Saçlar ortalama ayda 1 cm uzar ve bu uzama kişiden kişiye değişmek üzere 2-6 sene boyunca devam eder. Büyümesi duran saçlar bir süre sonra dökülür. Bu nedenle günde ortalama 100 tel saç dökülmesi normal bir durumdur. Çünkü aynı oranda yeni saçlar zaten uzamaktadır. Bu sayının çok üstündeki günlük saç kayıplarında saç dökülmesinden bahsedebiliriz. Saç dökülmesinin değişik tipleri vardır. Bunlar içinde en sık rastladığımız Androgenetik Alopesi (Erkek tipi saç dökülmesi)'dir. Erkek tipi saç dökülmesi bazı kişilerde 20'li yaşlarda görülmeye başlar. 25 yaşına kadar erkeklerin %25'inde, 40 yaşına kadar %40'ında ve 50 yaşına kadar da %50'sinde bu duruma rastlamak mümkündür. Erkek tipi saç dökülmesi genellikle genetik(kalıtımsal) olarak ortaya çıkan bir durumdur. Kıl köklerinin erkeklik hormonlarına karşı doğuştan duyarlı olmalarıyla alakalıdır.

Saç dökülmelerinin başlangıç dönemlerinde ve henüz seyrelme aşamasında iken birtakım ilaçlarla belirli oranlarda faydalar sağlamak mümkündür. Bu tür ilaçlar saç ekiminden sonra da, var olan saçların korunması ve dökülmelerini geciktirmek amacıyla kullanılabilirler. Ancak bunların tamamen dökülmüş saçları yeniden çıkarma olasılığı yok denecek kadar azdır ve kullanımlarına ara verildiğinde saçlar yeniden dökülmeye başlar.

SAÇ MEZOTERAPİSİ


Saç mezoterapisi; aminoasitler, vitamin, mineral ve eser elementler gibi saçların büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duyulan bir takım maddeleri içeren ve özel olarak hazırlanmış olan solüsyonları saç köklerinin bulunduğu kafa derisinin orta tabakası içerisine, sık aralarla enjekte edilmesi şeklinde uygulanan özel bir yöntemdir. Saç mezoterapisi yıpranmış ve cılızlaşmış saçları canlandırıcı, kalınlaştırıcı ve sıklaştırıcı etkisi nedeniyle henüz tam açılma olmamış ve fakat seyrekleşme aşamasındaki saç dökülmelerinde önemli faydaları nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yöntem yan etkilerinin azlığı maliyetinin düşüklüğü ve bölgesel uygulama imkanı olması gibi avantajlara da sahiptir.

Saç mezoterapisinde FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmış, ilaç depoları veya eczaneler tarafından satılan ilaçlar kullanılmalıdır. Bu uygulama; kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini ve yan etkilerini iyi bilen uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.

Saç mezoterapisi ilk ay haftada 1 seans, ikinci ay 10 günde 1 seans ve sonra ayda 1 seans olmak üzere toplam 10-12 seans arasında gerçekleştirilir. Olumlu değişiklikler beşinci seanstan sonra görülmeye başlar.

SAÇ EKİMİ (SAÇ NAKLİ)
Temel olarak saç nakli, ensenin üst bölümünde kalan ve her iki kulak arasında yer alan saçlı deri alanından alınan saçların saçsız olan bölgeye nakli işlemidir. Bu bölgedeki saçların genetik olarak dökülmediği bilinmektedir.

Saç naklinde uygulanan başlıca iki yöntem vardır.

1. FUT (Folliküler Ünite Transplantasyonu): Ense bölgesinden enine iğsi bir şerit şeklinde alınan saçlı deri adacığı, içinde 1, 2, 3 veya 4 saç teli bulunan küçük parçalara ayrılır. Bu parçalara minigreft veya mikrogreft denilir. Bu greftler alıcı bölgeye nakledilirler. Deri adacığının alındığı ense bölgesi, yara dudakları birbirine dikilerek kapatılır. İşlem lokal anestezi altında ve ameliyathane şartlarında gerçekleştirilir.

