Testisin içinde gelişen değişik boyutlarda sert ağrısız kitle. Çoğu kez hastanın kendi kendini muayenesi sonrası şüphelenerek doktora başvurması ile tanı konur.

Belirtileri Nedir?

İlgili testiste şişlik, sertlik, gülle gibi ağırlık olur. Çoğu kez ağrısızdır.

Nedenleri Nedir?

Genellikle 15-45 yaş arasında görülür. İnmemiş testisli veya ameliyatlısı erkeklerde daha sık görülür.

Risk Faktörleri Nedir?

Ailesel genetik faktörler, radyasyona maruz kalma, inmemiş testis varlığı

Tedavi edilmezse ne olur ?

Testis kanserleri en iyi tedavi edilen kanserlerdir. Metastaz yapmış olsa bile tedavisi mümkün olan ender kanserlerden biridir. Testise sınırlı tümörü olanlarda tamamen iyileşme oranı % 100’e yakındır. Metastaz yapmış hastalarda bu oran % 70-95 arasındadır

Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Testis kanserlerinde fizik muayene sonrası ilk yapılan ultrason ve kan tahlilidir. Ultrasonda testis içerisinde kitle varsa kan tahlili normal de olsa o testis alınır. Kan tahlili olarak Beta HCG, Alfa FPT LDH bakılır.

Ameliyat nasıl yapılır.?

Testis alınma ameliyatı radikal oriektomidir. Yarım saat sürer. Aynı gün taburcu olunabilir


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!