Kişinin anatomisinde kalıcı bir değişikliğe yol açmadan nasıl etkili metabolik kontrol sağlanabilir? Hatta, en ufak bir cerrahi kesi yapmadan..Bunu, mevcut tedavilerde görülen hasta uyumsuzluğu, yan etkiler ve kısıtlı etkinlik gibi potansiyel başarısızlıklar olmadan yapmak mümkün mü? Yanıt, Avrupa ve Güney Amerika'da klinik çalışmalarda hastalara uygulanmaya başlanan, cerrahi olmayan bir tedavi seçeneği olabilir.

EndoBarrier Nasıl Çalışır?

EndoBarrier barsak duvarı ile gıdalar arasında fiziksel bir bariyer oluşturarak işe yarar. Bu bariyerin incebarsaklardan salgılanan hormonların aktivasyonunu da etkilediğine inanılmaktadır. Gıda aynı Roux-en-Y gastrik bypassta olduğu gibi duodenumu ve proksimal jejunumu bypass geçer.

EndoBarrier metabolik kontrolü basit ve cerrahi olmayan bir yöntemle sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geniş bir hasta populasyonu için endikasyonu vardır. Aşağıdaki hasta grubu EndoBarrier için uygundur:

-Tip 2 diabeti olan hastalar

-BMI değeri 30 ve üzerinde olan hastalar

-Yaşam tarzı değişiklikleri ve/veya ilaçlarla kilo vermeyi başaramamış hastalar

-18 yaş üzerindeki hastalar

-Gebe olmayan ve gebelik planlamayan hastalar

Basit Bir Uygulama, Çarpıcı Sonuçlar

EndoBarrier kan şekerini düşürme ve kilo kaybettirici etkisi klinik olarak kanıtlanmış devrimsel bir yaklaşımdır. Roux-en-Y gastrik bypass etkilerini taklit eden EndoBarrier'in benzersiz özellikleri:

-Endoskopik yerleştirildiği için hastanede yatmayı gerektirmez

-Cerrahi ve ilaçların bilinen yan etkileri olmaksızın etkili metabolik düzelme sağlar

-Tedavi periodunun sonunda kolayca ve yine endoskopik olarak çıkarılabilir.

Ameliyat Yok, İlaç Yok

Ameliyatsız bir tedavi yöntemi olarak EndoBarrier, cerrahiden korkan hastalarda anatomik hiçbir değişikliğe yol açmadan etkili şeker kontrolü sağlar. Tip 2 diabet ve obeziteyi kontrol etmede etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

EndoBarrier İle Tip 2 Diabet ve Kilo Kaybı Klinik Sonuçları

Sonuçlar değişik olmakla birlikte, klinik çalışmalar EndoBarrier uygulanan Tip 2 diabetli hastalarda HbA1c düzeylerinin hızlı biçimde düzeldiğini, anlamlı kilo kaybı görüldüğünü, tansiyon ve total kolesterol gibi kardiyometabolik parametrelerde ciddi düzelme olduğunu kanıtlamıştır.

1 yıllık takiplerde 24. haftada hastaların % 50'sinde HbA1c değerleri 7'nin altına düşmekte, 52. haftada bu oran % 83'e yükselmektedir. Başlangıçta ortalama 133/84 olan tansiyon değerleri 52. haftada 124/71'e düşmektedir. 195 olan total kolesterol 161'e, 120 olan LDL 94'e, 160 olan trigliserid değerleri ise 115'e inmektedir. 12 aylık tedavide sağlanan kilo kaybı total vücut ağırlığının % 20'sinden fazladır.

Yerleştirildiği anda EndoBarrier'in metabolik etkileri başlamaktadır. Ancak maksimum etki hasta odaklı multidisipliner yaklaşımla sağlanmaktadır. İşlem öncesi ve sonrası diyet programı, egzersiz ve destek mümkün olan en iyi sonuçların alınması için zorunludur.

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!