Şaşılık:
Şaşılık, 2 gözün de paralelliğini kaybederek birinin odaklandığı cisme diğerinin odaklanamaması durumudur.Gözlerde bulunan 6 Kas'ın birinin yada birkaçının kuvvetli yada kuvvetsiz olması gözde kaymaya sebep olur.Bazı hallerde 2 gözde birden şaşılık oluşabilir.Toplumda şaşılık görülme oranı %4’tür ve kız- erkek farkı yoktur.

Belirtiler:
Gözlerin paralel bakamaması,ağrı, sulanma,çift görme,derinlik hissinin olmaması ve başın yana eğik olması sayılabilir.

Tanı ve Tedavi
Çocukların en geç 1 yaşında göz muayenesi olması tedavi için çok büyük önem taşır.1 yaşındaki göz muayenesin de şaşılık saptanmasa bile mutlaka 3-4 yaş ve okul öncesi göz muayenesi yaptırılmalıdır.
Şaşılıkta tedavi şaşılığın hangi tipte olduğuna göre değişir.Öncelikle şaşılığın nedeni bulunup ona yönelik tedavi planlanır.Göz tembelliği tedavi edilir ve ameliyat ile gözlerin paralelliği sağlanmaya çalışılır.Tedaviye ne kadar erken başlanır ise göz tembelliği ihtimali daha az olur. Şaşılıkların kimi ancak ameliyat ile düzelirken kimisi ise ameliyat gerekmeksizin düzelebilir.

Şaşılık Ameliyatı:

Gözlük takmasına rağmen kayması düzelmeyen hastaya Şaşılık ameliyatı yapılır.Şaşılık ameliyatında amaç paralel olmayan gözlerin paralelliğini sağlamaktır.Ameliyat olduktan sonra da hasta gözlüğünü takmaya devam eder.

Şaşılık ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Gözün en dış tabakası olan konjonktiva açılır ve müdahele edilecek kas bulunarak planlanan cerrahi prosedür uygulanır (kas zayıflatılır veya kuvvetlendirilir).Aynı seansta 2 göze veya tek göze müdahele edilebildiği gibi tek gözde 2 kasa yada tek kasa da müdahale edilbilir.Bazı durumlarda ise kayma olmayan göze operasyon yapılabilir.Bunlar tamamen şaşılığın nedenine göre değişir.Ameliyattan sonra göz kapatılır hastaya ameliyat sonra kullanacağı ilaçlar reçete edeilir ve ertesi gün kontrole çağrılır.Hasta ameliyattan sonra birkaç saat hastanede kalır ve sonra taburcu edilir.

Bazı ameliyatlardan sora geçici çift görme olabilir bu durum 1-3 ay arasında düzelir.Nadiren çift görme kalıcı olabilir.Şaşılık ameliyatlarında sonuç her zaman tek seansta alınamayabilir,aynı göze veya diğer göze bir yada birkaç seans daha ameliyat gerekebilir.


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!