Skolyoz, kifoskolyoz ve sivil havacılık

Skolyoz, kifoskolyoz ve sivil havacılık

Kifoskolyoz, hem skolyoz hemde kifoz açılarını bulunduran bir deformitedir. En anlaşılabilir tanımıyla “skolyozla birlikte görülen kifoza kifoskolyoz" denir. Omurga skolyozda sadece yana bakan açıklığa sahiptir. Kifoz da ise öne bakan bir açıklığa sahiptir. Kifozskolyozda açı hem öne hem de yana bakmaktadır. Türkiye’de 2,5 milyon skolyoz hastası mevcuttur. Hastalık kız çocuklarında çok daha sık görülmektedir. Özellikle 20 dereceyi geçen skolyozlar kızlarda erkeklere oranla sekiz kat fazla görülmektedir. Skolyoz çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Sıklıkla kaşılaşılan skolyozlar, daha çok 10’lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni tam olarak halen bilinmeyen grupta görülen skolyozlar ile anne karnındaki etkenler nedeniyle ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal skolyozlardır..

Sivil havacılık sağlık kurallarına göre Sınıf 1 ve Sınıf 2 sağlık sertifika adaylarında görevlerini kolaylıkla uygulamalarını engelleyecek konjenital ya da edinsel kemik, eklem, kas ve tendon hastalığı olmamalıdır.

Sivil havacılık muayenesi esnasında kas iskelet sistemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca pilot adayları kendilerinde bulunan hastalıkları beyan etmekle yükümlüdür. İnspeksiyon ve palpasyonla yapılacak bir muayeneye gerekirse X-ray de eklenebilir.

Herhangi bir deformite tespit edilirse bu deformitenin altında yatan nedenin konjenital, travma, hastalık sekeli ya da tümöral nedenle mi oluştuğu ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. Özellikle helikopter pilotları vibrasyon ve postür bozukluklarından dolayı daha ayrıntılı değerlendirilmelidir.

Skolyoz gibi torakolumbar bölge deformitelerinde deformitenin derecesi  kas spazmına ve ağrıya neden olmayacak derecede olmalıdır. Anormal fiziksel yapıya sahip ya da bu açıdan tedavi görmüş, opere olmuş pilot ya da pilot adaylarının uçuşa uygunluğu AMS (SHGM Havacılık Tıp Dairesi) tarafından onaylanmış bir tıbbi değerlendirme uçuşu ya da simülatörde yapılan bir uçuş ile karar verilir.

Bu uçuşlar esnasında acil prosedürlerine ve acil uçak terketme usullerine özellikle önem verilir.

Bu değerlendirme sonrasında OML (Operational Multi-Crew Limitation ), OSL (Operational Safety Pilot Limitation ), OAL (Restricted to demonstrated aircraft type) ya da uçak tipine yönelik kısıtlamalar ile uçuşa uygunluk ya da uçuşa elverişsizlik kararları verilebilir. Aynı zamanda bu hastalık nedeniyle kullanılacak ilaçlar da uçuş kesmeyi ya da kısıtlamalı uçuşa neden olabilir.

Özetle eğer kifoskolyozunuz ileri derecede değilse uçuşa elverişlilik kararı verilebilir. Ancak burada muayenedeki genel yaklaşım açıklanmakta olup kişisel değerlendirme önem arz etmektedir.

Bu makale 7 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Etiketler
Muayene
Uzm. Dr. M. Savaş İlbasmış
Uzm. Dr. M. Savaş İlbasmış
Eskişehir - Hava ve Uzay Hekimliği
Facebook Twitter Instagram Youtube