Prostat Kanseri teşhisi konmuş bir hastada tedavi yaklaşımını tümörün cinsi saldırganlık derecesi evresi hastanın yaşı ve hastanın sahip olduğu diğer hastalıkları göz önünde bulundurularak karar verilir.

1. Hiçbir şey yapma sadece takip et bu yaklaşım tümörün saldırganlık derecesi düşük olan durumlarda ve yaşam beklentisi 10 yılın altında olan hastalarda uygulanır

2. Radikal prostat ameliyatı dediğimiz prostat erkeklik bezleri meni kanallarının birlikte çıkarılması bu en etkili tedavi şeklidir yaşam beklentisi 15 yıl üzerinde olan her hastaya ilk düşünülecek tedavi şeklidir

3. Dışarıdan Radyoterapi bu tedavi şekli ameliyat düşünülen ancak ameliyatı kabul etmeyen her hastaya uygulanabilir

4. Içerden Radyoterapi buna brakiterapi de denir ameliyatta prostatın içine radyasyon yayan maddeler yerleştirilir yan etkileri oldukça azdır belli merkezlerde uygulanır küçük Prostatlı hastalarda uygundur

5. HIFU dediğimiz ameliyathanede makattan girilen bir ultrason aracılığıyla prostat Kanser hücrelerinin öldürülmesidir kanseri Prostatı açmamış cinsel fonksiyonlarını korumayı çok önemseyen küçük bir hasta grubunda uygulanabilir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!