunlukla anestezi uygulamak gerekmez.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!