Tip 2 diyabet tedavisinde tüp mide ve mini gastrik bypass karşılaştırması
Tip 2 diyabet tedavisinde tüp mide ve mini gastrik bypass karşılaştırması

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bariatrik Cerrahinin Etkinliği: Mini gastrik bypass ve sleeve gastrektominin 1 yıllık sonuçları

Avrupa’da bulunan 8 merkez tarafından yürütülen çalışmada, morbid obez hastalarda her iki ameliyatın etkinliği geriye dönük olarak incelendi. 3252 hastanın 313’ünde ameliyat öncesinde Tip 2 diyabet tanısı konmuştu. 313 hastanın 175’i, yani % 55.9’u mini gastrik bypass, diğerleri sleeve gastrektomi ameliyatı olmuşlardı.

313 hastanın ancak 206 tanesi 1 yıllık takipleri tamamlayabildi. ( % 63.7) Minigastrik bypass hastalarının ortalama vücut kitle indeksi 33.1, tüp mide hastalarınınki ise 35.9 idi. Mini gastrik hastalarının 96’sından 82’sinde (% 85.4), sleeve hastalarının ise 110’da 67’sinde (% 60.9) diyabet tam olarak düzeldi. Her iki grupta da, açlık kan şekeri ve HbA1c’nin başlangıç değeri ile % değişimi ile BMI’daki azalma arasında bağlantı bulunmadı.

Çoklu değişken incelemesinde ameliyat öncesi yüksek HbA1c seviyeleri, ameliyat öncesinde oral antidiyabetik tabletler yerine insülin kullanılması ve Tip 2 diyabetin süresi olumsuz faktörler olarak saptandı. Mini gastrik bypass ise diyabetin düzelmesinde pozitif tahminleyici olarak belirlendi.

Özetle, her iki ameliyatta da, anlamlı BMI düşüşü ve kilo kaybından bağımsız olarak Tip 2 düyabet düzelmesi gözlendi. Mini gastrik bypass, diyabetin düzelmesi açısından sleeve gastrektomiden daha etkiliydi. 12 aylık süreçte Tip 2 diyabetteki düzelmenin tahminlenmesinde bu dört bağımsız değişkenin etkili olduğu gözlendi. Obes Surg. 2015 Sep 4.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!