Saç ekimi ve mezoterapisi
Saç ekimi ve mezoterapisi

Saç nakli yoğunluğu
Saç nakli yoğunluğunun belirlenmesi uygulanan yöntemin başarısını ve kalitesini göstermesi açısından çok önemlidir.

Saç kaybı olan kişilerin anlaması gereken normal saç yoğunluğunun ne olduğunun ve saç ekimi ile estetik açıdan tatmin edici sonuçlara ulaşabilmek için hangi yoğunlukta ekim yapmak gerektiğidir.

Ortalama bir bireyde 100 000 adet saç folikülü ve santimetrekare başına 100 foliküler ünite bulunur. İnsanın aklına hemen şöle bir soru geliyor:

Peki ne kadar yoğunluktaki bir saç estetik açıdan tatmin edici sonuç verir?

Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki saçların bir alanda % 50'si kaybedildiği zaman bile aynı estetik görünümün büyük oranda korunabileceğini göstermiştir. Bu yüzden santimetrakareye 50 foliküler ünite saç nakli çoğu zaman estetik açıdan oldukça tatminkar sonuçlar vermektedir.

Ancak saç kılı çapı ince olanlarda, açık saç rengine sahip olanlarda ve ön saç çizgisine ekim yapılacaksa daha yoğun yapılacak bir ekim estetik görünüm açısından daha tatminkar sonuçlar verecektir.

Norwood erkek tipi saç dökülmesini 8 evreye ayırmıştır. İlk evre hariç her evrede yeterli verici alan olduğu sürece saç ekimi yapılabilir. Evrelere yaklaşım seans sayısı ve nakledilecek saç foliküler ünite sayısı farklılığıdır.

Erkeklerde Saç Dökülmesinde Norwood Sınıflaması
Evre 1: Bu evrede saçlar hiç dökülmemiştir ya da saç çizgisi çok az gerilemiştir. Genellikle saç ekimi gerekmez.

Evre 2: Bu evrede saç çizgisi özellikleri alın girintilerinde bir miktar geriye gitmiştir.

Evre 3: Bu evrede ön saç çizgisi ve alın girintileri geriye gitmiştir. Bu evrede saç ekimi gereklidir.

Evre 4: Saç dökülmesi özellikle tepe noktasında başlamıştır. Ön saç çizgisi de genellikle geriye gitmiştir. Bu evrede saç ekimi gereklidir.

Evre 5: Tepe bölgesindeki açıklık daha fazladır. Ön saç çizgisi ve alın girintileri iyice gerilemiştir. Bu evrede saç ekimi gereklidir.

Evre 6: Ön saç çizgisi ile tepe bölgesi arasında çok ince bir saç adacığı kalmış saçsız alan oldukça artmıştır

Evre 7: Ön boş alan ile tepe boş alan birleşmiştir. Bu kısımda çok seyrek saç bulunur.

Evre 8: Saç sadece arka kısım ve yanlarda kalmıştır. Tepe ve ön kısın tamamen açıktır.

Saç muayenesi ve analizi
Saç ekimi düşünen kişilerin önceden mutlaka estetik ve plastik cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmesi ilk adımdır.

Genel muayene esnasında kişinin önceden sistemik bir hastalığı varsa ya da ciddi bir sağlık problemi varsa değerlendirilir. Aspirin ve benzeri ilaçlar alıyorsa 1 hafta önceden kesilmelidir.

Kişinin saç yapısı, saç rengi, saç kılı kalınlığı, verici alan sıklığı, saç kaybının derecesi ve kişinin beklentileri değerlendirilmelidir.

Saç kaybı herkeste farklı oranlarda olabilir. Saç kaybının derecesine göre saç nakli yapılacak saç grefti sayısının önceden hesaplanması gereklidir.

Kişinin beklentilerini değerlendirmek ve saç ekimi sonrası oluşacak görünümü önceden gösterebilmek için örnek hasta fotoğraflarının gösterilmesi oldukça faydalıdır.

İnce saç teli ya da açık saç rengine sahip olanlarda saç ekim sıklığı kalın saç teli ya da koyu saç rengine sahip olanlara göre daha az gibi görünebilir. Bu yüzden ilk gruba daha yoğun bir ekim yapılmasının planlanması estetik açıdan daha tatminkar bir sonuç verecektir.

Tüm bu analizler saç ekiminin başarısını etkileyecek en önemli öğelerdir. Planlama ve saç ekimi bu analizler sonucunda yapılmalıdır.

