Sırt ağrılarınızla yaşamak zorunda değilsiniz

Sırt ağrılarınızla yaşamak zorunda değilsiniz

 Omurga yapımızın her bir bölgesinin vücudumuzda önemli görevleri vardır. Sinir sisteminin koruyuculuğu önemli görevlerinden bir tanesidir. Kas ve iskelet sistemi arasındaki ahengin sağlanması baş, gövde, kollar ve bacakların ortak noktası olması omurgamızın önemini arttırmaktadır. Omurga bölgesinde organlarımızın koruyuculuğunda önemli olan göğüs kafesi de yine bölgenin karmaşıklığını artıran bir rol üstlenmektedir. Omurganın özellikle boyun ile bel arasında kalan kürek kemiği diye halk arasında söylenen bölgede ağrı şikayetleri çok fazladır.

 Sırt ağrı şikayetini birey yaşamının bir bölümünde mutlaka yapmıştır. Sırt bölgesinin yansıyan ağrılar içinde özel bir yeri olması sebebiyle ağrıların detaylı bir değerlendirmeye alınması gerekir. İyi bir değerlendirmeden sonra bölgedeki organlardan yansıyan bir ağrının olmadığı anlaşıldıktan sonra fiziksel problem ortaya konulursa tedavi de başarı oranı artacaktır. Sırttaki kürek kemiği, omurga ve kaburga kemiklerinin kaslar için yapışma noktaları oluşturmaları ve eklem sayılarının artırmaları ağrının karmaşık hale gelmesine yol açar. Bölgedeki ağrı tedavisinde kapsamlı bir yaklaşım daha etkili olacaktır.

 Günlük yaşamı kısıtlayacak kadar ilerleyebilen ağrılarla başa çıkmak birey için zor olacaktır. Çeşitli yöntemlerle başlangıçtaki ağrıları geçiştirse bile fiziksel kökeni olan ağrıların bir süre sonra daha fazla artarak ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ağrıların evdeki yöntemlerle ve düşük doz ağrı kesicilerle kesilmeyecek hal aldığını gören birey en yakın hastaneye başvuru yapacaktır. Bu şekilde profesyonel bir tedavi için ilk aşama başlamış olur. Fiziksel sorun kaynaklı ağrılarda öncelikle kas iskelet sisteminin değerlendirilmesi ve düzenlenmesine yönelik uygulamalar tavsiye edilir. Fiziksel sorunun çözümü ve ağrı döngüsünün kırılması ile sırttaki rahatsızlıktan kurtulabiliriz.

  Fiziksel problem kaynaklı ağrıların çözümü sadece ağrı kesicilerle başarılamaz. Sedanter yaşamın fazlaca yaygınlaştığı günümüzde özellikle sırt ağrılarını artık bireylerin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Her rahatsızlığın bir çözümü vardır. Ancak kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi bu noktada vazgeçilmezdir.,

Sağlıklı, mutlu ve ağrısız günler dileğimle…

Bu makale 6 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Abdullah G­üdendede, ­Hacettepe ­Üniversite­si ve Doku­z Eylül Ün­iversitesi­nde eğitim­ aldı.             ­ Kendi ala­nıyla ilgi­li Türkiye­' de bir i­lk olarak ­Sınav Hazı­rlık Dönem­lerinde Ka­rşılasılan­ Fiziksel ­Sağlık Pro­blemleri v­e Çözüm Yo­lları konf­eransları ­başlattı v­e halen de­vam etmekt­edir.            Tamamlayıcı tıp alanlarında (hacamat, hirudoterapi, cupping terapi, acupuncture), manuel terapi, dry needing ve bantlama alanlarında uzman olan Güdendede:           ­  Fizik te­davi ve gü­ncel sağlı­k sorunlar­ı köşe sin­de haftalı­k köşe yaz­ıları yazm­aktadır.           ­  Fizik te­davi ve gü­ncel sağlı­k sorunlar­ı köşesind­e Yenigün ­gazetesi, ­Eskil Gaze­tesi, www.­aksarayhab­erleri.gen­.tr, www.a­ksaraymedy­a.com,www.­haberfark.­net, www.h­aberbolge.­net, www.s­ultanhani.­gen.tr, ww­w.asuhaber­.com, www.­saglik ...

Etiketler
Sırt ağrıları
Fzt. Abdullah Güdendede
Fzt. Abdullah Güdendede
Aksaray - Fizyoterapi
Facebook Twitter Instagram Youtube