Tinnitusta ( kulak çınlaması -uğuldama) gelişmeler ve realiteler
Tinnitusta ( kulak çınlaması -uğuldama) gelişmeler ve realiteler

Tinnitus konusundaki son yıllardaki bilimsel anlamdaki gelişmeler ile artık tedavi edilebilir hale gelmiştir. Son 2-3 yılda yeni tanı ve tedavi yöntemleri ve çözümler ortaya konulmuştur.

Bu yeni tanı metotlarının ve nöromodülasyon adı verilen yeni tedavi cihazları ile en fazla % 5 oranlarında olan tedavi başarısı, % 70 lere kadar çıkarılmıştır. Bu yeni uygulamalar uygulamaları henüz ülkemizde çok sınırlıdır. Sağlık çalışanlarının pek çoğu yeni metotları ya duymamışlar yada uygulamalara geçmemişlerdir.

Kapsamlı çalışama gerektiren tinnitus günümüzde aynı zamanda ekip ve ekipmanlar ile yürütülmesi gerekir. Yeterli birikim ve donanıma sahip olmadan hareket edilmesi durumunda çözümlerinde olamayacağı kaçınılmazdır. Tinnitus çalışmaların da profesyonel ekip çalışmaları yanı sıra yeterli çözüm sunabilecek tıbbi ekipman ve cihazlara ihtiyaç vardır. Günümüzde tinnitusun kontrolü ve tedavisinde pek çok yeni cihaz gelişmiş ve tetkik aşamalarında yerini almıştır.

Tinnitusla uğraşacak birim ve hekimlerin profesyonel yaklaşımlara sahip olmaları gerekmektedir. Bizler profesyonel çalışma ekip ve organizasyonumuzla bu işi yürütüyoruz. Üstelik sahip olduğumuz tanı cihazları da Tanılarımızı kolaylaştırıyor. Tedavileri bulgulara uygun yapmakla tedavi başarısını daha da artırıyoruz.

Birimimiz Amerika’da olsun, Japonya’da olsun dünyada sayılı bu işi yapan merkezler eş değer çalışmalar içindedir. Sadece bu konuda değil ülkemizi uluslar arası bilimsel makale ve yayınlarla aynı zamanda toplantılar ile temsil etmekteyiz. Ülkemizde de bu konuda hekim arkadaşlarımızı bilinçlendiren bilimsel toplantılar yapmaktayız ve yeni tinnitus tedavileri için yardımcı olmaktayız. Hekimlerimiz hala eski düşünce tarzı ile geride kalan klasik yaklaşımları uyguladıklarına ve inandıklarını müşahede etmekteyiz. Biliyoruz ki yeni geçişler her zaman bir süre alır. Tinnitus konusunda yeniye adaptasyonda ülkemizde biraz zaman alacaktır. Ayrıca bu yeni ekipmanlara ve cihazlara sahip olmanın maddi boyutları nedeni ile diğer birimlerin bir müddet daha gecikmelerine ve konuyu geriden takip etmelerine neden olacaktır.

Ayrıca diğer bir durumda hastaların bu girdabın içinde olduğudur. Hastaların Gerek civarlarındaki kişilerin umutsuz söylemleri bunun yanı sıra eski bilgilere sahip internet yazıları, kes kopyala yapıştır şeklinde devam etmekte ve internet daha da bu şekilde kirlenmektedir. Kişilerin karşına bu eski bilgilerin sıklıkla çıkmakta, daha az olan doğru ve yeni bilgileri daha zor karşılaşmaktadırlar.

Tinnitusta diğer bir sorunda yenilikten uzak hekimlerin yaklaşımları ve bakış açılarıdır. Bu yaklaşımlar hastaları girdaba sokan ikincil bir unsurdur. Kişilere ‘’ bunun tedavisi yok’’‘’ bununla yaşamaya alış ‘’ gibi talihsiz açıklamalar son derece yanlıştır. Yapılan tıbbi çalışmalarda; bu açıklamalara maruz kalan tinnitusluların durumlarının % 20 daha kötüleştiği gözlemlenmiştir. Bu konuda hekimleri eleştiren bilimsel makaleler yayımlanmıştır.

Bu nedenle şayet yerli bir merkez değiller ise hekimlerin profesyonel üniteleri hastalara işaret etmeleri çok önemlidir. Günümüzde branş hastalıkları da kendi içinde profesyonelleşen birimlere ayrılmakta ve spesifikleşip daha başarılı tedaviler sunabilmektedir. Bu günümüzün tıp ultramodern tıp anlayışıdır. Bizlerde tinnitusun profesyoneli olarak İstanbul’daki birimimizde modern yenilikçi tanı ve tedavilerimizle hizmet sunmaktayız.

Bir ekip başkanlığımızda, çalışma grubumuz; KBB, Yanı sıra 2 psikolog, 1 odyolog, 1 yönetici asistant, Beraberinde dış ünitde 4 radyolog ve teknisyenlerden oluşan sırf bu işe odaklanmış, tinnitusta çözümleyici profesyonel sağlık çalışanlarını barındırmaktadır.

Ayrıca tıbbi ekipman olarak, birimimizde yer alan yeni olan ve tanıda bizleri sonuca ulaştıran 3D-WBT ( wide bant tympanometri/ acustic reflex), Tinnometer, VEMP(Vestibuler Evoked Myogenik Potentials ), VHİT(Video Head İmpulse testi ) , FHIT (Functional Head Impulse Test ), mp- FMRI ( multiparemetric functional MRI görüntüleme) cihazlarını kullanıyoruz. Bu cihazlar ile Tanı koyulması, tinnitusun yerinin tespitine % 100 imkan sağlamaktadır.

Tedavi olarak gene zengin bir tedavi çeşitliliği sunmaktayız. Günümüzde tedavi başarıları % 70 lere kadardır. Bu tinnitus tedavilerinde çok yüksek bir orandır. Klasik modasını yitirmiş tedaviler % 5 lerde kalmaktadır. Bu nedenle % 30 başarısızlık olduğu düşünüldüğünde % 70 başarıyı yakalamada yardımcı olacak tıbbi ekipmanlar gerekir. Biz bu ileri tıbbi ekipmanlara sahip olan birim olarak tedavilerimizde yüksek başarı oranlarını yakalamaktayız. Nöromodülasyon terapileri altında yer alan r-TMS (Repetitive transcranial magnetic stimulation tedavisi) , HD- tDCS (High defination Transcranial Direct Current Stimulation Tedavisi), VNS (Vagus Nerve Stimulation tedavisi) cihazlarına sahibiz.

Bu cihazların yanı sıra daha pek çok ek tedavi ve uygulamayı kişinin tinnitus nedenine ve bulgularına uygun gerçekleştirmekteyiz. TRT,CBT, notched tedaviler, yeni jenerasyon ilaç tedavileri de uygulamalarımızda yer almaktadır.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!