Saç ve estetik cerrahi bakış
Saç sadece erkeklerin değil bayanlarında estetik görüntüsünün çok önemli bir parçasıdır. Saçlarınızı daha iyi bir görünüme kavuşturacak olan girişimler sayesinde yüz hatlarınızı daha belirginleştirerek daha düzgün bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bu girişimleri iki temel gruba ayırmak mümkün;

- Saç ekimi

- Saç mezoterapisi

Saç ekimi ile estetik ayrılmaz bir bütündür. Ön saç çizgisinin doğallığından, ekim yapılan saç köklerinin yönü ve ekim tekniği gibi birçok önemli faktör saç ekimi ya da saç naklinin başarısı için olmazsa olmazıdır.

Bu başarıyı artıracak en önemli faktör doğru ve uzman bir ekip seçimidir. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı size bu konuda en fazla bilgi ve yardımı sunacak kişidir.

Yanlış ve deneyimsiz ehil olmayan ellerde yapılacak girişimler telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Çim adam görünümü, doğal olmayan saç çizgisi, başarısız saç ekimi sadece bu örneklerden birkaçıdır.

Saç foliküllerinin yerleştirileceği kanalların yönü ve derinliği, boyutu doğal saçı taklit eder yapıda olabilecek en kusursuz şekilde dizayn edilmelidir.

Ön saç çizgisine sadece tek saç folikülleri ekilmeli, erkeklere bayanlardaki gibi düz bir hat değil, alın girintilerini oluşturarak girdili çıktılı yani testere ağzı gibi doğala en yakın bir estetik görünümde saç çizgisi yaratılmalıdır.

Tüm bu detaylar estetik cerrahi bakış açısı ile en doğal ve en iyi sonuçları elde etmenin vazgeçilmez unsurudur.

Saç ekimi
Başın arkasından alınan ve dökülmeme özelliği olan saç köklerinin saç kaybı olan alanlara nakledilmesi işlemidir.

Saç ekiminde temel olarak iki teknik uygulanır;

- FUT (Foliküler Ünit Transplantasyonu)

- FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) di

Plastik cerrahi uzmanı ve deneyimli hemşireler tarafından lokal anestezi altında gerçekleştirilen ağrısız bir işlemdir. Sadece lokal anestezi esnasında birkaç küçük iğne batması dışında işlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Verici bölgeden alınan saç greftleri özel kaplarda muhafaza edilir. Her iki teknikte de ortalama alınan 2000 saç grefti yaklaşık 3500-4000 saç teli içerir. Daha sonra saç ekimi yapılacak alanlarda küçük kanallar açarak bu kanallar içine alınan saç kökleri yerleştirilir. Saç kökleri ekim yapılan yerde, ense üzerinde nasıl uzuyorsa, aynı şekilde uzar ve alındığı bölgenin özelliklerini yani dökülmeme özelliğini taşır.

Erken dönemde verici alana ilk kontrolde yapılan pansuman yeterli olmaktadır. Saç ekimi yapılan bölgeye ise özel şampuan ve losyonlar ile ilk yıkamalar kliniğimizde yapılmaktadır.

Ekim yapılan bölgedeki saçların büyük kısmı 3. haftada dökülmeye başlar ve 3. ayda geri çıkmaya başlar. Saçların ayda ortalama 1 cm uzayacağı düşünülürse tatmin edici sonuçları görmek için ortalama 6 ay beklemek gereklidir.

FUE yöntemi ile saç ekimi
FUE tekniği cerrahi bistüriler kullanılmaksızın başın arka kısmındaki saç foliküler ünitelerinin özel bir iğne ile çıkarılması esasına dayanır. İç çapı 0.55 mm olan bu özel iğneler ile saç folikülü, dokuya hiç bir zarar vermeden çıkarılmaktadır. Her bir foliküler ünite 1-3 saç kökünü içerir. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1-2 mm kalacak şekilde tıraşlanır. Hem verici hem de saç ekimi yapılacak alıcı alana lokal anestezi uygulandıktan sonra alınmış olan foliküller tek tek saçsız ya da saç kaybı olan alana nakledilir.

Tekniğin avantajları; .

- Her seansta 2000-2250 saç folikülü alınabilir.

- Saç kaybı olan alan genişliğine göre birkaç seans uygulanabilir ve seanslar arasında FUT tekniğinde olduğu gibi beklemek gerekmez. İki günde 4500 saç grefti ile ya da üç günde 7000'e yakın saç grefti alınması ile saç kaybı fazla olan hastalarda kısa bir sürede geniş saçsız alanları kapatmak mümkün olabiliyor.

- Ayrıca verici alanda uyuşukluk ve iz olmaz. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.

