Sünnet işleminin tarihte ilk kez kiler tarafından yapıldığı net olarak bilinmemesine rağmen, Mısır’da Milattan önce 2000’li yıllarda Sünnet işleminin yapıldığına dair kanıtlar vardır. Sünnet dini bir uygulama olarak bilinmesine rağmen günümüzde hijyen sebebiyle bir çok toplumda uygulanır hale gelmiştir.

Sünnet derisi (prepisyum), yumuşak durumdaki penisin başını (glansı) saran bir oluşumdur.

1.Sünnet zorunlu olduğu durumlar nelerdir?
- Fimozis,
- Parafimozis,
- Tekrarlayan balanit,
- İdrar yapma zorluğu,
- Tedavi edilmesine rağmen tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonudur.

2. Fimozis nedir?

Sünnet derisi halkasını darlığına bağlı olarak sünnet derisinin geriye çekilememesi durumudur.

3.Fimozisin belirtileri nelerdir ve tedavisi nedir?

Fimozis; işeme güçlüğü, işeme sırasında sünnet derisinin balonlaşması, ereksiyon sırasında ağrı ve tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar şeklinde karşımıza gelmektedir. Tam olarak sebebi bilinmeyen fimozisde sünnet derisinin zorlanarak geri çekilmesi sonucu oluşan travma dermatitlere ve balanopostit denilen iltihabi durumlara yol açabilir. Tedavisi konservatif yöntemler veya cerrahi olarak yapılır. Konservatif tedavide steroidli kremler kullanılırken, cerrahi tedavide en sık kullanılan yöntem sünnettir.

4.Parafimozis nedir?

Geriye doğru çekilen sünnet derisinin(prepisyum) penis başının geride kalması ve glansın dolaşımının bozulması ile karakterize bir durumdur.

5.Parafimoziste belirtiler nelerdir ve tedavide ne yapılmalıdır?

Penis başı (glans) ödemlenir ve siyanoz gelişir. Ağrılıdır ve gerçek ürolojik acil bir durumdur. Erken dönemde glansa baskı yaparak sünnet derisi glansın üzerine getirilmeye çalışılır. Başarılı olunamaz veya olgu acil başvurmuş ise dorsal slit tekniği ile sünnet işleminin yapılması zorunludur.

6. Balanit nedir?

Penis başının (glans) enfeksiyonu durumuna denir. Sünnet derisinin (prepsiyum) enfeksiyonuna postit denir. Balanopostit, penis başı ve sünnet derisinin her ikisinin enfeksiyonudur.

7.Balanit ve balanopostitin belirtileri nelerdir ve tedavisinde ne yapılmalıdır?

Kötü lokal hijyen önemli bir risk faktörüdür. Penis başı(glans), sünnet derisinde kızarıklık, pürülan(iltihabi) akıntı klinik bulgularıdır. Bazı olgularda idrarda yanma olabilir. Akıntı kültürü alınması ve kültüre göre antibiyotik tedavisi lokal pansumanlar enfeksiyonu geriletir. Tekrarlayan enfeksiyon durumunda sünnet seçilecek tedavi yöntemidir.

8.Sünnet işlemi hangi durumlarda kimlere uygulanmamalıdır?

Hasta ve prematüre yenidoğanlara sünnet uygulanmamalıdır. Ayrıca cerrahi düzeltmelerinde sünnet derisi kullanılacak olan hipospadias, epispadias, megaüretra ve kordi varlığında da sünnet uygulanmamalıdır.

9.Sünnet işlemi öncesi ne tür tetkikler yapılmalıdır?

Kanama riskine karşı PT,PTT, INR ve hemogram tetkikleri yapılmalıdır. Ailede kanama hastalığı öyküsü varsa hematolojik değerlendirme yapılmalıdır.

10. Sünnet için uygun yaş nedir?

Sünnet her yaşta yapılabilir. Sünet için en uygun yaş 2 yaş öncesidir. 7 yaşına kadar yapılmış olması önerilir. Kimlik gelişiminin sürmesi ve yaşa özgü uyum sorunları sebebiyle 2-5 yaş arası çocuklarda genel anestezi altında uygulanmalıdır.

11. Sünnet sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Sünnet sonrası penise sarılan sargı genellikle 1.günde çıkartılır. Ağrı kesici olarak parasetamol verilebilir, aspirin verilmemelidir. Penis çevresine yumuşatıcı krem verilir. Sünnet kilotu tarzı kıyafetler kullanılarak penise teması engellemek uygun olacaktır. Sünnet sonrası 2-3 gün sonrasında hekim kontrolü gerekir.

12. Sünnet sonrası ne zaman banyo yapılmalıdır?

Banyo sünnet işleminde bir komplikasyon gelişmemişse 4-5 Gün sonra yapılabilir.


Kayseri Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!