Safra kesesi kanseri safra yollarının en sık kanseridir ancak nadir görülen bir kanser türüdür.Riskin arttığı bazı hasta grupları vardır.Bu grupların saptanması çoğu kez karşımıza ileri evrede gelen hastaların erken tanı almalarını sağlaması açısından önemlidir.

Risk faktörleri arasında en sık tartışılan safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesi kanseri tanısı alan kişilerde taş %80-85 oranında bu duruma eşlik eder.Ancak toplumda çok sık görülen safra kesesi taş hastalarında kanser gelişimi nadirdir.Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde yapılan bir araştırmada safra kesesi ameliyatı olan 5000 kişide safra kesesi kanseri %0.1 (binde bir) olarak bulunmuştur.

Hangi safra kesesi taşı hastasında risk artmıştır diye bakıldığında sadece bazı özel durumlarda riskin arttığı saptanmıştır.Porselen safra kesesi (kese duvarında kalsiyum birikmesi) kanser riskinin arttığı bildirilen durumlardan birisidir.Üç santimden büyük taş varlığı,taşla beraber polip bulunması,obesite riskin arttığı durumlardır.Ancak bu özel koşullar tüm safra kesesi hastalarının küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Kanser gelişme riski safra kesesi hastalarında bu özel koşullar dışında çok düşük olduğundan ameliyat kararı almada tek başına karar verdirtici bir durum olmamalıdır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!