- Birkaç gün içinde foliküllerin alındığı alandaki minik delikler iz bırakmayacak şekilde kapanır

- Baş bölgesinde yeterince folikül bulunmadığı durumlarda vücudun değişik yerlerinden (göğüs, sırt, karın, bacak bölgesinden vs.) foliküler üniteler alınıp saç kaybı olan alana transfer edilebilir.

- Kişinin kafa derisindeki saç kılı sayısı, operasyon için hastanın aday olup olmadığını belirlemez.

- Eğer saçlar ön saç çizgisine ekilecekse ya da saçlar çok kısa bırakılacaksa FUE yönteminin sonuçları daha üstündür. Çünkü iç çapı 0.55 mm olan iğneler ile alınan saç foliküllerinin kök kısmı çok ince olduğunda ekim yapıldığı alanda daha doğal bir görünüm vermektedir.

Tekniğin dezavantajları:

- FUE tekniği tüm bu avantajlarına rağmen saç foliküllerinin tek tek plastik cerrahi uzmanı tarafından çıkarılması ve işlem sırasında lazer teknolojisi kullanılmış özel iğne maliyetleri nedeniyle daha pahalı bir işlemdir

- FUE tekniği FUT tekniğine göre uzun süren bir işlemdir. Her bir seans ortalama 8-10 saat sürebilir.

- Ayrıca saçları kısa kesilmesi(3 numara) gereksinimi de diğer bir dezavantajıdır.

FUT yöntemi ile saç ekimi
FUT tekniğinde ense bölgesinde iki kulak arasından sağlıklı ve dökülmeme özelliği olan saç köklerini içeren doku parçası cerrahi bir yöntemle alınır. Doku parçasının içindeki saç kökleri mikrogreftlere yani tekli, ikili saç köklerine ayrılır ve alınmış olan bu foliküller saçsız ya da saç kaybı olan alana nakledilir.

Tekniğin avantajları

- Her seansta 2000 saç folikülü alınabilir.

- İşlem ortalama 5 saat sürmektedir.

- Saçınızı toplu halde almak bize vakit kazandırır. Saç folikülleri dışarıda tekli, ikili saç köklerine ayrılırken sizin dinlenme süresiniz daha uzundur.

- Daha fazla saç folikülü gerektiğinde diğer yöntemle beraber kombine edilebilir.

- Saç folikülleri büyütülmüş gözlüklerle dışarıda foliküller ünite zarar vermeden ayrılabilir ve saç sıklaştırmada oldukça uygun bir yöntemdir.

- Saçların kısa kesilmesi gerekmez, normal saç uzunluğunda ekim yapılabilir.

- Operasyon daha kısa sürdüğü ve özel iğneler kullanılmadığı için işlem fiyat açısından daha ekonomiktir.

Tekniğin dezavantajları

- Saç köklerinin alındığı bölgede çizgi şeklinde, saç içinde saklanan ve zamanla azalacak belli belirsiz bir iz kalır.

- Verici bölgede birkaç ay sürecek uyuşukluk ya da his kaybı olabilir.

- İkinci bir seans uygulamak için ortalama 6 ay beklemek gereklidir.

Saç ekiminde sonucu etkileyen faktörler
Saç ekimi ile estetik ayrılmaz bir bütündür. Ön saç çizgisinin doğallığından, ekim yapılan saç köklerinin yönü ve ekim tekniği gibi birçok önemli faktör saç ekimi ya da saç naklinin başarısı için olmazsa olmazıdır.

Bu başarıyı artıracak en önemli faktör doğru ve uzman bir ekip seçimidir. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı size bu konuda en fazla bilgi ve yardımı sunacak kişidir. Yanlış ve deneyimsiz ehil olmayan ellerde yapılacak girişimler telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Çim adam görünümü, doğal olmayan saç çizgisi, başarısız saç ekimi sadece bu örneklerden birkaçıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik gereği Türkiye'de saç ekimini sadece Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanları yapabilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı dışında saç ekimi yapılması yasal değildir. Başvurduğunuz tüm kliniklerde hekiminizin estetik ve plastik cerrahi uzmanlık diplomasını görmek isteyiniz.

Saç ekimi bir ekip işidir. Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı yanında deneyimli saç ekim hemşireleri başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Kimler saç ekimi yapabilir?
Peki saç ekimi için kime başvurmalı?

Bu konuda ilk başvuracağınız tabii ki estetik ameliyatlar konusunda uzmanlaşmış “estetik ve plastik cerrahi uzmanı” olmalıdır. Çünkü bu ünvana sahip doktorlar, 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 6 yıl daha estetik cerrahi uzmanlık eğitimini alırlar. Bu eğitim sürecinde birçok estetik ameliyata katılmış ve yapmışlardır.

