THE EFFECTS OF MAXILLARY EXPANSION ON THE SOFT TISSUE FACIAL PROFILE

Yüz Yumuşak Doku Profili Üzerine Üst Çene Genişletmesinin Etkileri
Işıl ARAS 1, Sultan ÖLMEZ 2, Mehmet Cemal AKAY 3, Tayfun GÜNBAY 3, Aynur ARAS 1

J Istanbul Univ Fac Dent 2017;51(3):1-10.

Purpose: The aims of this retrospective study were to evaluate the possible changes in soft tissue facial profile induced by orthopedic rapid maxillary expansion (RME) and surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME), and to correlate them with the underlying hard tissue alterations. Materials and Methods: 16 patients who received bone borne SARME and 25 patients who were subjected to RME using metal cast splint hyrax appliance were analyzed retrospectively. This research was conducted on lateral cephalometric radiographs taken on 2 occasions: before expansion (T1) and at the beginning of any further orthodontic treatment (T2). Investigated lateral cephalometric parameters consisted of Holdaway soft tissue measurements with some supplementary soft tissue, skeletal and dental assessments. Results: The acquisition of T2 cephalograms which conforms to the initiation of further orthodontic treatment corresponded to 83.25±3.51 days for SARME and 85.68±4.37 days for RME after the expansion was completed. The only significant change in soft tissue profile of the SARME group was a decrease in upper lip thickness (p<0.05), whereas in the RME group, decrease in soft tissue facial profile angle and increase in H angle were found to be statistically significant (p<0.05 for each). For the RME group, the changes in soft tissue facial profile angle and H angle correlated only with the changes in SNB angle (p<0.05).Conclusion: While bone-borne SARME did not seem to possess the potential to alter soft tissue profile, tooth-borne RME caused a more convex soft tissue profile related to a reduction in SNB.

Keywords: Maxillary expansion; palatal expansion techniques; lateral cephalometry; soft tissue profile; orthognathic surgery


Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı hızlı üst çene genişletmesi (RME) ve cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi (SARME) ile meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek ve altta yatan sert doku değişimleri ile korelasyonlarını araştırmaktır Gereç ve Yöntem: Kemik destekli SARME ile tedavi gören 16 hasta ve döküm hyrax apareyi kullanılarak RME ile tedavi gören 25 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu çalışma genişletmeden önce (T1) ve genişletmeden sonra sabit ortodontik tedavi başlamadan önce (T2) alınan sefalometrik filmler üzerinde yürütüldü. Araştırılan lateral sefalometrik parametreler, Holdaway yumuşak doku ölçümleri ile birlikte destekleyici bazı yumuşak doku, iskeletsel ve dental değerlendirmelerden oluştu. Bulgular: T2 rontgenleri, genişletmeden sonra sabit ortodontik tedavi başlamasından hemen önce olup SARME ve RME gruplarında sırası ile 83.2±3.51 ve 85.68±4.3 günlerde alındı. Yumuşak doku profiliyle ilgili SARME grubundaki tek önemli değişiklik üst dudak kalınlığındaki azalma iken (p<0.05), RME grubunda yüz profili açısındaki azalma ve H açısındaki artış istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05). RME grubunda, yumuşak doku yüz profili ve H açılarındaki değişiklikler, SNB açısındaki değişimler ile korelasyon gösterdi (p<0.05). Sonuç: Kemik destekli SARME yumuşak doku profilini değiştirecek potansiyele sahip gibi görünmese de, diş destekli RME, SNB açısındaki azalma ile ilişkili olarak daha konveks bir profile sebep oldu.
Anahtar kelimeler: Üst çene genişletmesi; palatal genişletme teknikleri; lateral sefalometri; yumuşak doku profili; ortognatik cerrahi


İzmir Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!