2. FUE( Follikiler Ünite Ekstraksiyonu): Bu yöntemle, mini ve mikro greftler özel mikro aletlerle ense bölgesinden tek tek alınarak saçsız alana nakledilirler. İşlem lokal anestezi ile gerçekleşir. Ense bölgesinde herhangi bir kesi veya dikiş söz konusu değildir. Başın sadece arka bölgesinden değil yan bölgelerden de saç almak mümkündür. Hatta bazı kişilerin vücut kılları da transplantasyona uygun olup göğüs, sırt ve karın bölgesinden alınan kıllar kafaya nakledilebilirler. Bu kılların saç kılı gibi gelişip uzadığına dair gözlemler mevcuttur. Bu teknik kliğimizde özel mikromotor sistemi ile uygulanmaktadır. Bu sayede bir seansta ekilebilen greft ve saç teli sayısı daha fazla olabilmektedir.

FUE tekniği:

· Saçlarını çok kısa kullanmak isteyenlerde,
· Saç ekilecek alanın daha küçük olduğu durumlarda,
· Saç alınacak verici alanın kısıtlı olduğu durumlarda,
· FUT tekniği ile yeterli büyüklükte saçlı deri adacığı alınmasına müsaade etmeyecek şekilde, kafa derisi
elastikiyetinin yeterli olmadığı durumlarda daha çok tercih edilir.

· FUT tekniğine göre aynı operasyon süresi zarfında nakledilen greft sayısı daha azdır. Bu nedenle daha çok sayıda greft gerektiren geniş alanların saçlandırılmasında özellikle ilk seansta FUT yöntemi tercih edilir. Mikromotor sistemiyle uygulanan FUE tekniğiyle bu dezavantaj ortadan kalkmıştır. Yöntemin seçiminde tabii ki hastanın tercihi de dikkate alınır.

Saç ekimi işlemi ortalama 4-6 saat kadar sürer. Saçsız alanın genişliğine göre tek seans saç ekimi yeterli olmayabilir. İkinci ve hatta üçüncü seans ekim gerekebilir. Operasyon sonrası kafaya bir bandaj yapılır. Bu bandaj bir şapka veya bereyle kamufle edilebilir. Hasta bandajlı görünmekten kaçınmıyorsa iki gün içinde günlük hayatına dönebilir. Ekilen saçlar kısa bir süre sonra hasta başını yıkadıkça dökülürler. Üç ay sonra yeni saçlar çıkmaya başlar. Altıncı ayda yaklaşık 1,5 cm uzunluğa ulaşabilirler. Dokuzuncu ayda ekilen saçların %90' ı çıkmış olur. Yeni saçların çıkması bir yıla kadar devam eder. Ekilen saçların yaklaşık %15 kadarının telef olması yani tutmaması normal bir durumdur.

Saç ekimi kimler için uygundur?

Saç ekimi için başvuran herhangi bir kişinin bu işleme uygun bir aday olup olmadığı ekim işlemini yapacak uzman hekimin muayene sonucunda karar vereceği bir durumdur.
Saç ekiminin en sık uygulandığı grup, erkek tipi saç dökülmesi görülen kişilerdir. Başka tip saç dökülmeleri de vardır. Saç ekimine karar vermeden önce bazı hastalıklara, infeksiyon ve infestasyonlara ve kullanılan bazı ilaçlara bağlı saç dökülmeleri olabileceği gibi bazı saç dökülmelerinin de geçici olabileceğini ve sebebe yönelik önlemlerle düzelebileceğini dikkate almak gerekir. Bu gibi durumlarda ilgili branş hekimlerinin konsültasyonuna ihtiyaç vardır.

Saç ekimi hangi şartlarda ve kimler tarafından yapılmalıdır?
Saç ekimi bir cerrahi işlem yani bir ameliyattır. Bu nedenle ameliyathane koşullarında ve bir estetik-plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılmalıdır. Sağlıksız koşullarda ve bu konuda uzman olmayan kişilerce yapılmamalıdır.
Bursa Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!