Trigeminal nevralji nedir?

Trigeminal nevralji tek taraflı,kısa süreli,şimşek çakması veya elektrik çarpması şeklinde tarif edilen saplanıcı ağrı atakları ile karakterize ;ani başlayıp ani sonlanan bir baş ağrısı çeşididir.Daha çok yüz bölgesindegörülür ve tregeminal nevralji olarak ifade edilir.Ağrı; dokunma, yüz yıkama, traş olma,çiğneme,sigara içme,konuşma,soğuğa maruz kalma veya diş fırçalama gibi uyaranlarla tetiklenedbildiği gibi, sıklıkla kendiliğinden de ortaya çıkabilir.Trigeminal nevralji, bilinen en şiddetli ağrılardan biridir.Trigeminal sinirin etkilenen dalına göre genellikle yüzün alt yarısı ve alt çenede görülse de bazen alın,göz çevresi ve burun bölgesi de etkilenebilir.

Trigeminal nevralji kimlerde görülür?

Hastalığın görülme sıklığı 100.000 kişide 4-5 olarak bildirilmektedir.Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.

Trigeminal nevraljinin nedeni nedir?

Hastaların büyük kısmında yapılan tetkiklerde ve radyolojik görüntülemelerde herhangi bir sorun bulunmaz.Ancak bir kısım hastada,anormal bir damar yapısının,trigeminal sinire beyin sapında çıkış bölgesinde temas ettiği tespit edilebilir.Sinire herhangi bir baskı yapan yapı bir beyin tümörü de olabilmektedir.Ayrıca özellikle genç hastalarda trigeminal nevraljiyle karşılaşıldığında,multipl skleroz (MS) olasılığı da akla gelmelidir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Hastalığın teşhis ve tanısı, asıl olarak hastanın şikayetlerine ve ağrının tipik özelliklerine göre konur.Nörolojik muayenede objektif bir anormallik saptanması beklenmez.Tanıyı doğrulamaya yönelik bir kan testi yoktur.Bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi olası organik patolojileri ekarte edebilmek için kullanılır.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastaların büyük çoğunluğunda ilaç tedavisiyle iyi yanıt alınır.İlaç tedaisinden fayda görmeyen veya belirli yan etkiler nedeniyle ilaç kullanmaya devam edemeyen hastalar için çeşitli cerrahi tedavi yöntemleri de mevcuttur.


İstanbul Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!