Perkütan vertebra cisminin sağlamlaştırılması hem ağrıyı kontrol hem de vertebra cisminin dayanıklılığını arttıran dah az invaziv bir yöntemdir. Bu yöntem aynı zamanda radyoterapi ve kemoterapi ile kombine olarak ta uygulanabilir. Ancak bu yöntemle metastazların tedavisi osteoporotik kırıkların tedavisine oranla teknik olarak daha zor ve risklidir. Metastatik lezyonların çoğunda tümör epidural bölgeyi tutmuştur ve vertebra cisminin arka sınırı sağlam olmayabilir. Kemik çimentosunun epidural mesafeye kaçma riski osteoportik fraktürlere oranla 10 misli daha fazladır. Kemik çimentosunun osteoportik vertebraya enjekte edilmesi tümörlü vertebraya oranla daha kolaydır. Vertebra cismi tümör dokusu nedeniyle enjeksyona direnç gösterir. Daha gelişmiş olan RF, Laser induced thermotherapy (LITT) veya RF+plasma ablasyon yöntemleri ile önce tümör dokusu yakılarak vertebra içinde bir boşluk oluşturup direnç düşürülür ve sonra kemik çimentosunun enjekte edilir. Bu yolla müdahalede komplikasyon oranı düşük olup başarı şansı yüksektir.

Genelde kompresyon fraktürle hastalarda osteoprotik fraktürün tedavisi daha az riskli ve kolaydır. Ayrıca spinal metastazı olan hastalarda bu tip perkütan girişimlerin endikasyonu çok sınırlıdır.


İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!