Şişmanlıktan zayıflık yolunda yaşananlar adım adım 1
Şişmanlıktan zayıflık yolunda yaşananlar adım adım 1

Sağlıklı Kilo Vermek İçin

Dogru ve sağlıklı beslenme bir kişinin vücudu için gerekli olan (yeteri kadar miktarda) kalori, protein, vitamin ve mineral almasıdır. Artık kiloları sebebi ile tükenmişlik yaşayan bir kişi diyete girdiğinde hür iradesi ile kendisini sert bir disiplin altına sokabilir, bu da kısa süre sonra patlamalar yaşamasına sebep olmaktadır. Bu sebep ile maalesef ki hayatın hiçbir alanında geçerli olmadığı gibi burada da radikal kararlar almak geçersiz ve sonuçsuz kalmaktadır. Kişi kendine sert bir disiplin yöntemi uygulamak yerine yumuşak geçişler ile yaşam şeklini değiştirmelidir. Sağlıklı kilo vermenin mantığı aslında içsel anlamda kabul görürse çok kolaydır..

**Az miktarda kalori+çok miktarda hareket(eskisine göre)= kilo kaybı..

Sağlıklı bir biçimde kilo vermek için yapılması gereken; beslenme ve “yeme” alışkanlığını değiştirecek bir dav­ranış düzenlemesi içine girmektir.

Dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet’de zayıfla­ma konusunda üç yöntemin karşılaştırıldığı bir araştırma yayım­lanmıştır. Benzer özellikler gösteren şişmanlar üç grupta toplan­mışlar, birinci gruba zayıflama hapı verilmiş; ikinci gruba hap ve yeme alışkanlığını değiştirmeye yönelik davranış düzenleme tek­niği uygulanmış; üçüncü gruba ise sadece yeme alışkanlığını de­ğiştirmeye yönelik davranış düzenleme tekniği uygulanmıştır.

Dört aylık incelemeden sonra ilaç grubunun 15 kg; ilaç ve dav­ranış düzenleme grubunun 30 kg; sadece davranış düzenleme uy­gulanan grubun ise 10 kg vermiş olduğu görülmüştür.

Bir yıl sonra yapılan izleme çalışmasında 15 kg veren ilaç gru­bunun 10 kg geri aldığı; ilaç ve davranış düzenlemesi grubunun verdiği 30 kg’dan 24′ünü geri aldığı; sadece davranış düzenleme­si uygulayan grubun ise yarım kilo almış olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu araştırmanın ortaya koyduğu en somut bulgu, dışarıdan yapılan müdahalenin yapıldığı süre içinde geçerli olduğudur. Görüldüğü gibi, müdahale ortadan kalkınca kişiler hızla eski alışkanlıklarına geri dönmektedirler.

Her zaman karşılaştığımız bir durumdur bu ameliyattan sonra hastalarımız 6 ile 8 ay arasında bir duraklama dönemi yaşarlar bunun sebebi; kişi aldı­ğı kaloriyi azaltmış, bünyesi ise harcadığı enerjiyi azaltarak kilo­nun sabit kalmasını sağlamıştır. Fazla kilo problemini yaşayan birçok kişi için tipik olan bu durum, kilo vermeyle ilgili gerek tıb­bi, gerekse psikolojik yaklaşımların temelini oluşturan, “şişman­ların fazla yedikleri” varsayımının doğru olmadığını ortaya koy­maktadır.

Kişinin günlük enerji harcama miktarına göre de değişiklik gösterecek bir yargıdır bu fakat beslenme uzmanlarımızın bizlere öğrettiği bir şey vardır ki 1000 ile 1300 kalori civarında günlük besin tüketen kişiler fazla yemek tüketiyor olarak nitelendirilimez..

‘Fazla yemek’ ne anlama gelir?

Bu kişi kom­şusundan mı daha fazla yemek yemektedir, yoksa hayatının daha genç olduğu döneminden mi? veya bu kişinin aynı yaşta, aynı cinsiyette ve aynı aktivite düzeyindeki hayali bir kişiden daha mı fazla yediğini düşünmek gerekir.

Yapılan araştırmalar cinsiyet ve yaş açısından aynı durumda olan benzer kilo ve aktivite düzeyin­deki kişilerin birbirlerinden çok farklı biçimde beslendiklerini ve farklı düzeylerde kalori aldıklarını ortaya koymuştur. Kısaca söy­lemek gerekirse benzer aktivite düzeyindeki kişiler, aynı kiloyu almak için farklı miktarda kaloriye ihtiyaç duymaktadırlar.

Şişmanlık çok karmaşık bir konudur. Birçok başarısız diyet gi­rişiminin temelinde şişmanlığa yol açan veya kilo vermeyi zorlaş­tıran sebeplerin yeterince bilinmemesi yatmaktadır. Bu sebep ile siz değerli hastalarımız ve takipçilerimize bir yazı dizisi hazırladım.

Keyifli okumalar ve farkındalık kazanmalar diliyorum..

Uzm. Klinik Psikolog- Bariatrik Psikolog

Merve PEHLİVAN


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!