Robotik ve laparoskopik cerrahi (minimal invaziv cerrahi)
Robotik ve laparoskopik cerrahi (minimal invaziv cerrahi)

Laparoskopik cerrahi karın duvarına açılan küçük deliklerde (Trokar girişleri) laparoskopik cerrahi aletler kullanılarak ameliyatların yapılmasıdır. Özellikle reflü cerrahisi, obezite cerrahisi, kolon cerrahisi ve özelikle zor laparoskopik cerrahilerde (Daha önce açık ameliyat olmuş karın içi yapışıklığı olan hastalar, aşırı kilolu, akut enfeksyonlu vakalar…vb) deneyimli ekibe ve geniş vaka serilerine sahiptir. Robotik cerrahi uygulamalarında da deneyime sahip cerrahi ekibi laporoskopik olarak yapılan tüm ameliyatları robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebilmektedir. Robotik cerrahinin gelişimi ile cerrahi hastalıkların tedavisinde Robot kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Robotik cerrahi bir çok cerrahi uygulamada sağladı görüntü kalitesi ve cerrahi aletlerin kullanımındaki kusursuzluk sayesinde dar alanlarda zorlu manüplasyonların başarılı bir şekilde yapılmasını sağladı.

Robotik cerrahinin avantajları:

Hastada en az kesi ile büyük ameliyatların yapılabilmesi

Cerrahi robotik ekipmanların hareketlerinin hassas, kanama kontrolunun iyi yapılabiliniyor olması sebebi ile en az kan kaybı

Cerrah kesi yerlerinin küçük olması ile daha az ağrı

Ameliyat sonrası hızlı iyileşme ile hastanede kalış süresinin çok kısa olması

Obez ve aşırı kilolu hastalarda açık ameliyat zorluğu, da Vinci robotik cerrahi ile ortadan kalkmıştır.

Daha iyi görüntü ve el becerisi sunabilen ekipmanlar ile açık cerrahi ve laparoskopik cerrahiden üstün.

3 boyutlu görüntü ve yönetilebilir-büyütme özelliği olan kamera sayesinde cerrahi sahanın çok net olarak ayrım yapılabilmesi.

Robotik kolların insan el bileğine benzer hareket tarzı sayesinde insan elinin yapabileceği tüm fonksiyonların yapılabilmesi.

İnsan elinin istem dışı gerçekleştirdiği titremelerin robotik cerrahide görülmemesi

Cerrahın ameliyatları oturarak yapması sonucunda, uzun süren ameliyatlarda cerrahın konforun artması ve fiziksel stresin ortadan kalkması

Robotik cerrahinin en sık kullanıldığı ameliyat tipleri,

Gastrektomi (Mide kanserlerinde)

Tek port kolesistektomi

Sleeve gastrektomi (Obezite cerrahisi)

Splenektomi (Dalak hastalıklaırnda)

Rektal prolapsus amaliyatı

Paraözefagial fıtık cerrhisi (Mide fıtığı/reflü cerrahisi)

Karın ve kasık fıtığı amelyatları

Sağ kolektomi (Sağ kolon kanserlerinde)

Sol kolektomi (Sol kolon kanserlerinde)

Pankreatektomi (Pankreas kanserlerinde)

Aşağı anterior rezeksiyon (Rektum kanserlerinde)

Robotik kolesistektomi

Robotik kolesistektomide göbek deliğinden girilerek robotik cerrahi enstürmanlarla safra kesesi ameliyatı yapılmaktadır. Böylece cerrahi yara izi olmamakta ve ameliyat sonrası ağrı azalmaktadır.

Robotik Obezite Cerrahisi

Robotik cerrahi ile laparoskopik olarak yapılan Sleeve gastrektomi (Mide küçültme) ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Özellkikle 3 boyutlu görüntü ve dar cerrahi alanlardaki üstünlüğü bu ameliyatta robotik cerrahiyi öne çıkarmaktadır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!