Burnumuz; yüzümüzün uyumlu estetiğini tamamlayan belki de yüzümdeki en önemli organımızdır. Görsel olarak önemli olduğu kadar fonksiyonel açıdan da önemlidir. Burnumuz nefes ve koku almamızı sağlar.

Gece boyunca ağzımız kapalıyken burnumuzdan nefes alırız. Sadece küçücük iki delikten geçen hava bizi canlı tutar. Burnumuzun hava yollarını daraltan veya tıkayan bozukluklar uykumuzun kalitesini düşürür veya yok eder.

Bu da bizim günlük yaşamımızdaki performansımızı olumsuz etkiler ve yüksek tansiyon, kilo alma, gün içinde dikkat bozuklukları ve uyuklama hali oluşturabilir. Bu yüzden burun ile ilgili tüm işlem ve ameliyatlarda ben; öncelik olarak nefes alma fonksiyonu göz önünde bulunduruyorum.

Burun bağımsız bir ünite olarak kendi içinde güzel olsa da güzel görünmeyebilir. Aynı şekilde, estetik çizgileri güzel olmayan bir burun bile, eğer diğer yüz üniteleri ile uyum içindeyse olduğundan daha güzel görünebilir. Burnumuzun güzel görünmesi yüzün dikey uzunluğuna, alın, çene ve yanaklar ile olan ilişkisine bağlıdır. Yeterince dolgun olmayan bir alın, burnumuzun olduğundan kötü görünmesine sebep olabilir. Yanakların çökük olması burnumuzu olduğundan büyük gösterebilir.

Çenenin küçük olması burnun yüz ile uyumunu bozabilir. Bu yüzden burnu değerlendirirken tüm bu ögeleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Bozukluk ve uyumsuzluklar doğru tespit edilmeli. Yapılacak burun ameliyatı kişinin cinsiyetine ve yüzüne uygun olmalı. Burun kökü, burun-alın ilişkisi, yanaklarların hacmi, alt çene ucu pozisyonu dikkatli değerlendirmeli. Çenesi küçük hastalarda burun ameliyatı ile birlikte çeneyi büyütmek veya öne almak daha iyi bir sonuç verecektir. Aynı şekilde yanak ve alna aynı seanstta dolgunlaştırıcı işlem yapılması sonucu daha güzel yapabilir.

Burun çok farklı düzlemleri ve boşlukları içeren; kemik, kıkırdak, kaslar, kan damarları, bağlar, sinirler, yumuşak doku, mukoza, ve deriden oluşan ve hepsinin ayrı ayrı önemi olan karmaşık bir anatomik yapıya sahiptir. Tüm dokular yeniden şekillendirilerek yeni yerlerine en uygun şekilde yerleştirilir. Aslında her estetik burun ameliyatı bir rekonstrüksiyon ameliyatıdır.

Ameliyatta, burun iskeleti ve taşıyıcı sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak yapıyı estetik olarak şekillendirirken burnun statiğini bozmadan yapmak temel amaçtır, taşıyıcı sistemin yapısı bozulursa zamanla çökme ve buna bağlı şekil bozuklukları oluşur. İç ve dış burun kapaklarının (internal ve eksternal nazal valv) daralması veya kapanmasına bağlı nefes alıp vermede zorluklar gelişebilir. Fakat ameliyattan sonraki ilk aylarda ödeme bağlı oluşan nefes problemleriniz geçicidir. Burun ameliyatları sonrası - özellikle ameliyat öncesi çok deforme burunlarda- ikinci bir ameliyat gerekebilir.

Ameliyat öncesi; burnun iç ve dış muayenesi yapılarak sorunlar tespit edilir. Bunlar hasta ile paylaşılarak ortak bir ameliyat planlaması yapılır. Hastanın beklentileri ile yapılabilecekler veya yapılması doğru olanlar tartışılır. Fikir birliği sağlanırsa ameliyat kararı verilir.

Ben burun ameliyatlarını genellikle genel anastezi altında, bazen de sadece burun uyuşturularak yapıyorum. Genel anestezi için; kişinin, ameliyat öncesi kan tetkikleri yapılır hastaneye yatırılır.

Anestezi uzmanı tarafından sonuçları değerlendirilir ve hastanın muayenesi yapılır. Anestezi verilmeye engel herhangi bir sorun yoksa kişi ameliyathaneye alınır. Aktif olarak ameliyat süremiz 1-3 saat arasında değişir. Geçirilmiş burun ameliyatı hikayesi, septum eğriliği veya hava yollarında tıkanıklık yapan bozukluklar varsa bu süre 1-2 saat daha uzayabilir.

Ameliyattan sonra her iki burun deliğine hava alınmasını engellemeyen, kanallı silikon tamponlar ve burun sırtına termoplastik atel koyuyorum. İki veya üç gün sonra tamponlar çıkartıyorum. Bir hafta sonra da burun atelini çıkartıyorum. yirmi gün kadar burun içi sprey kullanılmasını öneriyorum. Genellikle kişiler bir gün sonra kişisel ihtiyaçlarını yardımsız giderebilir, 15-20 gün sonra tam olarak normal yaşamına dönebilirler. Üç ay boyunca burun travmalardan korunur. Gözlük takılmaz. Ameliyatın erken dönemlerinde burun şiş ve ödemlidir. Atel alındıktan sonra burnun genel hatları görülebilir fakat son şeklini alması 6 ay bir yıl sürer.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!