Dolayısıyla konusunda uzmanlaşmış iyi bir doktor seçimi önkoşul olmalıdır.

Çünkü günümüzde estetik cerrahi eğitimi almadığı halde saç ekimi ve estetik cerrahi girişimler yapan ve kendini estetik cerrah ya da estetik uzmanı diye tanıtan birçok hekim olduğu da gerçektir.

Hatta saç ekimi için gittiğiniz kliniklerde bu işlemi size uygulamak isteyen ya da bilgilendiren tıp dışı birçok kişiyle karşılaşmanızda mümkün. Bu yüzden başvurduğunuz doktorun ya da kişinin estetik ve plastik cerrahi uzmanlık belgesine sahip, estetik ve plastik cerrahi derneğine kayıtlı güvenebileceğiniz bir hekim olmasına dikkat etmeniz gereklidir.

Başvurduğunuz tüm kliniklerde hekiminizin estetik ve plastik cerrahi uzmanlık diplomasını görmek isteyiniz. Bu sizi ilerde oluşacak birçok estetik ve sağlık sorunundan koruyacaktır. Çünkü saç ekimi cerrahi bir işlemdir. En doğru ve başarılı sonuçlara deneyimli ve uzman bir ekiple ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik gereği Türkiye'de saç ekimini sadece Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanları yapabilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı dışında saç ekimi yapılması yasal değildir.

Saç dökülmesi
Saç dökülmesinin günde 50-80 adet olması fizyolojiktir, yani normaldir. Ancak bunun daha üzerinde bir dökülmeyi vücut kompanse edemeyeceği için zaman içinde saçlarda seyrelme, saç kaybı ve kelliğe giden bir süreç gelişebilir.

Androgenetik yani erkek tipi saç dökülmesi erkeklik hormonlarının genetik yatkınlığa sahip saç kökleri üzerindeki etkilerinin bir sonucudur. Androgenetik saç dökülmesinde rol oynadığı düşünülen üç önemli faktör vardır ve bunlar birbirleriyle yakından ilişkilidir.

Erkek tipi saç dökülme nedenleri:

Genetik

Erkeklik hormonları

Yaşlanma proçesi

Diğer saç dökülmesi sebepleri :

Uygunsuz saç bakımı ve kozmetik ürün kullanımı

Tiroid Bezi Bozuklukları

Vitamin ve Mineral Eksikliği

Element eksiklikleri

Kepek

İlaçlar

Stres

Mevsim Değişikliği

Doğum

Saç mezoterapisi
Saç dökülmesini normal seviyeye indirmek, saçları daha kaliteli, daha parlak, daha canlı hale getirmek ve bir miktar da yeni saç çıkışını aktif hale getirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Ortalama haftalık ya da on beş günlük peryotlar halinde 10 seans uygulanır. 6. ya da 7. seanstan sonra etkiler görülmeye başlar. Bazı hastalarda ayda bir idame tedavisi halinde tedaviye devam edilebilir. Ortalama etki süresi 3-4 yıldır. Çünkü saçlar bu süre içersinde yenilenir.

Saç mezoterapisi insülin iğnesinden daha ince özel enjektörler vasıtasıyla mezoterapi karışımının ciltin alt tabakasına yani saç köklerinin olduğu yere verilmesi işlemidir.

İşlem sırasında hafif bir rahatsızlık hissi duyulabilir. Bunu önlemek için öncesinde 5-10 dk buz tatbik edilir.

Saç mezoterapisi saçı korumak ve canlandırmak için bilimsel olarak en etkili bir yoldur. Dışardan sürülen losyon ya da şampuanlar saçınızı daha parlak ya da canlı gösterebilir. Ama saçınız bir gün sonra yine matlaşır ve kırılgan bir yapı gösterir. Çünkü saç köküne yani saçın büyüme merkezine etkili olmayan hiçbir şey saçta kalıcı bir düzelme sağlamaz. Dışardan sürülen bu tür saç bakım malzemelerinin ya da ilaçların emilip saç köküne ulaşması pek olası değildir. Aynı şekilde ağızdan alınan birtakım ilaçlarda saç köküne direkt etki yaratmaz.

Saçlarınızı dökülmeye karşı dirençli kılmak ve korumak, daha güzel gözükmesini sağlamak ve saçlarınızda bir miktar sıklaşma sağlamak saç mezoterapisi ile mümkün.


Ankara Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!