Sağlıklı kadın
Sağlıklı kadın

‘SAĞLIKLI KADIN’ NASIL OLUNUR?

SAĞLIK NEDİR ?

‘Sağlık’, vücudun hasta olmama durumudur (Türk Dil Kurumu). Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948’den beri değiştirmediği tanımına göre ‘sağlık’, sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir.

KADIN SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımızın ve ailenin en önemli üyesi olan annenin sağlığı, doğrudan kendisi için önemli olduğu kadar, doğacak çocukların sağlığı açısından da önemlidir. Kadın sağlığı, aile sağlığından ve dolaylı olarak toplum sağlığından ayrı düşünülmemelidir, çünkü sağlıklı kadın; sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplum demektir.

KADIN SAĞLIĞI KAPSAMI NEDİR?

Yaşam bir süreçtir ve birey sürekli fiziksel ve duygusal gelişim içindedir. Yaşamı belli dönemlere ayrırarak incelemek gerekir çünkü her dönem farklı özellikler gösterir.

Kadın sağlığı, biyolojik etkenlerin yanında, sosyal ve siyasal süreçlerden etkilenir. Atatürk, ‘Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ der ve ardından ekler ‘Bizim toplumumuzun başarı gösterememesinin sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır’ (1923). Birey olarak yapabileceğimiz sağlığımız konusunda farkındalığımızın artmasıyla başlar.

Kadın hayatı, kesin sınırları olmamakla birlikte belirli dönemlerde incelenebilir:

1. Ergenlik (Püberte) (Adolesan): 13-18 yaş

2. Seksüel Ergenlik (Üreme çağı) (Doğurganlık dönemi): 19-45 yaş

3. Olgunluk dönemi (Klimakteriyum ve Menopoz): 46-64 yaş

4. Yaşlılık dönemi: 64 yaş üstü

SAĞLIKLI KADIN İÇİN ÖNERİLERİ

Yıllık doktor kontrolü, olmazsa olmazıdır kişinin. Bunu ihmal edersek, koruyucu sağlık önlemleri konusunda bilgilendirme, sağlık konusunda danışmanlık ve sorunların erken saptanması ve gereğinde ilgili branşlara yönlendirme için bize sunulan mükemmel bir fırsatı kaçırmış oluruz.

YILLIK DOKTOR KONTROLÜ NELERİ İÇERİR?

Yıllık doktor muayenesi içeriği, ortalama bir kadın için sağlığı en yüksek seviyeye çıkarmak için neler yapılmalı kaygısı ile belirlenir. Önleyici sağlık hizmeti kabul edilen yıllık doktor kontrolü, kişiye özel ihtiyaçları karşılayacak, yaş ve risk faktörlerine göre belirlenen şu uygulamaları kapsar:

tarama testleri ve diğer laboratuvar testleri,

muayene ve belli sağlık konularını açısından danışmanlık,

aşı uygulaması,

ileri tetkik ve ilgili branşa yönlendirme

Yaş ve risk faktörlerine göre oluşturulan bu çerçeve, tek bir doktor tarafından sağlanabileceği

gibi gereğinde uzman hekim grubundan da oluşabilir.

Her muayenede değerlendirilmesi gereken konu başlıkları şunlardır:

cinsellik,

beslenme,

fiziksel aktivite,

kalp hastalıkları riskleri,

sosyal ilişkiler ve ruh sağlığı,

zihin sağlığı

diğer konular (öz bakım, kaza önleme, güvenli araba kullanımı, ultraviyole ışınlarına maruziyet, madde bağımlılığı, dövme - ‘piercing’)


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!