COVID-19 , yaygın olarak solunum sistemi komplikasyonları ile ilişkilendirilmesine rağmen, giderek artan bir şekilde kalp ve kardiyovasküler sistem üzerinde önemli bir etki yarattığı düşünüldü. Bununla birlikte, son zamanlarda COVID-19'un kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisine dikkat çekildi .

Miyokardit dahil diğer kardiyak anormallik , COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların büyük bir kısmında tespit edildir.

Miyokarditin atletlerde ani sorunlarla ilişkili olduğu göz önüne alındığında, atletik ve oldukça aktif kişilerde COVID-19'u takiben miyokardit riskine yola açabileceği belirtildi.

ABD ve Avrupa'daki bazı sporcular, ilk koronavirüs enfeksiyonlarından haftalar ila aylar sonra öksürük, taşikardi ve yorgunluk gibi kalıcı ve kalıcı semptomlar bildirildi.

Koronavirüsün akciğerlerde fibroza neden olarak organların esnekliğini kaybetmesine neden olabileceğinden buna bağlı olarak Akciğerler esnekliğini kaybettiği için sporcuların kardiyopulmoner işlevlerini etkileyebileceği ihtimali üzerine duruldu.

Bu durum virüsün potansiyel uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili çalışmaları teşvik etti.

Araştırmacılar, antrenmana geri dönebilmeleri için COVID-19 enfeksiyonu sonrası sporcuları katmanlara ayırmada kardiyak değerlendirmenin etkinliğini belirlemeye çalıştı.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Covid-19 geçiren 26 sporcuya kalp testi uygulandı. Test edilenlerin% 46'sı Covid-19 için hafif semptomatikti ve diğer% 54'ü asemptomatikti. Tüm laboratuvarları ve elektrokardiyogramları normaldi. Yine de, Kardiyak MRI (CMR) olarak bilinen çok daha detaylı bir test kullanıldı % 46 sında kalp anormallikleri gösterildi ve % 15 miyokardit kriterlerini karşıladı .

Ocak 2021'de yayınlanan başka bir çalışmada , kardiyak MRI, EEG ve kardiyak patolojinin serum belirteçlerini kullanarak COVID-19 pozitif olan daha büyük bir sporcu grubunu Hafif ila orta şiddette veya semptomsuz 145 yarışmacı, yaklaşık 15 gün boyunca pozitif test sonuçları değerlendirildi. Yalnızca ikisinde miyokardit ile tutarlı MRI bulguları vardı ve bu da yazarların COVID-19'u takiben görülme sıklığının daha önce düşünülenden çok daha az yaygın olduğu sonucuna varmalarına yol açtı.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden (VUMC) araştırmacılar, yayınlanan başka bir çalışmada benzer bir yaygınlık buldular. Ekip, COVID-19 pozitif sporcuları sağlıklı kontroller ve sağlıklı sporcularla karşılaştırdı ve pozitif çıkanların yalnızca% 3'ünde miyokardit olduğunu buldu.

Kanada Kardiyovasküler Derneği / Kanada Kalp Ritmi Derneği, pozitif test yapan veya şüpheli Covid-19 vakası olan sporcuların, virüs semptomları olmadan yedi gün sonra kademeli olarak spora dönebileceklerini önerdi. Açıklamalarda sporcunun hiçbir semptomu yoksa spora dönmeden önce rutin laboratuarlar, elektrokardiyogramlar veya CMR önermediklerini vurguladı. CMR'deki anormalliklerin genellikle birkaç ay içinde çözüldüğüne işaret ettiler.

Sonuç olarak sporcuları gereksiz yere korkutmamakla birlikte korumak arasında bir denge kurmaya çalışılmıştır . Tüm bu bilgiler ışığında araştırmacılar pulmoner rehabilitasyonun önemine dikkat çekmiş ayrıca egzersizlerin kademeli olarak eklenmesi gerektiğini bildirdiler.

Bununla birlikte aşağıda ki öneriler sıralanmıştır;

Hafif hastalıktan iyileştikten sonra: Hedeflenen kardiyovasküler seanslardan önce 1 hafta düşük seviyede esneme ve güçlendirme

Çok hafif semptomlar: aktiviteyi yavaş yürüme veya eşdeğeriyle sınırlayın. Belirtiler kötüleşirse dinlenme sürelerini artırın. Yüksek yoğunluklu antrenmandan kaçının

Kalıcı semptomlar (yorgunluk, öksürük, nefes darlığı, ateş gibi): semptomlar düzeldikten 2-3 hafta sonrasına kadar aktiviteyi maksimum kalp atış hızının% 60'ı ile sınırlandırın

Lenfopeni veya gerekli oksijeni olan hastalar, egzersize devam etmeden önce solunum değerlendirmesine ihtiyaç duyar.

Kardiyak tutulumu olan hastalar, devam etmeden önce kardiyak değerlendirmeye ihtiyaç duyar.


İstanbul Fizyoterapist uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!